مصاحبه با شرکت شیمی فرآیند

مصاحبه مجله نساجی کهن با مدیر عامل شرکت شیمی فرآیند – مهندس شهرام شاه بابایی ابتدا توضیح مختصری در رابطه با حوزه فعالیت شرکت شیمی فرآیند برای مخاطبان مجله کهن بفرمایید. در حال حاضر ما هم تولید و هم بازرگانی انجام می دهیم ، اما تلاش می کنیم بیشتر به سمت تولید حرکت کنیم. شرکت … ادامه خواندن مصاحبه با شرکت شیمی فرآیند