اخبار فرش ماشینی

مشکلات توليد هر روز فراتر‎ ‎مي رود

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

رئيس‎ ‎کميته تکسچرايزينگ انجمن صنايع نساجي ايران در شصت و يکمين نشست ان کميته با اشاره‎ ‎به اين که مشکلات توليد هر روز فراتر مي رود و قيمت محصولات با توجه به کمبود مواد‎ ‎اوليه افزايش مي يابد، گفت : متاسفانه عده اي بي جهت وارد مسير توليد تکسچرايزينگ‎ ‎شده اند در حالي که هزينه هاي توليد اين رشته از صنايع بسيار سنگين است و نکته قابل‎ ‎ذکر آن است که واردات مربوط هم در زمينه هاي غير نساجي مورد استفاده قرا مي گيرد.‏‎ ‎
وي افزود : به عنوان مثال از چيپس وارداتي براي ايزوگام بهره برداري مي شود و دوک‎ ‎نايلون آسياب مي شود و افرادي که توليد کننده مواد اوليه هستند نيز از خارج کالاي‎ ‎مزبور را وارد مي کنند . وي گفت : فزوني حقوق و دستمزد ، هزينه هاي مرتبط بر توليد‎ ‎توليد کنندگان رادر برابر هجمه اي از مشکلات قرار داده است . وي اظهار داشت : از‎ ‎انجمن در راستاي حمايت از اعضاء توقع بيشتري داريم و در زيمنه هاي کاهش تعرفه برق‎ ‎صنعتي ، بيمه ، تعرفه واردات ، ماليات ، تسهيلات بانکي و معافيت ماشين آلات خواهان‎ ‎آنيم که پشتيباني انجمن را در پي داشته باشد . وي گفت اتحاد و همبستگي بين اعضاء مي‎ ‎تواند کالاي ما را از تنزل دور سازد و برگزاري نشستهاي ماهانه کميته بايد مستمر‎ ‎باشد . در ادامه نشست آقاي مهندس ناصر روحاني فرد عضو هيات مديره انجمن در سال 85‏‎ ‎طي سخناني ضمن اظهار خرسندي از ديدار با اعضاء متذکر شد به عنوان يک عضو قديمي و‎ ‎پيشکسوت انجمن که در چند دوره هيات مديره حضور داشته ام بايد عنوان کنم که انجمن و‎ ‎هيات مزبور با تمام قوا در راستاي حفظ حقوق اعضاء مي کوشد و از اهداف مستمري کعه در‏‎ ‎صدد تحقق آن است ، جايگزيني 10 درصد کارگران جديد مي باشد اما متاسفانه قانون کار‏‎ ‎ضعيف است و ماننع شکننده اي در برابر شايسته سالاري کارگري در واحد هاي صنعتي به‎ ‎شمار مي رود و کارفرما نمي تواند نسبت به تعويض کارگران جديد اقدام کند . ناطق گفت‎ : ‎تشکيل مستمر نشستهاي کميته بايد در اولويت قرار گيرد و هيات مديره انجمن پشتيبان‎ ‎نظرات اعضاء مي باشد . سپس هر يک از اعضاء به ذکر نکاتي پرداختند که در پي مي آيد

‎ ‎‏1- طبق اظهار يک مدير واحد توليدي شرکت وي يک و نيم ميليارد تومان بابت دستمزد به‎ ‎کارگران بدهکار است . ‏
‏2- با افزايش حقوق درسالجاري عنوان شده فهرست بيمه ، به طور‎ ‎علي الحساب به سازمان مزبور آن را قبول نکرده و با ارسال اخطار تهديد به اخذ جريمه‎ ‎نموده است .‏
‏3- ميزان تعرفه برق و تعرفه وادرات بايد کاهش يابد و ميزان دريافت‎ ‎ماليات کم شود .‏
‏4- کارگري که 250 هزار تومان حقوق مي گيرد در قعر خط فقر است.
5- چرا گمرک مانع از وادرات قاچاق نمي شود .‏
‏ 6- چرا بايد واحد هاي نساجي 17 ماه حقوق‏‎ ‎به کارگر پرداخت کنند .‏
‏ 7- قانون کار فعلي ضد کار و توليد به شمار مي رود .‏
‏ 8- هر‎ ‎نشست کميته نخ تکسچرايزينگ براي دلالان و واسطه هاي فروش نخ تنش آفرين شده است‎ .‎

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا