اخبار فرش ماشینی

روند جهانی تولید و مصرف چیپس، الیاف و نخ فیلامنت پلی استر در مقایسه با ایران- قسمت سوم

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

صادرات‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬چیپس،‭ ‬الیاف‭ ‬و‭ ‬نخ‭ ‬پلی‭ ‬استر

متاسفانه‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬ظرفیت‭ ‬های‭ ‬مندرج‭ ‬در‭ ‬پروانه‭ ‬های‭ ‬بهره‭ ‬برداری‭ ‬صادره‭ ‬ابهامات‭ ‬زیادی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬استناد‭ ‬صرف‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬آمار‭ ‬و‭ ‬ارقام‭ ‬را‭ ‬مشکل‭ ‬می‭ ‬سازد‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬آن‭ ‬بایستی‭ ‬به‭ ‬سایر‭ ‬منابع‭ ‬آماری‭ ‬نظیر‭ ‬سایت‭ ‬گمرک‭ ‬نیز‭ ‬مراجعه‭ ‬نمود‭.‬

آمار‭ ‬ورودی‭ ‬و‭ ‬خروجی‭ ‬گمرکات‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬آمارهایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬جهت‭ ‬ارزیابی‭ ‬وضعیت‭ ‬کلی‭ ‬زنجیره‭ ‬پلی‭ ‬استر‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬مفید‭ ‬واقع‭ ‬شود،‭ ‬هرچند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬نیز‭ ‬معضلاتی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬قاچاق،‭ ‬کم‭ ‬اظهاری،‭ ‬اظهار‭ ‬کالا‭ ‬با‭ ‬کدهای‭ ‬تعرفه‭ ‬متفرقه‭ ‬و‭ … ‬نیز‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬مانع‭ ‬از‭ ‬حصول‭ ‬یک‭ ‬نتیجه‭ ‬قطعی‭ ‬می‭ ‬شود،‭ ‬اما‭ ‬بررسی‭ ‬کلی‭ ‬آمار‭ ‬و‭ ‬ارقام‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬روند‭ ‬کلی‭ ‬وضعیت‭ ‬را‭ ‬مشخص‭ ‬سازد‭.‬

بدین‭ ‬منظور‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬کد‭ ‬تعرفه‭ ‬های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬چیپس‭ ‬پلی‭ ‬اتیلن‭ ‬ترفتالات‭ (‬نوع‭ ‬نساجی،‭ ‬نوع‭ ‬بطری‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬انواع‭)‬،‭ ‬انواع‭ ‬الیاف‭ ‬پلی‭ ‬استر‭ ‬استیپل‭ ‬در‭ ‬حالتهای‭ ‬مختلف،‭ ‬نخ‭ ‬پلی‭ ‬استر‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬فیلامنت‭ ‬و‭ ‬ریسیده‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬حالتهای‭ ‬مختلف‭ ‬انتخاب‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬آمار‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬صادارت‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬۵‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬آمار‭ ‬پایگاه‭ ‬اینترنتی‭ ‬گمرک‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬استخراج‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جداول‭ ‬مرتبط‭ ‬درج‭ ‬گردیدند‭. ‬‭[‬۱۱‭]‬

در‭ ‬این‭ ‬جداول‭ ‬به‭ ‬ترتیب‭ ‬اطلاعات‭ ‬واردات‭ ‬ذیل‭ ‬درج‭ ‬شده‭ ‬است‭: ‬میزان‭ ‬وزنی‭ ‬واردات‭ ‬کالاهای‭ ‬منتخب‭ ‬پلی‭ ‬استری‭ (‬جدول‭ ‬۴‭)‬،‭ ‬میزان‭ ‬ارزش‭ ‬واردات‭ ‬کالاهای‭ ‬منتخب‭ ‬پلی‭ ‬استری‭ (‬جدول‭ ‬۵‭)‬،‭ ‬کشور‭ ‬مبدا‭ ‬واردات‭ ‬کالاهای‭ ‬منتخب‭ ‬پلی‭ ‬استری‭ (‬جدول‭ ‬۶‭) ‬و‭ ‬گمرکهای‭ ‬واردات‭ ‬کالاهای‭ ‬منتخب‭ ‬پلی‭ ‬استری‭ (‬جدول‭ ‬۷‭).‬

به‭ ‬همین‭ ‬ترتیب‭ ‬اطلاعات‭ ‬صادرات‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬ذیل‭ ‬درج‭ ‬شده‭ ‬است‭: ‬میزان‭ ‬وزنی‭ ‬صادرات‭ ‬کالاهای‭ ‬منتخب‭ ‬پلی‭ ‬استری‭ (‬جدول‭ ‬۸‭)‬،‭ ‬میزان‭ ‬ارزش‭ ‬صادرات‭ ‬کالاهای‭ ‬منتخب‭ ‬پلی‭ ‬استری‭ (‬جدول‭ ‬۹‭)‬،‭ ‬کشورهای‭ ‬مقصد‭ ‬صادرات‭ ‬کالاهای‭ ‬منتخب‭ ‬پلی‭ ‬استری‭ (‬جدول‭ ‬۱۰‭) ‬و‭ ‬گمرکهای‭ ‬صادرات‭ (‬شهر‭) ‬کالاهای‭ ‬منتخب‭ ‬پلی‭ ‬استری‭ (‬جدول‭ ‬۱۱‭)‬

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

همانگونه‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جدول‭ ‬۴‭ ‬مشخص‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬۵‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬میزان‭ ‬واردات‭ ‬کالاهای‭ ‬منتخب‭ ‬پلی‭ ‬استری‭ ‬بطور‭ ‬متوسط‭ ‬عددی‭ ‬در‭ ‬محدوده‭ ‬۱۰۰‭ ‬الی‭ ‬۲۰۰‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بین‭ ‬در‭ ‬سالهای‭ ‬اخیر‭ ‬بیشترین‭ ‬سهم‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬چیپس‭ ‬پلی‭ ‬استر‭ ‬نساجی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬نخ‭ ‬پلی‭ ‬استر‭ ‬یک‭ ‬لا‭ ‬FDY‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬این‭ ‬۲‭ ‬کالا‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۵۰%‭ ‬سهم‭ ‬واردات‭ ‬کل‭ ‬کالاهای‭ ‬پلی‭ ‬استر‭ ‬مندرج‭ ‬در‭ ‬جدول‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬شده‭ ‬اند‭.‬

برای‭ ‬واردات‭ ‬کالاهای‭ ‬مذکور‭ ‬هر‭ ‬ساله‭ ‬مبلغی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۲۰۰‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬صرف‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬میانگین‭ ‬گیری‭ ‬کل‭ ‬واردات‭ ‬۵‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬ارزشی‭ ‬و‭ ‬وزنی‭ ‬متوجه‭ ‬می‭ ‬شویم‭ ‬که‭ ‬بطور‭ ‬متوسط‭ ‬برای‭ ‬واردات‭ ‬هر‭ ‬کیلو‭ ‬کالای‭ ‬پلی‭ ‬استری‭ ‬مندرج‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جدول‭ ‬رقمی‭ ‬معادل‭ ‬۱‭.‬۳۸۵‭ ‬دلار‭ ‬ارز‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬خارج‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

بر‭ ‬طبق‭ ‬اطلاعات‭ ‬مندرج‭ ‬در‭ ‬جدول‭ ‬۶‭ ‬و‭ ‬۷‭ ‬مشخصاً‭ ‬بزرگترین‭ ‬شریک‭ ‬تجاری‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬کشور‭ ‬چین‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬اکثر‭ ‬میزان‭ ‬واردات‭ ‬ایران‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مستقیم‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬غیرمستقیم‭ ‬از‭ ‬امارات‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

بررسی‭ ‬آمار‭ ‬و‭ ‬ارقام‭ ‬مندرج‭ ‬در‭ ‬جداول‭ ‬۸‭ ‬و‭ ‬۹‭ ‬حاکی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬میزان‭ ‬صادرات‭ ‬گروه‭ ‬کالایی‭ ‬منتخب‭ ‬پلی‭ ‬استر‭ ‬در‭ ‬کلیه‭ ‬سالها‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬میزان‭ ‬واردات‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬مواقع‭ ‬نظیر‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۵‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬۴۰%‭ ‬از‭ ‬کل‭ ‬واردات‭ ‬نیز‭ ‬کمتر‭ ‬گشته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬حاکی‭ ‬از‭ ‬سنگینی‭ ‬کفه‭ ‬واردات‭ ‬کالاهای‭ ‬منتخب‭ ‬پلی‭ ‬استری‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬صادرات‭ ‬آنها‭ ‬دارد‭. ‬با‭ ‬میانگین‭ ‬گیری‭ ‬کل‭ ‬صادرات‭ ‬۵‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬ارزشی‭ ‬و‭ ‬وزنی‭ ‬متوجه‭ ‬می‭ ‬شویم‭ ‬که‭ ‬بطور‭ ‬متوسط‭ ‬برای‭ ‬صادرات‭ ‬هر‭ ‬کیلو‭ ‬کالای‭ ‬پلی‭ ‬استری‭ ‬مندرج‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جدول‭ ‬رقمی‭ ‬معادل‭ ‬۱‭.‬۳۲۶‭ ‬دلار‭ ‬ارز‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬وارد‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬هماهنگی‭ ‬مناسبی‭ ‬با‭ ‬ارزش‭ ‬دلاری‭ ‬کالاهای‭ ‬وارداتی‭ ‬مشابه‭ ‬دارد‭.‬

یکی‭ ‬از‭ ‬نکات‭ ‬بسیار‭ ‬جالب‭ ‬توجه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جدول‭ ‬حجم‭ ‬بالای‭ ‬صادرات‭ ‬چیپس‭ ‬پلی‭ ‬استر‭ ‬نساجی‭ ‬می‭ ‬باشد‭. ‬هرچند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬میزان‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬ذوب‭ ‬ریسی‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬ماده‭ ‬اولیه‭ ‬نیز‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬رشد‭ ‬داشته‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬میزان‭ ‬صادرات‭ ‬چیپس‭ ‬پلی‭ ‬استر‭ ‬نساجی‭ ‬نیز‭ ‬روند‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬رشدی‭ ‬داشته‭ ‬به‭ ‬گونه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬۵‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬سهم‭ ‬چیپس‭ ‬پلی‭ ‬استر‭ ‬از‭ ‬کل‭ ‬صادرات‭ ‬کالاهای‭ ‬منتخب‭ ‬نساجی‭ ‬از‭ ‬۲۳‭ ‬%‭ ‬به‭ ‬۵۸‭ ‬% نیز‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬روند‭ ‬مطلوبی‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬بایستی‭ ‬با‭ ‬سیاست‭ ‬گذاری‭ ‬صحیح‭ ‬حتی‭ ‬الامکان‭ ‬از‭ ‬خام‭ ‬فروشی‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬جلوگیری‭ ‬و‭ ‬ضمن‭ ‬تامین‭ ‬نیاز‭ ‬واحدهای‭ ‬داخلی‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬بیشتر‭ ‬کمک‭ ‬نمود‭.‬

نمودار‭ ‬سهم‭ ‬کشورهای‭ ‬واردکننده‭ ‬چیپس‭ ‬پلی‭ ‬استر‭ ‬ایران‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬شکل‭ ‬۱۰‭ ‬نیز‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬اسیت‭ ‬به‭ ‬نوع‭ ‬دیگری‭ ‬تائید‭ ‬کننده‭ ‬این‭ ‬مطلب‭ ‬می‭ ‬باشد‭. ‬همانگونه‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شکل‭ ‬نیز‭ ‬مشخص‭ ‬است‭ ‬۸۰‭ ‬%‭ ‬صادرات‭ ‬چیپس‭ ‬پلی‭ ‬استر‭ ‬نساجی‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬هندوستان‭ ‬و‭ ‬۸‭ ‬%‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬تایلند‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬این‭ ‬کشورها‭ ‬از‭ ‬بزرگترین‭ ‬صادرکنندگان‭ ‬نخ‭ ‬پلی‭ ‬استر‭ ‬دنیا‭ ‬می‭ ‬باشند‭. ‬کاملاً‭ ‬مشخص‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬اعمال‭ ‬استراتژی‭ ‬بهتر‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬چیپس‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬نخ‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬حتی‭ ‬منسوج‭ ‬تبدیل‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬محصول‭ ‬آنرا‭ ‬با‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬بالاتر‭ ‬به‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬صادر‭ ‬کرد‭.‬

در‭ ‬خصوص‭ ‬موضوع‭ ‬صادرات‭ ‬چیپس‭ ‬پلی‭ ‬استر‭ ‬بطری‭ ‬موضوع‭ ‬کاملاً‭ ‬متفاوت‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬همانگونه‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نمودار‭ ‬شکل‭ ‬۱۱‭ ‬نیز‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬کشور‭ ‬عراق‭ ‬با‭ ‬سهم‭ ‬۵۲ %‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬کشور‭ ‬ترکمنستان‭ ‬با‭ ‬۱۸‭ ‬%‭ ‬بزرگترین‭ ‬خریداران‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬می‭ ‬باشند‭.‬

از‭ ‬نکات‭ ‬دیگر‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬سهم‭ ‬تقریباً‭ ‬۳۰‭ ‬درصدی‭ (‬متوسط‭ ‬دوره‭ ‬۵‭ ‬ساله‭) ‬صادرات‭ ‬الیاف‭ ‬پلی‭ ‬استر‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬استیپل‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬دسته‭ ‬تاو‭ ‬می‭ ‬باشد‭. ‬در‭ ‬مورد‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬نیز‭ ‬بایستی‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬صادرات‭ ‬نیز‭ ‬عمدتاً‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬الیاف‭ ‬بازیافتی‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬ضایعات‭ ‬بطری‭ ‬استفاده‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

مشخصاً‭ ‬با‭ ‬لحاظ‭ ‬نمودن‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬نمونه‭ ‬کالای‭ ‬صادراتی،‭ ‬مشخص‭ ‬می‭ ‬گردد‭ ‬که‭ ‬سهم‭ ‬صادرات‭ ‬سایر‭ ‬کالاهای‭ ‬پلی‭ ‬استری‭ ‬در‭ ‬محدوده‭ ‬۱۰‭ ‬%‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬صنعت‭ ‬نساجی‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬آمار‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬واردات‭ (‬قانونی‭ ‬و‭ ‬مشخص‭ ‬در‭ ‬گمرک‭) ‬وابستگی‭ ‬بسیاری‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬ماده‭ ‬اولیه‭ ‬دارد‭.‬

نمودارهای‭ ‬مندرج‭ ‬در‭ ‬شکل‭ ‬۱۲‭ ‬الی‭ ‬۱۴‭ ‬نیز‭ ‬حاکی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬هرچند‭ ‬میزان‭ ‬صادرات‭ ‬نخ‭ ‬پلی‭ ‬استر‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬کلیه‭ ‬حالتهای‭ ‬آن‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬POY – FDY – DTY‭ ‬بسیار‭ ‬کم‭ ‬و‭ ‬ناچیز‭ ‬می‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬همین‭ ‬مقدار‭ ‬کم‭ ‬نیز‭ ‬عمدتاً‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬همسایه‭ ‬ترکیه‭ ‬ارسال‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

لازم‭ ‬به‭ ‬ذکر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬نوسانات‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬و‭ ‬جذابیت‭ ‬صادرات‭ ‬کالاهای‭ ‬پایین‭ ‬دستی‭ ‬پتروشیمی‭ (‬مخصوصاً‭ ‬پلی‭ ‬استر‭) ‬پیش‭ ‬بینی‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬۶‭ ‬ماهه‭ ‬ابتدای‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬آمار‭ ‬صادرات‭ ‬رشد‭ ‬بسیار‭ ‬یافته‭ ‬باشد،‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬آمار‭ ‬تفکیکی‭ ‬گمرک‭ ‬جهت‭ ‬بازه‭ ‬زمانی‭ ‬مذکور‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬منتشر‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬لذا‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬نمی‭ ‬توان‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬کمی‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬آن‭ ‬اظهار‭ ‬نظر‭ ‬نمود‭.‬

جمع‭ ‬بندی

همانگونه‭ ‬که‭ ‬مشخص‭ ‬است‭ ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬پلی‭ ‬استر‭ ‬مهمترین‭ ‬ماده‭ ‬اولیه‭ ‬صنعت‭ ‬نساجی‭ ‬می‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬سرعت‭ ‬رشد‭ ‬مصرف‭ ‬آن‭ ‬چندین‭ ‬برابر‭ ‬متوسط‭ ‬سرعت‭ ‬رشد‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬می‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬بر‭ ‬فاصله‭ ‬میان‭ ‬مصرف‭ ‬این‭ ‬الیاف‭ ‬و‭ ‬رتبه‭ ‬دوم‭ ‬الیاف‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬نساجی‭ ‬که‭ ‬همان‭ ‬پنبه‭ ‬می‭ ‬باشد‭ ‬افزوده‭ ‬می‭ ‬شود‭.‬

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬کم‭ ‬آبی‭ ‬و‭ ‬خشکسالی‭ ‬های‭ ‬اخیر‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬مطمئناً‭ ‬کشاورزان‭ ‬با‭ ‬مشکلات‭ ‬زیادی‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬رو‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬میزان‭ ‬سطح‭ ‬کشت‭ ‬پنبه‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬سالهای‭ ‬آتی‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬ذهن‭ ‬می‭ ‬باشد،‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬مشخصاً‭ ‬صنعت‭ ‬نساجی‭ ‬ایران‭ ‬نیز‭ ‬همانند‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬وابستگی‭ ‬بسیار‭ ‬زیادی‭ ‬به‭ ‬پلی‭ ‬استر‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭.‬

بررسی‭ ‬مقایسه‭ ‬ای‭ ‬آمار‭ ‬تولید‭ ‬پلی‭ ‬استر‭ ‬توسط‭ ‬پتروشیمی‭ ‬شهید‭ ‬تندگویان‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬تنها‭ ‬تولیدکننده‭ ‬چیپس‭ ‬پلی‭ ‬استر‭ ‬در‭ ‬انواع‭ ‬مختلف‭ ‬نساجی،‭ ‬بطری‭ ‬و‭ … ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬آمار‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬پلی‭ ‬استر‭ ‬در‭ ‬حالتهای‭ ‬مختلف‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬حاکی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬صنعت‭ ‬نساجی‭ ‬کشور‭ ‬روزانه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۵۰۰‭ ‬تن‭ ‬پلی‭ ‬استر‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬چیپس،‭ ‬الیاف‭ ‬و‭ ‬نخ‭ ‬که‭ ‬همگی‭ ‬جز‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬محسوب‭ ‬می‭ ‬شوند‭ ‬کمبود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مواد‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬وارداتی‭ ‬تامین‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬به‭ ‬عبارت‭ ‬دیگر‭ ‬با‭ ‬کمی‭ ‬آینده‭ ‬نگری‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬واحد‭ ‬تولید‭ ‬پلی‭ ‬استر‭ ‬با‭ ‬حداقل‭ ‬ظرفیت‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬۶۰۰‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬فعلی‭ ‬از‭ ‬منظر‭ ‬بازار‭ ‬کاملاً‭ ‬اقتصادی‭ ‬مفروض‭ ‬نمود،‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬واحد‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬محصول‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورتهای‭ ‬مختلفی‭ ‬نظیر‭ ‬چیپس،‭ ‬الیاف‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬نخ‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬واحدهای‭ ‬پایین‭ ‬دستی‭ ‬صنعت‭ ‬نساجی‭ ‬کشور‭ ‬قرار‭ ‬دهد‭.‬

تهیه‭ ‬و‭ ‬تنظیم‭: ‬دکتر‭ ‬شاهین‭ ‬کاظمی‭ –  ‬دکتری‭ ‬مهندسی‭ ‬شیمی‭ ‬نساجی‭ ‬و‭ ‬علوم‭ ‬الیاف‭ – ‬عضو‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭ ‬انجمن‭ ‬صنایع‭ ‬نساجی‭ ‬ایران

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
×