مد و پوشاک

140 سوال نساجي براي دانشجويان‏ طراحي پارچه و نساجي ( بخش دوم )

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

در اين قسمت براي دانشجويان رشته طراحي پارچه و لباس كه شايد كمتر با پروسه هاي نساجي و توليد محصولات و برخي اصطلاحات نساجي كه دانشجويان تكنولوژي نساجي و شيمي نساجي بر ان تسلط دارند  آشنا هستند به صورت كاملا كوتاه و  اختصاري به توضيح انهامي پردازيم. ‏

‏51-در پارچه هاي تريكو تاري نخ از كدام جهت به سوزن تغذيه مي شود؟‏
در جهت تار.‏

‏52-ماشين هاي تاري كتن چند نوع سوزن استفاده مي شود؟‏
از سوزن ريشدار يا مركب استفاده مي شود.‏

‏53-در ماشين هاي تريكو تاري راشل، چه سوزني استفاده مي شود؟
سوزن زبانه دار.‏

‏54-نوع پارچه ظريف تريكو با چه ماشيني بافته مي شود؟‏
ماشين تريكوي تاري كتن.‏

‏55-نوع بافت پارچه هاي ضخيم بافت كدام ماشين تريكو بافي است؟‏
ماشين تريكوي تاري راشل.‏

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

‏56-پارچه هاي تريكو بافي پودي داراي چه خصوصياتي است؟‏
‏1-پارچه تريكوي پودي در جهت عرضي و طولي قابليت كشش دارد-2-امكانات طراحي وسيع-3-در تريكوي بافي پودي مي توان لباس را با فرم دلخواه تهيه كرد مانند يقه ،حلقه آستين و آستين-4-اگر حلقه اي از حلقه هاي پارچه پاره و يا در رود حلقه هاي رديف خود را به راحتي در مي دهد-‏
‏5-پارچه هايي كه به صورت كيسه اي توليد مي شود را مي توان سريعتر رنگرزي و تبديل به پوشاك نمود-6-اگر يك بافت ساده را كه بر روي ماشين هاي پودي تهيه شده با بافت ساده توليد شده بر روي ماشين هاي تاري مقايسه كنيم در پارچه هاي تريكوي پودي جريان هوا بيشتر از تريكوي تاري نفوذ مي نمايد-7-تريكو بافي پودي ارزانتر از تريكو بافي تاري براي تهيه پارچه هاي هم وزن مي باشد .‏
‏ ‏
‏ ‏
‏57-خصوصيات پارچه هاي تريكو بافي تاري چيست؟‏
‏1-پارچه تريكوي تاري كشش كمتري نسبت به پودي دارد-2-امكانات زياد در ايجاد طرح هاي متنوع-3-پارگي يكي از حلقه ها موجب در رفتن ساير حلقه ها نمي گردد(به دليل فرم تشكيل حلقه در تاري)-4-پارچه هاي تريكو تاري محكمتر از تريكوي پودي با وزن مساوي است-5-در تريكو بافي تاري به تعداد كارگر كمتري از تريكوي پودي مورد نياز است.‏

‏58-منظور از منسوجات بي بافت چيست؟
منسوجات بي بافت داراي بافت مشخصي نبوده و از تجمع و پيوستگي توده هاي نخ با يكديگر بدست مي آيد ماهيت برخي از پارچه هاي بي بافت نمدي است.‏

‏59-مواد اوليه منسوجات بي بافت چيست؟‏
در تهيه منسوجات بي بافت از الياف طبيعي و به ويژه الياف مصنوعي بازيافته و سنتز شده به صورت خالص و يا مخلوط استفاده مي كنند.‏

‏60-منسوجات بي بافت در چند مرحله انجام مي گيرد؟‏
دو مرحله،مرحله گستردن و پهن كردن الياف- ثابت كردن يا مرحله پيوستگي به وسيله مواد چسبنده.‏

‏61-مرحله گستردن و پهن كردن الياف چند مرحله دارد؟‏
به سه روش، 1-به وسيله فشار نورد هاي سنگين -2-به وسيله فشار هوا-3-با خيسانيدن الياف در آب و قرار دادن آن بر روي صفحات فلزي .‏

‏62-مرحله ثابت كردن و يا پيوستگي به وسيله مواد چسبنده اين منسوجات چيست؟‏
به چهار روش،1-گذرانيدن توده الياف گسترده از مواد چسبنده مذاب-2-آغشتن به مواد چسبنده-3-چاپ مواد چسبنده غليظ بر روي توده الياف گسترده شده(پتو مانند)-4-خشك كردن مواد چسبنده بر  روي توده الياف گسترده شده .‏

‏63-خصوصيات منسوجات بي بافت چيست؟‏
‏1-توليد منسوجات بي بافت از نظر تجاري ارزان مي باشد-2-طرز كار و برش منسوجات بي بافت ساده مي باشد و در موقع برش اين نوع منسوجات ريش ريش نمي شود.‏

‏64-“منسوجات بي بافت سوزني” يعني چه؟‏
منسوجات بي بافت سوزني مانند منسوجات بي بافت مرحله اول توليد را مي گذرانند اما در مرحله دوم پيوستگي با مواد  چسبنده صورت نمي گيرد.‏
‏ ‏
‏ ‏
‏65-مراحل توليد منسوجات بي بافت سوزني به چه ترتيب است؟‏
الف-مرحله گستردن توده هاي الياف( مانند منسوجات بي بافت)-ب-فروبردن مكانيكي سوزن هاي مخصوص قلابدار در توده هاي الياف گسترده (پتو مانند).‏

‏66-منسوجات “تافتينگ” چيست؟‏
اين نوع منسوجات بيشتر به عنوان كفپوش مورد استفاده قرار مي گيرد.‏

‏67-مواد اوليه منسوجات “تافتينگ” چيست؟
از جنس چتايي يا الياف مصنوعي(پلي پروپيلين).‏

‏68-موكت كرك دار چگونه بدست مي آيد؟‏
هنگام بافتن موكت سوزن ها به داخل منسوج زير موكت فرو رفته و به صورت ماشين خياطي بخيه ‏مي زند بدين ترتيب پرز هاي نخ در منسوج از پيش بافته شده ايجاد مي شود. در صورتيكه پرز ها بريده شودبه جاي موكت پرز دار موكت كرك دار بدست مي آيد.‏

‏69-رفوگري يعني چه؟‏
عمل ترميم پارگي و سائيدگي پارچه هاست.‏

‏70-عمليات تكميلي پارچه چيست؟‏
پارچه اي كه به وسيله ماشين بافندگي تهيه مي شود جهت عرضه به بازار مناسب نيست و لازم است كه عملياتي بر روي آن انجام گيرد كه آن را عمليات تكميلي پارچه مي گويند.‏

‏71-مراحل عمليات تكميلي پارچه چيست؟‏
الف-مرحله باز بيني پارچه-ب-سفيدگري يا شستشوي پارچه-ج-رنگرزي پارچه-د-چاپ-ه-پرداخت پارچه.‏

‏72-منظور از “سفيد گري” در عمليات تكميل چيست؟‏
سفيدگري يا شستشو به كليه عملياتي گفته مي شود كه مواد زائد و ناخالصي هاي موجود در پارچه را از بين مي برد.‏

‏73-موادي كه در سفيد گري شستشو مي شوند چيست؟‏
‏1-مواد رنگين طبيعي-2-ناخالصي هاي طبيعي-3-ناخالصي هاي ناشي از مراحل استخراج.‏

‏74-منظور از ناخالصي هاي طبيعي پارچه چيست؟
ناخالصي هاي گروه 2 و 3 به الياف خاصيت رطوبت نا پذيري مي دهند كه حذف آنها از بين رفتن مواد رنگين را نيز به دنبال دارد.‏
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏75-عمليات سفيد گري الياف و شستشوي پارچه هاي نخي در چند مرحله انجام مي گيرد؟‏
‏1-تبديل مومي، چربي و نشاسته اي غير محلول به مواد محلول-2-رنگ زدايي پارچه كه آنرا بغلط عمليات سفيدگري نيز مي گويند و البته اين مرحله تنها بخشي از عمليات تكميلي سفيدگري مي باشد.‏

‏76-عمليات تكميلي سفيدگري چند مرحله دارد؟‏
‏1-تراش و پرزگيري-2-از بين بردن مواد چسبنده (آهار پارچه)-3-پختن پارچه با سود سوز آور-4-گذرانيدن پارچه از محلول اسيدي-5-سفيدگري يا رنگ زدايي-6-از بين بردن كلر.‏

‏77-سفيد گري پنبه هيدروفيل چگونه انجام مي گردد؟‏
سفيدگري را بر روي تارهاي پنبه انجام مي دهند و غلظت كليه مواد شستشو را اضافه مي كنند. اين عمل سبب مي گردد كه سلولز خالصي از نظر شيميايي به دست آيد و در نتيجه خاصيت جذب رطوبت پنبه افزايش يابد. پس از شستشو پنبه را خشك مي كنند و سپس از حمام بخار 100 درجه سانتيگراد عبور مي دهند. پنبه هيدروفيل جنس مرغوب از 18 تا 20% وزن خود رطوبت جذب مي كند.‏

‏78-سفيدگري يا شستشوي پارچه هاي كتاني چه مواردي را مي زدايد؟
‏1-ناخالصي هاي طبيعي -2-ناخالصي هاي كسب شده.‏

‏79-به چه دليل از مواد قليايي، اسيدي و اكسيد كننده هاي مصرفي را با غلظت كمتري – براي الياف كتان، استفاده مي كنند؟‏
زيرا شكنندگي سلولز كتان بيشتر از پنبه مي باشد.‏

‏80-ناخالصي هاي پارچه هاي  پشمي به چند دسته تقسيم مي شوند؟
ناخالصي هاي طبيعي-ناخالصي هاي كسب شده.‏

‏81-اثر “هيپوكلريت ها” چه تأثيري بر پشم دارد؟‏
اغلب كراتين پشم را از بين مي برد.‏

‏82-عمليات تكميلي سفيد گري پارچه چيست؟‏
‏1-شستشو-2-سفيدگري يا رنگ زدايي-3-شستشو-4-خشك كردن-5-تراش و پرزگيري-‏
‏6-مرحله بخار-7-اتو كشيدن.‏

‏83-مواد رنگين پارچه را، چه مواد شيميايي ار بين مي برند؟‏
به وسيله حمام آب داغ و صابون صورت مي گيرد.‏

‏84-مراحل عمليات تكميلي سفيدگري را نام ببريد؟‏
‏1-از بين بردن صمغ-2-سفيدگري يا رنگ زدايي.‏
‏ ‏
‏85-سفيدگري يا شستشوي پارچه ابريشم چه موادي را از ابريشم جدا مي كند؟
رنگ زرد و كدر .‏

‏86-عمليات تكميلي سفيد گري چند مرحله دارد؟‏
يك مرحله ، سفيدگري يا رنگ زدايي

‏87-براي از بين بردن رنگ زرد ابريشم از چه استفاده مي كنند؟‏
لاجورد.‏

‏88-پارچه هاي مصنوعي چه ناخالصي هايي دارند؟‏
ناخالصي هاي طبيعي به علت نحوه توليد الياف مصنوعي در پارچه هاي مصنوعي وجود ندارد و معمولاً رنگ اين گونه پارچه ها سفيد يا شيري مي باشد.ناخالصي هاي ناشي از مراحل بافندگي در اين نوع منسوجات نيز وجود دارد.‏

‏89-اغلب براي رنگ زدايي پارچه هايي كه با الياف مصنوعي بافته مي شود از چه موادي استفاده ‏مي كنند؟
از آب اكسيژنه، پراكسيد سديم،پربرات سديم و كلريت سديم استفاده مي كنند.‏

‏90-به چه محصولاتي “كالاي نساجي” مي گويند؟‏
الياف، نخ و پارچه.‏

‏91-در رنگرزي سه عامل مهم است آن سه عامل چيست؟‏
‏1-رنگ-2-پارچه-3-واسطه اي كه سبب جذب پارچه و رنگ به يكديگر مي شود.‏

‏92-يكي از ارزان ترين حلال ها، در رنگرزي ، كدام است؟
آب.‏

‏93-عوامل موثر در رنگرزي چيست؟‏
‏1-نوع و ساختمان فيزيكي الياف-2-نوع ماشيني كه براي رنگ كردن الياف به كار برده مي شود-‏
‏3-مقدار حركت محلول رنگ در الياف يا كششي كه بين مولكول هاي رنگ و الياف وجود داردو باعث جذب اين دو به يكديگر مي شود.‏

‏94-ثبات كننده ها چه كاربردي دارند؟‏
ثبات ها واسطه اي مي باشند كه سبب نفوذ رنگ در الياف مي گردد . تجزيه آن باعث تركيب مواد شيميايي الياف و مولكول هاي رنگ مي شود.‏

‏95-براي ثبت رنگها بر روي پارچه پشمي از چه موادي استفاده مي كنند؟‏
از سولفات آمونيوم استفاده مي كنند.‏
‏ ‏
‏96-ثبات هاي آلي را نام ببريد؟‏
تانن يا جوهر مازو، آلبومين.‏

‏97-ثبات هاي معدني را نام ببريد؟‏
نمك هاي آهن، كرم، آلومينيوم، اتان، مس.‏

‏98-انتخاب ثابت كننده ها بستگي به چه موادي است؟‏
انتخاب مواد ثابت كننده بستگي به رنگ و جنس الياف پارچه دارد .‏

‏99-در مورد پارچه هاي ابريشمي روشن چه نكته اي رعايت مي شود. چرا؟‏
از مصرف ثبات ها خودداري مي گردد، زيرا استعمال آنهارنگ ابريشم را كدر مي سازد.‏

‏100-براي پارچه هاي رنگي از چه موادي براي ثبت رنگ ها استفاده مي شود؟‏
‏ ‏
‏101-الياف پشم چگونه رنگ آميزي مي شود؟‏
ابتدا الياف را در سبد هاي مشبك گذاشته و سپس در داخل خم رنگرزي يا حمام رنگ قرار مي دهند. رنگ به وسيله لوله اي محوري و مشبك وارد حمام رنگ مي شود و پس از نفوذ در سبد مشبك و پر شدن حمام رنگ از طريق لوله ديگري خارج مي گردد. جريان رنگ بين لوله ها و خم رنگرزي به وسيله يك پمپ حركت دوراني دارد ، الياف پشم را اكثراً قبل از ريسندگي و بافندگي رنگ مي كنند تا از نمدي شدن آن جلوگيري به عمل آيد.‏

‏102-رنگرزي قرقره هاي نخ چگونه انجام مي گيرد؟‏
طريقه دسته اي،طريقه لوله مشبك.‏

‏103-رنگرزي كلاف نخ چگونه انجام مي گيرد؟‏
كلاف هاي نخ بر روي پايه اي متحرك (مانند كلاف پيچ)در داخل خم رنگرزي قرار مي دهند. خم رنگرزي را حرارت داده ، بدين ترتيب رنگ بر تمام سطح نخ قرار مي گيرد.‏

‏104-شستشوي كالاي نساجي پس از رنگرزي با چه موادي انجام مي گيرد؟‏
با صابون يا مواد قليايي ديگر انجام مي شود.‏

‏105-خشك كردن كالاي نساجي چگونه انجام مي گيرد؟‏
در معرض هوا قرار دادن آن يا عبور از روي غلتك هاي داغ انجام مي گيرد.‏

‏106-منظور از يكنواخت بودن رنگ يعني چه؟‏
رنگرزي پارچه بايد به طور يكنواخت بر روي تمام سطح پارچه اعمال مي گردد.‏

‏107-عملياتي كه در يكنواخت كردن رنگ بر روي پارچه موثر است چيست؟
‏1-سفيدگري يا شستشو-2-شرايط رنگرزي.‏

‏108-در شستشوي خانگي الياف چه نكاتي بايد رعايت شود؟‏
استفاده از محلول صابون يا مواد قليايي ديگر 5 گرم در ليتر، حرارت حمام شستشو 40 درجه سانتيگراد، مدت عمليات 25 تا 30 دقيقه.‏

‏109-براي استحكام در مقابل سفيد كردن يا اكسيد كردن الياف چگونه عمل مي كنيم؟
در صورتي كه پارچه اي بتواند شرايط سفيد كردن را تحمل كند مانند پارچه هاي كتاني و نخي از محلول زير مي توان استفاده كرد.‏

‏110-به طور كلي چند نوع استحكام بخشيدن به كالاي نساجي وجود دارد؟‏
‏1-شستشوي خانگي-2-استحكام در مقابل سفيد كردن يا اكسيده كردن-3-استحكام در مقابل آب دريا -4-استحكام در مقابل كلر-5-استحكام در مقابل مواد خشكشويي-6-استحكام در مقابل حرارت اتو-7-استحكام در مقابل سائيدگي-8-استحكام در مقابل نور-9-استحكام در مقابل عرق بدن .‏

‏111-چاپ چيست؟‏
چاپ، نوعي رنگرزي است كه در آن رنگ بر اساس طراحي مشخص تنها قسمتي از سطح پارچه را ‏
مي پوشاند و اغلب از پشت پارچه نيز به خوبي ديده نمي شود.‏

‏112-اصول چاپ چيست؟‏
رنگي را كه به وسيله طراحي مشخصي محدود مي باشد بر روي سطح پارچه قرار مي دهند و با فشاري كه بر آن وارد مي گردد اين رنگ در تار و پود پارچه نفوذ مي كند. براي جلوگيري از عمل ريزش رنگ از روي پارچه از رنگ ها در حالت خميري استفاده مي شود.‏

‏113-چاپ به چند روش انجام مي گيرد؟‏
‏1-چنانچه از نقوش رنگي بر روي پارچه سفيد استفاده گردد، چاپ را مستقيم گويند-2-نقوش سفيد بر روي پارچه رنگين-3-انتخاب نقوش رنگين بر روي پارچه رنگين، البته با رنگ هاي متفاوت.‏

‏114-چاپ نقش بررسي پارچه سفيد، چه نوع چاپي است؟‏
‏ ‏
‏115-رنگ + سفيد‏
‏         سفيد + رنگي‏
‏        رنگي + رنگي   متفاوت‏

‏116-چاپ رزرو، چگونه است؟‏
‏1-چاپ بر روي سطح سفيد صورت مي گيرد و فواصل بين رنگ ها را با ماده اي كه مانع نفوذ ‏
رنگ ها در يكديگر مي شود، پر مي كنند-2-پارچه رنگ مي شود و قسمت هايي كه با مواد رزرو پر شده است سفيد باقي مي ماند.‏

‏117-چاپ ديس شارژر چگونه انجام مي شود؟‏
‏1-پارچه به طور يكنواخت رنگرزي مي شود-2-پارچه رنگرزي شده به وسيله ماده رنگزا چاپ ‏مي گردد. قسمت هاي چاپ شده مطابق نقشه سفيد مي باشد.‏

‏118-مواد مورد استفاده در چاپ چيست؟‏
‏1-مواد رنگين-2-تلغيظ كننده ها-3-مواد اضافي.‏

‏119-چاپ كه از طريق رنگ هايي با مواد ثابت رنگ مي شود، در چند مرحله انجام مي شود؟‏
دو مرحله، 1-چاپ مواد ثبات، غليظ بر اساس طرح بر روي پارچه-2-مرحله رنگرزي.‏

‏120-غلظت دهنده ها كدامند؟‏
تلغيظ كننده ها موادي نيمه محلول مي باشند كه فاقد مواد رنگين بوده ولي مي تواند غلظت لازم را به رنگ، مواد ثابت كننده، مواد رزرو، مواد ديس شارژ دهد.‏

‏121-مهترين تغليظ كننده هاي مواد چاپي كدامند؟‏
معدني:كائولين، اكسيد روي، اكسيد تيتان-گياهي: مواد نشاسته اي،صمغ عربي، كتيرا-‏
حيواني: آلبومين،كازئين-مصنوعي: مشتقات سلولز، متي سلولز، اتي سلولز.‏

‏122-مواد اضافي چاپ  چه هستند؟‏
الف- ثابت كننده ها-ب-مواد رزرو-ج-مواد ديس شارژ يا رنگزا-د-مواد ديگر.‏

‏123-مواد رزرو چند نوع هستند؟‏
دو نوع، 1-مواد رزروي مه تنها نقش فيزيكي دارد مانند: موم، پارفين-2-مواد رزروي كه نقش شيميايي دارند مانند: سود سوز آور، نمك هاي قليايي كه در طول عمليات شركت دارند.‏

‏124-مواد رزرو با نقش شيميايي چه هستند؟‏
سود سوز آور، نمك هاي قليايي كه در طول عمليات شركت دارند.‏

‏125-عمليات آماده سازي براي چاپ در انواع الياف نساجي چگونه است؟ ( پارچه پشمي، ابريشمي، كتاني).‏
‏1-آماده ساختن-2-آماده كردن رنگ-3-مرحله اجرا.‏

‏126-رنگرزي به چند روش انجام مي گيرد؟‏
‏ ‏
‏127-در چاپ قالبي از چه نوع چوبي استفاده مي شود؟‏
معمولاً از چوب گلابي يا چوب ديگري كه از محكمي نسبي برخوردار است .‏
‏ ‏
‏ ‏
‏128-چاپ غلتكي چگونه انجام مي شود؟‏
در اين روش نقوش را بر روي غلتك هاي مسي حكاكي مي كنند و چاپ به وسيله آنها انجام مي شود. چنانچه نقشه شامل رنگ هاي مختلف باشد لازم است كه به تعداد رنگ هاي طرح غلتك هاي مسي حكاكي شده آماده گردد.‏

‏129-چاپ شابلن چگونه انجام مي شود؟‏
در اين روش چاپ از يك چهار چوب يا قاب كه در اصطلاح نساجي به آن شابلون مي گويند استفاده مي گردد.بر روي چهار چوب پارچه اي توري بسيار نازك كه از جنس ابريشم، الياف مصنوعي و يا فلز است كشيده مي شود. طرح به وسيله مواد حساس كننده و به روش هاي مختلف بر روي پارچه ابريشمي منتقل مي گردد. براي تهيه شابلون تمامي پارچه ابريشمي را به وسيله ماده حساس كه معمولاً مخلوط ژلاتين و بيكرومات آمونيوم است مي پوشانند سپس شابلون را بر روي نقشه گذاشته و در مقابل نور قرار مي دهند. قسمت هايي كه نور ديده سخت شده و به صورت نا محلول در آب در مي آيند. در اثر شست و شو با آب گرم قسمت هاي نور نديده در آب حل شده و از سطح شابلون زدوده مي گردند. در حاليكه بقيه نقشه در آب حل نشده و روي شابلون باقي مي ماند. پارچه مورد نظر براي چاپ را روي ميز چاپ كه از پارچه اي نمدي مانند پوشيده شده است پهن مي كنند سپس شابلون را با دقت روي آن قرار مي دهند و به وسيله گيره هايي دو طرف آن را محكم مي كنند آنگاه خمير رنگ را در قسمت گود شابلون ريخته و به وسيله كاردك لاستيكي روي آن فشار وارد مي آورند تا رنگ از سوراخ هاي شابلون گذشته و بر روي پارچه منتقل گردد. معمولاً دوبار كاردك را از جهت طول روي شابلون مي كشند پس از آن كه با اولين شابلون تمام سطح پارچه را چاپ كرديم در صورتيكه طرح شامل چند رنگ باشد شابلون هاي ديگر را به همين ترتيب روي پارچه چاپ مي كنند.‏

‏130-مراحل تكميلي پارچه شامل چه عملياتي است؟
خشك كردن-بخار دادن براي ثبوت رنگ-عمليات ظهور و گسترش رنگ به وسيله مواد شيميايي-صابوني كردن براي زدودن رنگ ها و مواد اضافي-شستشوي پارچه.‏

‏131-منظور از پرداخت پارچه يعني چه؟‏
پرداخت پارچه عبارت است از يك سلسله عملياتي كه پس از مرحله بافت و يا در مرحله رنگرزي و چاپ بر روي پارچه با مواد پرداخت كننده انجام مي شود.‏

‏132-مهمترين عمليات پرداخت پارچه چيست؟‏
‏1-برق و جلا دادن-2-نرم كردن پارچه-3-تشديد صخامت پارچه-4-ابعاد ثابت-5-خاصيت غير قابليت كشش-6-كاهش خاصيت احتراق-7-خاصيت رطوبت ناپذيري-8-پرس كردن نقش بر روي پارچه.‏

‏133-منظور از مرسريزه كردن چيست؟‏
عبارت است از اثر سود سوز آور بر روي سلولز طبيعي مانند پنبه و سلولز مصنوعي مانند ويسكوز ريونو فيبران(‏FIBRONNE‏ )اين عمل باعث افزايش درخشندگي پارچه هاي سلولزي و نيز فزوني خاصيت جذب رنگ اين پارچه مي گردد.‏

‏134-تفاوت سطح مقطع نخ ها در مرسريزاسيون و كالدرينگ چيست؟
پارچه هايي كه تحت عمل مرسريزه كردن قرار مي گيرند سطح مقطع نخ ها تقريباً دايره اي و مسدودو تار و پود هاي پارچه و نوع بافت آن كاملاً مشخص است در صورتيكه پارچه هايي كه تحت عمل كالدرينگ مي باشند سطح مقطع نخ ها بيضي و سطح پارچه مسطح و صاف و درهم كوبيده است و بافت پارچه معلوم و مشخص نيست.‏

‏135-پارچه را به چه وسيله نرم مي كنند؟‏
به وسيله مواد نرم كننده مانند روغن، موم، گليسيرين و غيره نرم مي كنند.‏

‏136-تشديد ضخامت پارچه پشمي چگونه انجام مي گيرد؟‏
در اثر محلول هاي ضعيف قليايي و در آب گرم حالت نمدي پيدا مي كنند.‏

‏137-براي ثابت نمودن ابعاد پارچه چه مي كنند؟‏
براي نگه داشتن ابعاد ثابت پارچه به وسيله بخار يا آب گرم پارچه را رطوبت مي دهند پس از آنكه چند ساعت پارچه به اين حالت باقي ماند آن را خشك مي كنند. اين عمل سبب مي شود كه ابعاد پارچه در اثر شست و شوي متعدد ثابت بماند.‏

‏138-خاصيت غير قابل كشش در پارچه هاي پشمي چگونه انجام مي گيرد؟‏
در مورد پارچه هاي پشمي بايد از كلر يا تركيباتي كه كلره مي باشد و يا اكسيد كننده ها استفاده نمود. اين عمل تغييراتي را در تركيبات شيميايي كراتين پشم موجب مي گردد كه خاصيت نمدي آن را كاهش مي دهد و البته از استحكام پارچه نيز كم مي كند.‏

‏139-براي ايجاد كاهش خاصيت احتراق چه عملياتي انجام مي گيرد؟‏
پارچه را در موادي كه تا حدودي احتراق را متوقف مي كنند قرار مي دهند.‏

‏140-خاصيت رطوبت ناپذيري چگونه انجام مي شود؟‏
پارچه را در محلولي قرار مي دهند كه از خاصيت جذب رطوبت و گاز آن بكاهد.‏

‏141-پرس كردن نقش بر روي پارچه چگونه و براي چه استفاده مي شود؟‏
در بعضي مواقع هنگام كالندرينگ نورد نقش هاي مخصوصي روي پارچه به وجود مي آورد به اين ترتيب كه بر روي يكي از نورد ها نقش هاي برجسته (طرح مثبت) و بر روي نورد ديگر از روكشي با نقش فرو رفته (طرح منفي) استفاده مي شود. پارچه پس از عبور از ميان نورد ها تحت فشار شديد قرار گرفته و به طور مداوم منقوش مي شود از اين عمل براي به دست آوردن طرح هاي كرپ و نظير آن استفاده مي گردد.‏
‏         ‏

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا