اخبار فرش ماشینیاسلاید شو

رشد ۳/۴ درصدی تولید منسوجات بی بافت اروپا در سال ۲۰۱۷

آمار‭ ‬و‭ ‬اطلاعات‭ ‬منتشر‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬سازمان‭ ‬EDANA‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬صنعت‭ ‬منسوجات‭ ‬بی‭ ‬بافت‭ ‬نشاندهنده‭ ‬پویایی‭ ‬و‭ ‬دوام‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬صنعت‭ ‬نساجی‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۷‭ ‬تولید‭ ‬بی‭ ‬بافت‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬بیشترین‭ ‬میزان‭ ‬افزایش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حجم‭ ‬تولید‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬توانسته‭ ‬با‭ ‬رشد‭ ‬۳‭/‬۴‭ ‬درصدی‭ ‬تولیدی‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬۲‭.‬۵۴۴‭.‬۴۵۰‭ ‬تن‭ ‬با‭ ‬گردش‭ ‬مالی‭ ‬معادل‭  ‬۷‭,‬۸۶۹‭ ‬میلیون‭ ‬یورو‭ (‬۶/۵‭ +‬درصد‭ ) ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬کند‭. ‬تولید‭ ‬نهایی‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬۲‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬است‭.‬

Jacques Prigneaux‭ ‬مدیر‭ ‬تحلیل‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬امور‭ ‬اقتصادی‭ ‬سازمان‭ ‬EDANA‭ ‬گفت‭: ‬“ما‭ ‬همچنان‭ ‬تغییرات‭ ‬مورد‭ ‬انتظار‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬اروپا‭ ‬را‭ ‬رصد‭ ‬می‭ ‬کنیم‭. ‬هرچند‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬کشورهایی‭ ‬مانند‭ ‬فرانسه‭ ‬و‭ ‬بنلوکس‭ (‬مجموعه‭ ‬کشورهای‭ ‬هلند،‭ ‬بلژیک‭ ‬و‭ ‬لوکزامبرگ‭) ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬ثبات‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬رشد‭ ‬بودند،‭ ‬اما‭ ‬تعداد‭ ‬بیشتری‭ ‬در‭ ‬کشورهایی‭ ‬مانند‭ ‬یونان،‭ ‬رومانی،‭ ‬چک،‭ ‬اسلوانی،‭ ‬انگلستان‭ ‬و‭ ‬ایرلند‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬و‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬رشد‭ ‬قابل‭ ‬ملاحظه‭ ‬ای‭ ‬داشته‭ ‬اند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬بین‭ ‬شاخص‭ ‬ترین‭ ‬کشور،‭ ‬ترکیه‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬نرخ‭ ‬رشد‭ ‬دورقمی‭ ‬را‭ ‬رقم‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬روسیه‭ ‬با‭ ‬نرخ‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬انتظار،‭ ‬یعنی‭ ‬نرخ‭ ‬رشد‭ ‬۹‭ ‬درصدی‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭.‬

روند‭ ‬واگرا‭ ‬برای‭ ‬پروسه‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬تولید

روند‭ ‬واگرا‭ ‬بین‭ ‬فرآیندهای‭ ‬مختلف‭ ‬تولید‭ ‬نیز‭ ‬مشاهده‭ ‬شد‭.‬ه‭ ‬است‭. ‬تولید‭ ‬به‭ ‬روش‭ ‬Wet-laid‭ ‬مهمترین‭ ‬نرخ‭ ‬رشد‭ (‬۲/۱۰‭ + ‬درصد‭) ‬را‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬خود‭ ‬ثبت‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬رشد‭ ‬به‭ ‬ین‭ ‬دلیل‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬عمد‭ ‬خطوط‭ ‬جدید‭ ‬نصب‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬کامل‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۷‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬شدند‭. ‬این‭ ‬نوع‭ ‬از‭ ‬web-formation‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬نشاندهنده‭ ‬۹‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬تولیدات‭ ‬بی‭ ‬بافتها‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬است‭. ‬تولید‭ ‬بی‭ ‬بافت‭ ‬به‭ ‬روش‭ ‬Short-fibre airlaid‭ ‬با‭ ‬رشد‭ ‬قابل‭ ‬قبولی‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬۳‭/‬۱‭ ‬درصد‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۷‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬تولیدات‭ ‬بی‭ ‬بافت‭ ‬ها‭ ‬بر‭ ‬پایه‭ ‬پلیمر‭ (‬spunmelt and‭ ‬assimilated)‭ ‬رشد‭ ‬قبل‭ ‬توجهی‭ ‬حدود‭ ‬۲‭/‬۴‭ ‬درصد‭ ‬در‭ ‬تناژ‭ ‬و‭ ‬۳‭/‬۴‭ ‬درصدی‭ ‬در‭ ‬متراژ‭ (‬sqm‭)‬‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬اند‭. ‬این‭ ‬نوع‭ ‬از‭ ‬الیاف‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬الیاف‭ ‬بی‭ ‬بافت‭ ‬اروپا‭ ‬موقعیت‭ ‬پیشتازی‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬سهم‭ ‬بازار‭ ‬۴۱‭ ‬درصدی‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬وزنی‭ ‬و‭ ‬۶۵‭ ‬درصدی‭ ‬از‭ ‬سطوح‭ ‬به‭ ‬کاربرده‭ ‬شده،‭ ‬موقعیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬بی‭ ‬بافت‭ ‬ها‭ ‬تضمین‭ ‬و‭ ‬تایید‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬میزان‭ ‬کلی‭ ‬تولیدات‭ ‬محصولات‭ ‬spunmelt‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۷‭ ‬معادل‭ ‬۱‭.‬۰۵۶‭.‬۴۹۴‭ ‬تن‭ (‬۴۸.۴۴۸‭ ‬mio sqm)‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬تولید‭ ‬بی‭ ‬بافت‭ ‬های‭ ‬Drylaid هم‭ ‬معادل‭ ‬۱‭.‬۰۵۶‭.‬۷۴۲‭ ‬تن‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬نشانگر‭ ‬رشد‭ ‬۶‭/‬۳‭ ‬درصدی‭ ‬در‭ ‬تناژ‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬می‭ ‬باشد‭.‬

رشد‭ ‬۳‭/‬۴‭ ‬درصدی‭ ‬تولید‭ ‬منسوجات‭  ‬بی‭ ‬بافت‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۷

اگرچه‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬هدف‭ ‬اولیه‭ ‬و‭ ‬اصلی‭ ‬تولید‭ ‬الیاف‭ ‬بی‭ ‬بافت‭ ‬به‭ ‬کارگیری‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬محصولات‭ ‬بهداشتی‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬۸‭/‬۲۹‭ ‬درصد‭ ‬سهم‭ ‬بازار‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬وزنی‭ ‬رکورد‭ ‬رشد‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬برای‭ ‬منسوجات‭  ‬بی‭ ‬بافت‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬های‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬بهداشتی‭ ‬را‭ ‬ثبت‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬رشد‭ ‬۲‭/‬۱۳‭ ‬درصدی‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬پزشکی،‭ ‬۱۳‭ ‬درصدی‭ ‬در‭ ‬صنایع‭ ‬اتومبیل‭ ‬و‭ ‬خودروسازی‭ ‬و‭ ‬۲۱‭ ‬درصدی‭ ‬در‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬صنایع‭ ‬الکترونیک‭ ‬صحت‭ ‬این‭ ‬مطلب‭ ‬را‭ ‬تایید‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

بی‭ ‬بافت‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬بازارهای‭ ‬دستمال‭ ‬مرطوب‭ ‬هم‭ ‬فروخته‭ ‬می‭ ‬شوند،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۶‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬چنین‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬فروش‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬۵‭/‬۴‭ ‬درصدی‭ ‬در‭ ‬تناژ‭ ‬و‭ ‬۷‭/‬۵‭ ‬درصدی‭ ‬در‭ ‬سطوح‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬

Pierre Wiertz‭ ‬مدیرکل‭ ‬سازمان‭ ‬EDANA‭ ‬گفت‭:‬”‭ ‬برای‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬چهل‭ ‬سال‭ ‬آمارهای‭ ‬سالانه‭ ‬منتشر‭ ‬شده‭ ‬EDANA جامع‭ ‬ترین‭ ‬آمار‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬که‭ ‬اصلی‭ ‬ترین‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬ترین‭ ‬منبع‭ ‬برای‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬شرکت‭ ‬ها،‭ ‬اعضای‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬است‭ ‬را‭ ‬منتشر‭ ‬کرده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬دادن‭ ‬بینشی‭ ‬بی‭ ‬نظیر‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬راه‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کارشان‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬کمک‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬

هم‭ ‬چنین‭ ‬یک‭ ‬گزارش‭ ‬تفکیک‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬جزئیات‭ ‬کامل‭ ‬از‭  ‬آمار‭ ‬سالانه‭ ‬منحصرا‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬شرکت‭ ‬های‭ ‬عضو‭ ‬EDANA‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مزایای‭ ‬عضویت‭ ‬در‭ ‬شبکه‭ ‬ماست‭. ‬اعضا‭ ‬همچنین‭ ‬می‭ ‬توانید‭ ‬به‭ ‬نموداری‭ ‬آمار‭ ‬منتشره‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬در‭ ‬اپلیکیشن‭  EDANA Statistics App‭ ‬دسترسی‭ ‬پیدا‭ ‬کنند‭.‬

[instagram-feed]

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
×