مقالات نساجی

طراحی خط حلاجی متناسب با مواد اولیه، محصول و ظرفیت تولید ریسندگی

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

قاسم حیدری
ghasem@aut.ac.ir

تهیه و تنظیم: قاسم حیدری، فوق لیسانس تکنولوژی نساجی

کیفیت نخ از بدو استارت فرآیند ریسندگی و با عدل بازکن آغاز می شود. چیدن خط حلاجی و ترکیب تمیزکننده های مختلف به مواد اولیه مصرفی و تولید خروجی بستگی دارد.

طراحی خط حلاجی

تنظیمات مکانیکی و تکنولوژیکی ماشین آلات خط حلاجی بسیار موثر بر کیفیت حلاجی الیاف دارد. تکنولوژی های جدید و مبتکرانه، خود-بهینه شوندگی با نسبت ثابت و قابل اعتماد جداسازی اجزای خارجی را میسر ساخته است. کاهش ضایعات و ذخیره سازی منابع مواد اولیه با سنسورهای کنترل ضایعات میسر گردیده و راه حل های بازیافت ضایعات، امکان بهره وری حداکثری از مواد اولیه را فراهم ساخته است.

تنظیمات مکانیکی و تکنولوژیکی ماشین آلات خط حلاجی

طراحی خط حلاجی بگونه ای می باشد که چیدمان خط با مواد مختلف امکان یابد. مخلوط کردن یکنواخت در میکسر با تغذیه از ۱یا۲ پیش¬تمیزکننده میسر می باشد. جداکننده اجزای خارجی با عملکرد خود-بهینه شونده بیشترین میزان جداسازی را تضمین می کند. جداکننده خاک و گرد و غبار برای نخ اپن اند و جلوگیری از کاهش راندمان بعلت پارگی نخ بر اثر کثیف شدن شیار روتور مورد توجه قرار می گیرد.

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

جداکننده

الیاف پنبه قبل از مخلوط با الیاف بشرساخت باید تمیز شوند و از خاک و اجزای خارجی مجزا شوند. ترکیب اجزا با دقت ۱درصد انجام می شود. برای درصد پایین و دقیق مخلوط، مخلوط کننده دقیق استفاده می شود. بدین ترتیب امکان تغییر خط نه تنها درصدها و اجزا به آسانی میسر باشد. برای تغذیه یکی دوتا کاردینگ، عدل¬شکن جمع و جور کافی و بصرفه است. برای مخلوط کردن الیاف با درصد جذب رطوبت مختلف میکسر ضروری می باشد.

تغذیه الیافی که نیاز به بازکننده بیشتری دارند با الیافی که نیازی به بازکنندگی ندارند با تغذیه کانالی محیا می شود. الیاف پلی استر سیلیکونه یا نرم یا الیاف تنسیل نیاز به بازکننده سخت دارند. درعوض، الیاف توخالی ویسکوز یا الیاف پلی پروپیلن نیاز به بازکننده با حجم بالا دارند. برای رسیدن به این نیاز مختلف، ۳نوع بازکننده مختلف با درجات مختلف بازکنندگی ارائه می شود.

بازکننده

جداکننده چندمنظوره، علاوه بر اجزای سنگین و فلز، خاک را نیز جدا می کند. پیش¬تمیزکننده جهت تمیزکننده آرام برای یک خط حلاجی جمع و جور است. محتویات ضخیم بطور قابل اعتمادی از میکسر و تمیزکننده خارج می شود.

جداکننده چندمنظوره

در ادامه ۱۲ نمونه از خط های حلاجی متناسب با محصول و مواد اولیه و ظرفیت تولید آورده شده است.

 

خط های حلاجی
خط حلاجی نمونه شماره ۱ جهت ریسندگی نخ ضخیم و نمره متوسط اپن اند یا نخ ضخیم رینگ با ظرفیت تولید ۸۰۰ کیلوگرم در ساعت و مواد اولیه پنبه با طول کوتاه و پنبه با طول متوسط با کاردینگ های مجهز به سیستم کشش

ماشین آلات خط حلاجی شامل: ۱- عدل بازکن اتوماتیک ۲- کندانسور ظرفیت بالا و تمیزکننده اولیه ۳- تغذیه الیاف ضایعات ۴- متال سپراتور ۵- مولتی میکسر و کلینر ۶- خار کننده الیاف خارجی ۷- کاردینگ ۸- سیستم کشش یکپارچه

 

خط حلاجی نمونه شماره 1
نمونه شماره۲ جهت ریسندگی نخ ضخیم، نخ نمره متوسط و نخ ظریف اپن اند با مواد اولیه پنبه با طول بلند، متوسط و کوتاه با ظرفیت تولید ۱۵۰۰ کیلوگرم در ساعت

ماشین آلات خط شامل: ۱- عدل بازکن اتوماتیک ۲- کندانسور ظرفیت بالا ۳- فلزیاب ۴- مولتی میکسر ۵- کندانسور ظرفیت بالا ۶- تمیزکننده اولیه ۷- مولتی میکسر ۸- الیاف غریبه یاب ۹- کاردینگ ۱۰- سیستم کشش یکپارچه ۱۱- پاساژ ۱۲- چنجر بانکه مستطیلی

خط حلاجی نمونه شماره 2
نمونه شماره ۳ جهت ریسندگی نخ ظریف شانه و نخ سوپرظریف شانه با مواد اولیه پنبه با طول بلند و خیلی بلند با ظرفیت تولید ۳۰۰ تا ۶۰۰ کیلوگرم در ساعت

ماشین آلات خط شامل: ۱- عدل بازکن اتوماتیک ۲- کندانسور و تمیزکننده اولیه ۳- تغذیه الیاف ضایعات ۴- فلزیاب ۵- مولتی میکسر و تمیزکننده اصلی ۶- گرد و غبار گیر ۷- کاردینگ ۸- پاساژ ۹- بالشت ۱۰- شانه ۱۱- پاساژ

نمونه شماره3

نمونه شماره ۴ جهت ریسندگی نخ اپن اند، نخ کارد و نخ شانه با ظرفیت تولید ۵۰۰+۲۵۰ کیلوگرم در ساعت و با استفاده از دو کالیته پنبه
ماشین آلات خط شامل: عدل بازکن اتوماتیک ۲- کندانسور ۳- تغذیه الیاف ضایعات ۴- فلزیاب ۵- مولتی میکسر و تمیزکننده اصلی ۶- مولتی میکسر و تمیزکننده اصلی ۷- الیاف غریبه یاب ۸- کاردینگ ۹- پاساژ ۱۰- پاساژ ۱۱- پاساژ با اتولولر ۱۲- بالشت ۱۳- شانه ۱۴- پاساز با اتولولر

نمونه شماره 4
نمونه شماره ۵ جهت ریسندگی نخ کارد مخلوط و نخ شانه مخلوط با استفاده از پنبه با طول کوتاه، متوسط و بلند و همچنین الیاف بشرساخت با طول کوتاه ۳۳-۴۰ میلیمتر با ظرفیت تولید ۶۰۰ کیلوگرم در ساعت

ماشین آلات خط شامل: عدل بازکن اتوماتیک ۲- کدانسور و عدل شکن ۳- تمیزکننده اولیه ۴- فلزیاب ۵- مولتی میکسر و تمیزکننده اصلی ۶- تمیزکننده گرد و غبار ۷- عدل شکن ۸- اگزوز جداکننده هوا ۹- کاردینگ ۱۰- پاساژ ۱۱- پاساژ با اتولولر

نمونه شماره 5
نمونه شماره ۶ جهت ریسندگی نخ رینگ و نخ ایرجت با پنبه بلند و خیلی بلند و الیاف بشرساخت بلند ۴۴-۶۰ میلیمتر مناسب جهت دو نوع الیاف با ظرفیت ۶۰۰ کیلوگرم در ساعت

ماشین آلات خط: ۱- عدل بازکن اتوماتیک ۲- کندانسور و عدل شکن ۳- تمیزکننده اولیه ۴- فلزیاب ۵- مولتی میکسر و تمیزکننده اصلی ۶- الیاف غریبه گیر ۷- کندانسور و عدل شکن ۸- اگزوز خروج هوا ۹- عدل شکن ۱۰- اگزوز خروج هوا ۱۱- کاردینگ ۱۲- پاساژ ۱۳- پاساژ ۱۴- پاساژ با اتولولر

نمونه شماره 6

نمونه شماره ۷ جهت ریسندگی نخ اپن اند مخلوط و نخ رینگ کاردینگ مخلوط با مواد اولیه پنبه و الیاف بشرساخت با ظرفیت تولید ۶۰۰ کیلوگرم در ساعت جهت مخلوط کامل توده الیاف عدل ها

ماشین آلات خط حلای: ۱- عدل بازکن اتوماتیک ۲- کندانسور ۳- فلزیاب ۴- مولتی میکسر و تمیزکننده اصلی ۵- تغذیه با توزین ۶- تغذیه با توزین دقیق ۷- تغذیه الیاف ضایعات ۸- مخلوط کننده توده الیاف ۹- مولتی میکسر و بازکننده توده الیاف ۱۰- خروج گرد و غبار ۱۱- عدل شکن ۱۲- کندانسور و بازکننده دوزینگ ۱۳- کاردینگ ۱۴- پاساژ ۱۵- پاساژ با اتولولر

نمونه شماره 7

نمونه شماره ۸ جهت نمره نخ متوسط اپن اند الیاف بشرساخت با ظرفیت ۷۵۰ کیلوگرم در ساعت با امکان بای-پس و خارج از مدار کردن بازکننده اول

ماشین آلات خط: ۱- عدل بازکن اتوماتیک ۲- کندانسور و عدل شکن و بازکننده ۳- میکسر و بازکننده ۴- کاردینگ ۵- سیستم یگپارچه کشش ۶- پاساژ ۷- چنجر بانکه مستطیلی

نمونه شماره 8

نمونه شماره ۹ جهت نخ رینگ الیاف بلند بشر ساخت ۴۴-۶۰ میلیمتر و نخ مخلوط الیاف بشرساختبا ظرفیت ۳۰۰کیلوگرم در ساعت با امکان تولید مخلوط یا تک جزیی

ماشین آلات خط: ۱- عدل شکن و بازکننده ۲- تغذیه ضایعات ۳- تغذیه با توزین ۴- عدل شکن ۵- مخلوط توده الیاف ۶- مولتی میکسر و بازکننده ۷- کاردینگ ۸- پاساژ ۹- پاساژ با اتولولر

نمونه شماره 9
نمونه شماره ۱۰ جهت نخ اپن اند و نخ رینگ کاردینگ با مواد اولیه الیاف بشرساخت با طول کوتاه ۳۳-۴۰ و یا الیاف بشرساخت بلند ۴۴-۶۰ و یا مخلوط آن دو با ظرفیت تولید ۴۵۰ کیلوگرم در ساعت و امکان ریسندگی الیاف با شید رنگی مخلوط

ماشین آلات خط: ۱- عدل شکن ۲- مخلوط توده الیاف ۳- کندانسور و تغیه کننده و بازکننده ۴- مولتی میکسر ۵- پرس عدل ۶- عدل شکن و بازکننده ۷- اگزوز خرو هوا ۸- کاردینگ ۹- پاساژ ۱۰- پاساژ با اتولولر

نمونه شماره 10

نمونه شماره۱۱ جهت تمیزکردن و پرس ضایعات پنبه با ظرفیت ۱۰۰ کیلوگرم در ساعت
ماشین آلات خط: ۱- ایستگاه فیلتر روم ۲- فن ۳- جداکننده اجزای سنگین ۴- تمیزکننده ضایعات ۵- پرس عدل ۶- فن ۷- پرس بریکت

نمونه شماره 11
نمونه شماره ۱۲ جهت تمیز کردن ضایعات با ظرفیت ۲۵۰ کیلوگرم در ساعت
ماشین آلات خط: ۱- عدل شکن ۲- کندانسور و تمیزکننده اولیه ۳- تمیزکننده اولیه ۴- جداکننده اجزای سنگین ۵- تمیزکننده ضایعات ۶- پرس عدل

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
×