اخبار فرش ماشینی

آنتی دامپینگ – افزایش تحقیقات آنتی دامپینگ ‏

‏۱۶ عضو   ‏‎ WTO‎در دوره ژانویه تا ژوئن سال ۲۰۰۸  درخواست تعداد ۸۵   تحقیقاتی جدید  آنتی دامپینگ را گزارش کرده اند . این تعداد تحقیق را می توان  نسبت به ۶۱ مورد گزارش شده توسط ۱۶ عضو این اتحادیه در مدت زمان مشابه سال قبل ( ۲۰۰۷) ، مقایسه نمود  .

بر طبق گزارش  شش ماه اول سال ۲۰۰۸ ، که توسط دوازده نفر از اعضائ دبیرخانه ‏WTO‏ ارائه شده است  ،  تعداد ۵۴ مورد از ۸۵ مورد  درخواستها مربوط به تحقیقات جدید می باشد که این عدد نسبت به ۵۱ مورد گزارش شده توسط ۱۷ عضو دبیرخانه در مدت مشابه سال قبل ( ۲۰۰۷) ، افزایش ۶ در صدی را نشان می دهد .
۳۱ مورد از ۸۵ تحقیقات گزارش شده متعلق به اعضاءکشورهای توسعه یافته بوده و ۱۳ مورد از ۵۴ درخواست جدید نیز به اعضاء کشورهای توسعه یافته اختصاص دارد  .

در مدت مشابه سال قبل ( ۲۰۰۷) تعداد ۲۰ تحقیق از کل تحقیقات مربوط به  اعضاءکشورهای توسعه یافته  و ۱۳ مورد از تحقیقات جدید در ارتباط با اعضاء کشورهای توسعه یافته می باشد  .
همچنین بر طبق گزارش دبیرخانه ‏WTO‏ در دوره زمانی ۱ جولای – ۳۱ دسامبر ، تعداد تحقیقات جدید ، نسبت به دوره مشابه سال قبل ،۱۷ در افزایش افزایش داشته است . تعداد در خواستهای جدید نیز در این دوره افزایش نشان می دهد . بخصوص در دوره جولای تا دسامبر ، ۱۵ عضو دبیرخانه ۱۲۰ تحقیق جدید را در مقایسه با ۱۰۳ مورد که سال قبل توسط ۱۴ عضو دبیرخانه ارائه شده بود ، را گزارش دادند .

مقایسه میزان تحقیقات در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ ، حاکی از آن است که در سال ۲۰۰۶ تعداد ۲۰۲ ، در سال ۲۰۰۷ تعداد ۱۶۳ و در سال ۲۰۰۸ تعداد ۲۰۸ تحقیق انجام گرفته است . ( نمودار ۱ تعداد تحقیقات انجام شده را بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۸ نشان می دهد .
نمودار شماره ۱-تعداد تحقیقات انجام شده در مورد آنتی دامپینگ از سال ۲۰۰۸-۱۹۹۵‏
‏ ‏
در مدت زمان جولای – دسامبر سال ۲۰۰۸ ، کشور هند بیشترین تعداد تحقیقات آنتی دامپینگ را با ۴۲ مورد تحقیق بخود اختصاص داده است . بعد از هند کشور برزیل با ۱۶ مورد , کشور چین با ۱۱ مورد ,ترکیه ۱۰ مورد , آرژانتین و اتحادیه اروپا هرکدام ۹ مورد اندونزی ۶ مورد اکراین ۴ مورد پاکستان و ایالات متحده آمریکا هر کدام ۳ مورد , استرالیا وکلمبیا هرکدام ۲ مورد وکانادا وکره جنوبی ومکزیک هر کدام یک مورد قرار دارند .
ارقام ارائه شده حاکی از افزایش تحقیقات   آنتی دامپینگ در کشورهای آرژانتین , استرالیا , برزیل ,هند وترکیه وکاهش تحقیقات برای کره جنوبی وآمریکا می باشد . همچنین کشورهای کانادا واتحادیه اروپا ومکزیک در مدت زمان جولای – دسامبر سال ۲۰۰۷ در زمینه تحقیقات آنتی دامپینگ تغییر قابل ملاحظه ای نداشته اند .
کشورهای چین ,کلمبیا , اندونزی , پاکستان واکراین که در گزارش مشابه سال قبل ( جولای – دسامبر سال ۲۰۰۷ ) هیچ در خواست جدیدی برای آنتی دامپینگ نداشته اند در نیمه اول ۲۰۰۸  دارای درخواست تحقیقات جدید بوده اند  .
در باره کالاهائی که تحقیقات در مورد  آنها انجام شده ، می توان گفت , بیشترین مورد درخواست در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ مربوط به فلزات پایه فلزی با ۴۳ مورد  بوده است . و بعد از آن گروه شیمیائی (۲۲ مورد ) نساجی ( ۱۹ مورد )و پلاستیک ها ولاستیک ها با ( ۱۴ مورد ) قرار دارند  .
از ۴۳ مورد گزارش شده در مورد فلزات پایه ۲۴ مورد از کشور  هند ، ۸ مورد  ازاتحادیه اروپا ۳ مورد اندونزی واسترالیا وکلمبیا هر کدام ۲ مورد و از کشور آرژانتین وکانادا وچین ومکزیک نیز هر کدام یک مورد گزارش شده است .
یازده عضو مجموعا” در خواست ۸۱ مورد جدید انتی دامپینگ را در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ اعلام نمودند . این تعداد ۴۵  در صد بیشتر از ۵۶ مورد تقاضای جدید که توسط ۱۴کشور در مدت زمان مشابه در سال ۲۰۰۷ گزارش شده بود می باشد ..این افزایش ناشی از نتیجه تحقیقات شروع شده در سال ۲۰۰۷ است (مدت زمان تحقق یک طرح تحقیقاتی  یکسال و نیم می باشد )  .

آمار تحقیقات نهایی شده آنتی دامپینگ در سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ حاکی از آن است که :   در سال ۲۰۰۸ تعداد ۱۳۸ مورد تحقیق انتی دامپینگ نهایی شده ، در سال ۲۰۰۷ تعداد ۱۰۷ مورد ودر سال ۲۰۰۶ تعداد  ۱۳۷ مورد نهایی شده اند .

در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ ، تعداد ۱۵ مورد از تحقیقات جدید متعلق به اعضاء کشورهای توسعه یافته بوده و می توان گفت جمعا” ۳۶ مورد از کل تحقیقات ( ۸۱ ) مورد مربوط به اعضاء کشورهای توسعه یافته است. چنانچه بخواهیم این اعداد را با دوره مشابه سال مقایسه نمائیم ، آمار نشان می دهد در سال ۲۰۰۷ تعداد ۱۱ مورد از طرحهای جدید ، متعلق به اعضاء کشورهای توسعه یافته و در مجموع تعداد ۳۵ مورد از کل تحقیقات به اعضاء کشورهای توسعه یافته اختصاص داشته است .
در ارتباط با تحقیقات آنتی دامپینگهای نهایی شده جدید  ، ۲۱ مورد متعلق به کشور امریکا می باشد . امریکا طی دو دوره ( جولای – دسامبر ۲۰۰۸ و نیمه دوم سال ۲۰۰۷ ) متوالی بیشترین تحقیقات را در این زمینه داشته است که می توان گفت رشد چشمگیر تحقیقات در سال ۲۰۰۸ در این کشور بر پایه تحقیقات دوره قبل یعنی نیمه دوم سال ۲۰۰۷ استوار است . ولی سایر کشورها چنین حالتی را نشان نمی دهند و با اینکه در سال ۲۰۰۸ رتبه خوبی در تحقیقات کسب کرده اند ولی هیچ گزارشی از رشد تحقیقات در نیمه دوم سال ۲۰۰۷ نداشته اند . کشورهایی که در رده های بعدی قرار دارند عبارتند از :

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

هند (۱۳مورد) و بعد از آن ترکیه ۱۱ مورد جدید وبرزیل ۸ مورد واتحادیه اروپا۶ مورد و آرژانتین ۳ مورد ومصر یک مورد .کره که در نیمه دوم سال ۲۰۰۷  هیچ در خواست جدیدی نداشته است در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ تعداد ۱۰ مورد. ژاپن , استرالیا , و کانادا به ترتیب ۴ و۳ و۲ مورد . این کشورها نیز دردوره مشابه سال ۲۰۰۷ در خواستی نداشته اند .
ولی کشورهای چین ,کلمبیا , اسرائیل وتایلند که در نیمه دوم سال ۲۰۰۷ در خواست تحقیق جدید داشته اند در مدت زمان مشابه سال ۲۰۰۸ هیچ درخواستی دریافت نکرده اند .  

محصولاتی که از کشور چین صادر شده اند ، بیشترین موضوع  تحقیقات جدید آنتی دامپینگ را در دوره جولای تا دسامبر ۲۰۰۸ به خود اختصاص داده است  .(۳۷ مورد از ۸۱ در خواست مقدار جدید در دوره فوق الذکر)
آمار افزایش ۴۲ در صدی را د رمورد تعدد محصولات صادراتی چین در دوره جولای – دسامبر ۲۰۰۸ مورد تحقیق قرار گرفته اند را نسبت به ۲۶ کالایی که در دوره نیمه دوم سال ۲۰۰۷ مورد تحقیق قرار گرفته بود ند نشان می دهد .
محصولات صادراتی اتحادیه اروپا (شامل هر یک از اعضا ) به اتفاق اندونزی با ۵ مورد  در مقام دوم قرار دارند .. کره  با۴ مورد ومحصولات صادراتی هند و ایالات متحده با ۳ مورد در رتبه های بعدی قرار دارند  . صادرات کشورهای  کانادا , روسیه , افریقای جنوبی , چین تایپه , تایلند وویتنام هر کدام ۲ تحقیق را بخود اختصاص داده اند .همچنین  بنگالادش , بلاروس , ژاپن , سنگاپور ,مالزی , برزیل , مکزیک ,ترکیه , آمارات واروگوئه هر کدام یک مورد تحقیق جدید داشته اند .

تحقیقاتی که در دوره جولای -دسامبر سال ۲۰۰۸  انجام گرفته بیشترین  اثر را  در بخش شیمیائی داشته است ،و ۲۶ مورد از ۸۱ مورد به این بخش اختصاص یافته است  .
بخش فلزات با ۱۳ مورد درخواست تحقیق جدید  در رتبه دوم قرار دارد . بخش پلاستیک و لاستیک وبخش پالپ و کاغذ هر کدام با ۱۱ مود  در رتبه سوم قرار دارند . بخش نساجی ۱۰ مورد درخواست جدید و بخشماشین آلات و لوازم الکتریکی هر کدام ۵ مورد مقدار  تحقیق جدید داشته اند .

کشور هند ۱۳ مورد از ۲۶ مورد مقدار جدید برای محصولات شیمیائی را در خواست نموده است . ژاپن و ایالات متحده آمریکا هر کدام ۴ مورد وکشور کره ۳ مورد و اتحادیه اروپا ۲ موردتحقیقات جدید در این بخش را در خواست نموده اند .
‏Semi annual report of members to the ADP committee ‎
‏ این آمار از گزارش  نیم سالانه اعضاء کمیته ‏ADP‏ گرفته شده است . آمار متعلق به افرادی از کمیته است که گزارش خود را ارائه نموده اند ، بنا براین نمی توان آن را به گزارش کل اعضاء۶۶ و یا اعضایی که گزارش خود راارائه نداده اند تعمیم داد . هر یک از تحقیقات انجام شده مربوط به محصولات صادراتی یک کشور و در حیطه گمرگ همان کشور انجام پذیرفته است .
گزارش نیمسال آنتی دامپینگ برای دوره اول جولای تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۸ در اسناد سری ‏G/ADP/N/180 ‎موجود است ‏

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
×