اخبار فرش ماشینی

بررسي واردات و صادرات پنج ماه اول امسال

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

صادرات كالاهاي غير نفتي  در پنج ماهه نخست سال جاري بدون احتساب ميعانات گازي با حفظ روند صعودي خود از 7/7 ميليارد دلار فراتر رفت. اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود 39 درصد رشد نشان مي دهد.
بر اساس برنامه چهارم توسعه براي پنج ماهه نخست سال 1387، صادراتي معادل 8/4 ميليارد دلار پيش بيني شده كه با توجه به صدور  بيش از 7/7 ميليارد دلار كالاي غير نفتي حدود 76/160 درصد از اهداف برنامه در خصوص ارزش صادرات كالا تحقق يافته است.‏

بر اساس نتايج حاصل از آمار مقدماتي گمرك جمهوري اسلامي ايران، ميزان صادرات كالاهاي  غير نفتي  بدون احتساب ميعانات گازي  طي پنج ماهه اول امسال معادل 13 ميليون و 498 هزار و 610  تن به ارزش 4 ميليارد و 967 ميليون و 970 هزار دلار بود. كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 47/5 درصد و از لحاظ ارزش 96/38 درصد رشد داشت. وزن و ارزش صادرات كالاهاي غير نفتي  در پنج ماهه اول سال 1386 به ترتيب 12 ميليون و 798 هزار و 120 تن و 4 ميليارد و 123 ميليون و 400 هزار يورو و معادل 5 ميليارد و 582 ميليون و 960 هزار دلار بود.‏
از ميزان كل صادرات غير نفتي در پنج ماهه اول امسال 17 ميليون و 290 هزار دلار به شيوه محل تجارت چمداني و 121 ميليون و 410 هزار دلار از طريق بازارچه هاي مرزي صادر شد.

ميزان واردات كشور نيز طي مدت مذكور 16 ميليون و 274 هزار و 900 تن به ارزش 15 ميليارد و 245 ميليون و 380 هزار يورو و معادل 23 ميليارد و 674 ميليون و 240 هزار دلار بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال 1386 از كاهش 91/10 درصدي در وزن و رشد 36/27 درصدي در ارزش برخوردار بود. ميزان واردات مدت مشابه سال قبل گذشته 18 ميليون و 268 هزار و 250 تن به ارزش 13 ميليارد و 747 ميليون و 850 هزار يورو معادل 18 ميليارد و 588 ميليون دلار بود. با توجه به مقايسه ارقام صادرات و واردات، تراز بازرگاني خارجي جمهوري اسلامي ايران (بدون احتساب صادرات نفت خام و ساير موارد) طي پنج ماهه اول سال جاري با 15 ميليارد و 916 ميليون و 100 هزار دلار كسري مواجه بوده است.

بيشترين صادرات كشور در پنج ماهه اول سال 1387 به كشورهاي “امارات متحده عربي” با يك ميليون و 707 هزار تن و ارزش يك ميليارد و 33 ميليون و 580 هزار دلار، چين با 3 ميليون و 828 هزار و 470 تن و ارزش 98/939 ميليون دلار، عراق با يك ميليون‎ ‎و 182 هزار و 120 تن و ارزش 53/709 ميليون دلار، هند با يك ميليون و 120 هزار و 580 تن و ارزش 63/574 ميليون دلار و جمهوري كره با 76/630 هزار تن و ارزش 54/461 ميليون يورو صورت گرفت.‏
‏ بر اساس اين گزارش 74/62 درصد از سهم وزني و 95/47 درصد از سهم ارزشي صادرات كشور در پنج ماهه اول سال 1387 متعلق به 5 كشور فوق الذكر بود.

بر همين اساس، عمده واردات كشور در پنج ماهه اول امسال از كشورهاي امارات متحده عربي با 74/28 درصد سهم وزني و 46/25 درصد سهم ارزشي، آلمان با 36/7 درصد سهم وزني و 70/10 درصد سهم ارزشي، چين با 11/6 درصد سهم وزني و 46/9 درصد سهم ارزشي، جمهوري كره با 40/4 درصد سهم وزني و 42/5 درصد سهم ارزشي و كشور سوئيس 86/10 درصد سهم وزني و 16/5 درصد سهم ارزشي انجام گرفت.
به عبارتي ديگر 47/57 درصد از سهم وزني و 20/56 درصد از سهم ارزشي كل واردات كشور طي پنج ماهه اول سال جاري متعلق به 5 كشور ياد شده بود.
در بررسي تراز بازرگاني خارجي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي فوق ملاحظه مي شود كه بيشترين رقم مربوط به كسري تراز تجاري به ترتيب مربوط به  امارات متحده عربي با كسري معادل 4 ميليارد و 993 ميليون و 370 هزار دلار، آلمان با كسري معادل 2 ميليارد و 415 ميليون و 190 هزار دلار، چين با كسري يك ميليارد و 299 ميليون و 350 هزار دلار، سوئيس با كسري معادل يك ميليارد و 214 ميليون و 590 هزار دلار و انگلستان با كسري معادل 25/915 ميليون دلار بوده است از طرفي ارزش مثبت تراز تجاري كشورمان با كشور عراق معادل 52/676 ميليون دلار بوده است.
بررسي تراز بازرگاني خارجي (بدون نفت و گاز و خدمات) ايران با 190 كشور و مناطق آزاد تجاري صنعتي نشان مي دهد كه كشور ما طي پنج ماهه اول امسال با 105 كشور داراي تراز منفي تجاري و 85 كشور ديگر داراي تراز مثبت تجاري بوده است.

طي پنج ماهه اول سال جاري، متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي 74/574 دلار و متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي 65/1454 دلار بوده است. اين در حالي است كه متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي در پنج ماهه اول سال گذشته معادل 23/436 دلار و متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي معادل 51/1017 دلار بوده است به عبارت ديگر متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي در پنج ماهه اول سال 1387 نسبت به مدت مشابه سال قبل داراي رشد 75/31 درصدي و همين مدت متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي داراي رشد 96/42 درصدي بوده است.‏

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

اقلام عمده صادرات
در بين اقلام عمده صادراتي بر اساس ارزش دلاري، پروپان مايع شده با 8/527 ميليون دلار با 80/6 درصد از كل ارزش صادرات رتبه اول را به خود اختصاص داد.
متانول (الكل متيليك) با 8/457 ميليون دلار يا 90/5 درصد ارزش رتبه دوم، بوتان مايع شده با 2/363 ميليون دلار يا 68/4 درصد رتبه سوم، اتيلن با 9/329 ميليون دلار يا 25/4 درصد رتبه چهارم و پسته، تازه يا خشك كرده با 7/308 ميليون دلار يا 98/3 درصد از كل ارزش صادرات رتبه بعدي را به دست آوردند.
ديگر اقلام عمده شامل پارااكسيلن با 78/3 درصد، ساير مخلوط هيدروكربورهاي بودار با 61/3 درصد، گاز طبيعي مايع شده در ظروف يك هزار سانتي متر مكعب و بيشتر با 01/3 درصد، بنزن با 42/2 درصد، آمونياك بدون آب با 12/2 درصد بود.

در مجموع سهم ده قلم فوق الذكر در پنج ماهه اول سال 1387 حدود 55/40 درصد از كل ارزش و 35/29 درصد از كل وزن صادرات غير نفتي بود. اين در حالي است كه در پنج ماهه اول سال 1386 مجموع سهم ده قلم ياد شده حدود 52/29 درصد از كل ارزش و 10/25 درصد از كل وزن صادرات بود.
صادرات اين اقلام در مدت ياد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش حدود 92/90 درصد و از لحاظ وزني حدود 24/23 درصد افزايش پيدا كرده است.‏

واردات
در پنج ماهه اول سال 1387، به ترتيب ارزش دلاري كالا، بيشترين ارزش و سهم واردات مربوط به بنزين با يك ميليارد و 856 ميليون و 400 هزار دلار و 84/7 درصد سهم ارزشي است. شمش از آهن و فولاد غير ممزوج با 85/4 درصد سهم ارزشي و ساير روغن هاي سبك و فرآورده ها به جز بنزين با 70/2 درصد سهم ارزشي رتبه هاي دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

ديگر اقلام مهم وارداتي شامل “دانه ذرت” با 85/1 درصد، “ميله هاي آهني يا فولادي گرم نورد شده” با 50/1 درصد، “محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت و نورد شده به شكل طومار با پهناي 600 ميليمتر يا كمتر به ضخامت كمتر از 3 ميليمتر” با 46/1 درصد، ” قطعات منفصله جهت توليد خودروهاي سواري” با 10/1 درصد، “دانه سويت” و “ساير ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي” با 01/1 درصد و “وسايل نقليه با موتورهاي پيستوني درون سوز تناوبي جرقه اي- احتراقي” هر يك با 97/0 درصد است . بدين ترتيب سهم اقلام عمده ياد شده از لحاظ ارزش حدود 29/24 درصد و از لحاظ وزن حدود 48/41 درصد است.
براي مدت مذكور معادل 16 ميليارد و 575 ميليون دلار واردات انواع كالا به كشور پيش بيني شده است كه با توجه به واردات 23 ميليارد و 474 ميليون و 240 هزار دلار حدود 83/142 درصد از اهداف برنامه در خصوص ارزش واردات كالا تحقق يافته است.‏
“نشريه گمرك”

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا