اخبار فرش ماشینی

شناسنامه كيفيتي براي واحدهاي توليدي

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

 

ناظمي اردكاني، رئيس مؤسسه استاندارد تأكيد كرد:
تمامي واحدهاي توليدي ملزم به توليد كالا يا هر خدماتي كه هستند، بايد شناسنامه كيفيتي داشته باشند تا علاوه بر بهبود مستمر فرآيندهاي اقتصادي، امكان نظارت علمي و فني نيز براي آنها فراهم شود.

رئيس مؤسسه استاندارد و كيفيت در همايش استاندارد و كيفيت با بيان مطلب فوق خاطر نشان كرد: گام هاي اوليه اين كار برداشته شده تا جايي كه واحدهاي توليدي ملزم شده اند مستندات توليد خود را اظهار و از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران گواهي دريافت كنند. وي افزود: با توجه به رقابت سختي كه بين كشورها براي كسب سهم بيشتر در بازارهاي جهاني و صادرات وجود دارد و همچنين رشد پيوسته توليد انبوه در جهان، صنايع كشور ما به ميدان رقابت فشرده اي وارد شده اند. در اين عرصه برد با آنهايي است كه با توليد كيفي همراه با قيمت رقابتي وارد عرصه هاي اقتصادي شده اند و براي اين كه بتوان داراي نظام توليدي خوب، تجارت سالم و مصرف مطمئن باشيم، بكارگيري استانداردها اجتناب ناپذير است. تاكنون بالغ بر 16500 استاندارد بين المللي و 9700 استاندارد ملي منتشر شده است كه هر يك از آنها نقشه راه عملي براي توليد محصولات متنوع و مورد نياز جامعه بوده و فرآيندهاي توليد را سامان مي بخشند و روشمندي علمي در تجارت را فراهم ساخته و در نهايت رضايت مصرف كننده را به دنبال دارند.
به گفته ايشان، زماني اثربخشي استانداردها كامل مي شود كه شاهد تحقق نظام استاندارد سازي باشيم، به اين معني كه تدوين استانداردها، آموزش و ترويج، ارزيابي انطباق و صدور گواهي در تمامي عرصه هاي توليد، خدمات، تجارت و مصرف به صورت يكپارچه درآيد.
مهدي پورهاشم، رئيس اداره استاندارد استان تهران نيز در اين همايش گفت: از آنجايي كه در حال حاضر الزامات استانداردهاي اجباري به عنوان حداقل مطلوبيت مصرف و خطوط قرمز ايمني مطرح است، بين توليد كننده اي با رعايت حداقل ها و دامنه توليد و عرضه بسيار محدود و يك توليد كننده داراي نظام كيفيت و بازارهاي هدف بين المللي حسب ظاهر تفاوت چنداني وجود ندارد.
وي افزود: اين موضوع ما را بر آن داشت با ارزش افزايي به علامت استاندارد به عنوان نشان نگاه ويژه اي معطوف شود تا جايي كه در سه رده زرين سيمين و برنزين به عرصه ظهور برسد. در مرحله نخست اين طرح شش فرآورده به صورت پايلوت انتخاب و با تشكيل جلسات منظم كارشناسي با حضور خبرگان هر صنعت در حال تدوين شاخص هاي ارزيابي هستيم. 

 

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا