اخبار فرش ماشینی

بحران به كارخانجات نساجي بروجرد رسيد

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

در پي افول صنعت نساجي در كشور، كارخانجات نساجي بروجرد به عنوان يكي از‎ ‎برجسته ترين شركتها در صنعت نساجي با بحران دست و پنجه نرم مي كنند‎.

‎با‎ ‎توجه به زمزمه هايي مبني بر تعطيلي كارخانجات نساجي بروجرد در روزهاي‎ ‎پاياني سال گذشته با اخراج بيش از 160 نفر از كارگران اين كارخانه و فسخ‏‎ ‎قرارداد بالغ بر200نفر از كارگران زمزمه هاي تعطيلي اين صنعت پويا و‏‎ ‎فعال بروجرد رنگ واقعيت بيشتري گرفت. كارگران از كار بيكار شده نساجي‏‎ ‎بروجرد بين هشت تا پانزده سال سابقه كار دارنداين تعداد از كارگران كه‎ ‎بيشتر آنها كارگران استخدام پروژه اي و قراردادي بوده اند در اعتراض‎ ‎هايمكرر خواستار تعيين وضعيت شغلي خود شدند و بر ضرورت كمك مسئولان ارشد‎ ‎كشور براي خروج از بحران اين صنعت برجسته تاكيد كردند. چنگر آصفي مديرعامل‎ ‎كارخانجات نساجي شهرستان بروجرد در اين رابطه گفته است: دامنه بحران جهاني‎ ‎كه در مورد بيشتر صنايع اثرات خود را برجا نهاده در كشور ما نيز و بويژه‎ ‎در صنعت نساجي اثراتي را در پي داشته است. وي با بيان اينكه اين كارخانجات‎ ‎در سال81 بيش از 18 ميليارد تومان متضرر شده ولي خوشبختانه در طول سالهاي‏‎ ‎بعد از آن با مشكل ضرردهي مواجه نبوده است، تصريح كرد: تاكنون تمام‎ ‎پرداختهاي كارخانه از جمله بيمه تامين اجتماعي، ماليات، هزينه آب و برق و‎ ‎گاز و حقوق كارگران به موقع پرداخت شده است‎.

‎وي اخراج برخي از‎ ‎كارگران و تقليل پرسنل را در راستاي كاهش هزينه هاي اين كارخانجات عنوان‎ ‎كرد و بيان داشت: با وجود دامنه بحران موجود در اين كارخانجات مديريت‎ ‎ناچار از فسخ قرارداد و اخراج برخي از كارگران خود بوده است‎

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا