قازیان تپ و صادرات فرش ماشینی به ۷۰ کشور دنیا

آقای‭ ‬مهمت‭ ‬تورر‭ ‬رییس‭ ‬انجمن‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬فرش‭ ‬ماشینی‭ ‬قازیان‭ ‬تپ‭ ‬در‭ ‬حاشیه‭ ‬نمایشگاه‭ ‬دموتکس‭ ‬ترکیه‭ ‬گفت‭:  ‬ما‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬کنندگان‭ ‬فرش‭ ‬ماشینی‭ ‬خود‭ ‬افتخار‭ ‬مییکنیم‭ ‬و‭ ‬امیدواریم‭ ‬بتوانیم‭ ‬موفقیت‌های‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬را‭ ‬تکرار‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬انتظارات‭ ‬بازارهای‭ ‬جهانی‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ارتقا‭ ‬دهیم‭.‬ ایشان‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬امروزه‭ ‬وقتی‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬از‭ ‬فرش‭ ‬ماشینی‭ … ادامه خواندن قازیان تپ و صادرات فرش ماشینی به ۷۰ کشور دنیا