قازیان تپ؛ پادشاه صادرات فرش ماشینی

  نگاهی آماری به مشخصات و پتانسیل های اقتصادی و فرهنگی شهر قازیان تپ نگاهی آماری به مشخصات و پتانسیل های اقتصادی و فرهنگی شهر قازیان تپ به عنوان یکی از مهمترین مراکز تولید و صادرات فرش ماشینی حال حاضر جهان می تواند برای صنعت فرش ماشینی ایران که دارای پتانسیل ها و امکانات تقریباً … ادامه خواندن قازیان تپ؛ پادشاه صادرات فرش ماشینی