اخبار فرش ماشینی

فاصله طولاني نق تا نقد؛ در باب ضرورت حراست از حرمت نقد و نقادي

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

فرش دستباف ايران در طول تاريخ قريب يکصد ساله حضور رسمي و گسترده در بازارهاي جهاني، همواره با مشکلات و مسائل مختلفي دست به گريبان بوده است.
ارزش افزوده بالاي اين کالاي هنري و اقبال روزافزون بازارهاي جهاني از آن و نيز قيمت تمام شده پائين ناشي از بهره کشي از بافندگان، علاوه بر حضور توليدکنندگان صاحب سبک و سليقه، زمينه حضور و فعاليت سودجويانه عده کثيري را در اين عرصه فراهم آورد. همانها که در کنار توليد قالي و بيش و پيش از آن، قصه هاي پنجه هاي خونين بافندگان و جور و ستم هاي ناجوانمردانه اي را بر دامان اين هنر ملي و دير پا، وصله ناجور زده و از هيچ ظلمي براي تضييع حقوق طراح و قاليباف دريغ نورزيدند. سخن از گروه کثيري است که بافندگان قصه هاي ستم آنان را در لابلاي ترانه هاي قاليبافي – که نه… سوگ آواهاي نفرت- در هر گره بر اندام فرش بافتند و هنوز هم مي بافند.

در طول اين يک قرن، همواره بدلايل فراواني از جمله پراکندگي جغرافيايي حوزه هاي عملکردي بافندگان، تلاش دولتها براي ايجاد امکان نظارت بر اين بخش با شکست مواجه بوده است. البته در اين ميان نبود سياستي کلان، عدم برنامه ريزي مناسب، نبود اراده کافي در جهت رفع ظلم از بافندگان، وجود و حضور دولتيان و وابستگان به حکومت ها که خود در اين تعامل ظالمانه ذينفع بوده اند در کنار طمع سيري ناپذير بخش عمده اي از توليدکنندگان مستقل، همه و همه و همواره تضييع حقوق مادي و انساني بافندگان را به همراه داشته است.

نگاهي به گزارشات منتشره دولتي حاکي از آن است که مشکلات امروز فرش دستباف ايران ريشه هايي عميق به درازاي يک قرن داشته و دارد. مشکلاتي که بدلايل فوق و نيز عدم تعامل راستين و صادقانه ميان حاکمان و متوليان رسمي از يکسو و دستاندرکاران بخش خصوصي و تعاوني از سوي ديگر، اگر تغيير شکل ظاهري محدودي هم بواسطه تغيير روش زندگي مردمان داشته است، لکن ماهيت آن پايدار و ثابت باقي مانده است.

در طول همين سده، توليدکنندگان متاسفانه معدودي هم بوده و هستند که با درک زحمات و تلاش هاي بافندگان نان خود را بخون پنجه هاي بافندگان نيالوده و بافندگان را نيز در ماحصل تلاش اقتصادي شان سهيم نموده اند. روستاهايي را به برکت قاليبافي و نيت انساني آباد کرده و کمک موثري در تامين معيشت روستائيان از ناحيه حفظ فعاليتهاي قاليبافي در روستاها نموده اند.

به موازات آنان مرداني نيز از درون حاکميت و به حکم انساني تلاش هاي موثري براي سامان دادن به اوضاع و ترفيع و بهبود شرايط زندگي و معيشت بافندگان و هنرمندان کرده اند که تاريخ نام و نقش و ياد هر دو اين گروه را در دل خود ثبت و از آنان به نيکي ياد کرده و مي کند. بخشي از همين مردان امروز در کهنسالي، و با دستاني نه چندان پر تر از بافندگان در ميان ما حاضرند هرچند که دست اجل هر از گاه يکي از آنان را در تنهايي، فقر و بي مهري من و ما با خود بديدار حق برده و ميبرد. کساني که همواره نامشان را از زبان دستاندرکاران به نيکي شنيده و مي شنويم.

شعار دفاع از شان و منزلت بافندگان که از شدت تکرار بغايت کسالت آور گرديده است اما، هنوز چندان فريبنده و کارگر مانده است تا بتوان از حواشي آن نيات و مقاصدي را استتار کرده و اين خيل عظيم را به وعده آب و نان و آرامشي ولو اندک بدنبال خود کشيد!
همانگونه که در سطور فوق اشاره شد شعار دهندگان در هر دو سمتِ دستاندرکاران رسمي و فعالان خصوصي، حضور تاريخي خود را حفظ کرده و هر يک به نوعي نمک بر زخم بافندگان مي پاشند.

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

شايد خوانندگان اين مطلب نويسنده را به ايراد اتهام و افترا متهم کنند. باکي نيست. اما کافي است تا لحظه اي به اين مطالب از منظري منصفانه نگريسته و بدون پيشداوري، تاريخ اين مناسبات يکسويه را مرور کنيم تا مطالبي را که بدليل حفظ شان و حرمت بافندگان و پاسداشت زحمات انسانهاي دستاندرکار و شريف دولتي و خصوصي از بيان آن خود داري شده است را نيز بر اين وجيزه بيافزائيم. ما همه صاحب قصوريم. کم گذاشته ايم از وظيفه اي که داشته و داريم. به خود بيائيم و کاري کنيم.
کاري کنيم … ورنه خجالت بر آوريم
روزي که رخت از اين جهان به جهان دگر کشيم.

و اما غرض از اين نوشته، علاوه بر تذکر به حکم “فذکر فان ذکرا تنفع المومنين”، خطاب فرار دادن دوسنان و عزيزاني است که هر از گاه و به طرق مختلف ناخواسته و ندانسته با بيان مطالب و اظهاراتي که برخي از آنها مع الاسف خالي از عقده گشايي نيست، مخاطبان را با ارايه نشاني غلط به وادي ياس و نوميدي کشانده و با مرثيه هاي جگر سوز، بي آنکه راهي براي برون رفت از مشکلات ارايه دهند و تنها با ذکر مصيبت، زخم هاي تازه اي بر پيکر اين هنر ديرپا که برگي از هويت ملي ما است وارد نموده و آثار شکننده اي را موجب مي گردند.

گرچه نويسنده اين سطور به شهادت تمامي کساني که منصفانه اعمال آشکارش را رصد نموده و مي نمايند، خود يکي از خدمتگزاران اين عرصه بوده و با ايجاد تريبوني مستقل تلاش نموده تا امکان نشر نظرات و افکار و ايده هاي تمامي دستاندرکاران و دلسوزان اين حوزه را فراهم آورد، و در نقد و نقادي عملکرد دستاندرکاران هر دو حوزه دولتي و خصوصي، آشکارا و به صراحت بي ترس نام و نان، هر جا که صلاح ملت و مصلحت فرهنگ و هنر اين مرز و بوم را در مخاطره ديده است به بازتاب آن و توجه دادن همگان به عواقب خطير اقدامات نسنجيده و کجروري ها هشدارهاي جدي داده و از قصور مقصران چشم نپوشيده است. اما همواره در کنار نقد عملکردها، رفتارها و برنامه ها، تلاش داشته تا در حد بضاعت ارايه طريق نيز نموده و نقد مشفقانه خود را براي اصلاح امور فرش کشور با راه چاره هايي همراه کند.

متاسفانه چندي است که شاهد مطالبي هستيم که بيش از آنکه بتواند راهي بگشايد و سنگي از مسير پر تلاطم فرش کشور بردارد نوک تيز قلم را به سمت و سويي نشانه رفته است که تنها فايده آن بي اعتبار کردن جايگاه فرش کشور و متولي آن است.

نويسنده تا آنجا که اين مطالب در حوزه دلسوزي و دردمندي منتشر مي شد نيازي به نوشتن اين مطلب نمي ديد اما اين قضاوت هاي فردي و تعميم دادن آن به عنوان نظر تمامي دستاندرکاران، پاسخ به اين مطالب و تذکر مشفقانه به اين دوستان را تکليف نمود.
برخي از اين نوشته ها و مطالب اخيرا مرزهاي ادبيات و اخلاق نقادي را در نورديده و با نوعي تحکم غير مودبانه همه تلاش هاي صورت گرفته در طول تشکیل مرکز ملي فرش ايران را يکسره و بي استثناء مضر، مخرب و موجب سرزنش معرفي مي کنند.

گرچه در بادي امر بنظر مي رسد که پاسخ به اين اظهارات در حوزه وظايف دستگاه متولي است (که هست ولي بر زمين مانده است)، ولي از آنجا که شکل گيري و ايجاد اين مرکز نتيجه تلاش ساليان دلسوزان و علاقمندان به فرش کشور بوده، بايد در مقام دفاع و حراست از اين نهاد صنفي منسجم و يا بهتر بگوئيم نهال شکننده اي که در طول عمر کوتاهش مايه اميد دستاندرکاران و سرپل ارتباط تلاشگران بخش خصوصي و تعاوني با دولتمردان بوده است از هيچ کوششي دريغ نکنيم. نويسنده بارها و به ضرس قاطع بر اين نکته که حفظ مرکز ملي فرش ايران و حمايت توام با مسئوليت پذيري يکي از مهمترين راه ها براي حفظ و اعتلاي فرش کشور است تاکيد داشته و در عين حال حق نقد منصفانه عملکرد اين نهاد را براي خود و تمامي دستاندرکاران و ذينفعان فرش کشور محفوظ و لازم الاحترام دانسته است.

مديريت فعلي مرکز ملي فرش ايران براي تمام کساني که از نزديک با نظرات و دغدغه هايش آشنايند يکي از دلسوزترين و فعالترين مديراني است که تا کنون بر اين مسند تکيه زده. اگر دوستان فراموش نکرده باشند نيروهاي موجود مرکز ملي غالبا در راستاي تجميع وظايف توليگري از سازمان ها و مراکز مختلف به اين مرکز کوچ کرده و مقدمات رفع اين بزرگترين چالش فرش کشور را که همانا موازي کاري و تعدد مراکز عامل و تصميم گيرنده دولتي بود فراهم نموده اند. گرچه در اين ميان عناصر نا کارامد و مديران کم و بي تجربه نيز بر سازمان متولي تجميل گرديده ولي در نهايت و در يک جمعبندي کلي مرکز ملي فرش ايران تنها و موثرترين بازوي موجود همه ما دستاندرکاران در حمايت از توليد و تجارت است.

مشکلات موجود در سيستم، برنامه و يا عدم کفايت مديريتي موضوعاتي است که در چارچوب مذاکرات و حضور موثر و فعال ذينفعان تماما با پيگيري و پاي فشاري منطقي و هماهنگ، قابل حل و فصل است. مديريت جديد مرکز نيز نزديک ترين تعريف را به عنوان واسط ميان بخش حاکميتي با بخش هاي خصوصي و تعاوني دارد. به تمسخر گرفتن اين نهاد پايه ريزي شده بر اساس خواست و نظر فعالان فرش کشور، اشتباهي است که تکرار آن خصوصا در قالب نامعقول و توهين آميزي که اين روزها باب گرديده، جز توهين به شعور دستاندرکاران و زمينه سازي براي از دست رفتن فرصت مغتنم صنفي هيچ بهره و نتيجه اي در بر نداشته و حکايت از محدود نگري نويسندگان و بي توجهي به آينده فرش کشور است.
به سهم خود معتقديم ادامه اين روند مانع ايجاد فضاي تعامل گرديده و عکس المل هاي تقابلي اي را در قالب دور شدن متولي از فضاي گفتمانِ کارساز بوجود خواهد آورد. بديهي است با توجه به دسترسي مستقيمي که به آراء و نظرات خبرگان و دستاندرکاران داريم اين روند موجبات اعتراض و نارضايتي خانواده فرش را از نويسندگان يکسونگر بدنبال خواهد داشت.

بارها همگي گفته ايم که مرکز ملي فرش ايران خانه ما است و ما در جهت آبادي اين خانه و حفظ شان آن از هيچ کوششي دريغ نخواهيم کرد.
عزيزان ما نيز بهتر است تلاششان را در راستاي استحکام بخشيدن به ستون هاي اين خانه صرف کنند.
کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست.

کارپتور-  علیرضا قادری

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا