اسلاید شو

فرش ماشینی – لغات و اصطلاحات تخصصی به زبان انگلیسی

در این مطلب قصد داریم مهمترین لغات و اصطلاحات انگلیسی را که در صنعت فرش ماشینی پرکاربرد است را ذکر کنیم.

اگر شما هم در صنعت فرش ماشینی فعال هستید و واژه های جدیدی را برای اضافه کردن به این لیست دارید با ما در تماس باشید و به پر بار تر شدن این لیست کمک کنید.

این مطلب به همت آقای مهندس مهدی یکتا یکی از کارشناسان صنعت فرش ماشینی ایران تهیه شده است.

Area rugs

فرشهای کفی – قالیچه یا فرشی که فقط قسمتی از کف را بپوشاند ( مثلا چون بقیه کف از چوب یا مرمر است)

Auxiliary weft

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

اپود کمکی – پود کاذب در بافت لوپ

Axminster

سبک بافندگی آکس مینسترکه در قرن هجدهم در آکس مینستر انگلیس به وجود آمد. در این روش ریشه های نخ خاب را به طور جداگانه از روی ماسوره برداشته و در فرش قرار می دهند.

Beater

بیتر – زننده – کتک زن تکمیل

Binding warp

چله شل باف – چله بافت

Blurred contour

خطوط محو در نقشه

Boarded carpet

فرش های حاشیه دار

Body carpet

فرش بدنه – فرش هاش طرح دار یا ساده با پهنای برابر یا کمتر از ۱۵۰ سانتیمتر

Border

طره قالی – حاشیه نقشه

Border line

خطوط حاشیه طرح

Braided carpet

فرش قیطانی – کفپوش های دورویه ای که خاب ندارند و از به هم دوختن قیطان و ریسمان به وجود می آیند.

Broadloom carpet

فرش برادلوم – فرش عریض – عموما به فرشهایی اطلاق می شود که عرض آنها از ۱۲ فوت بیشتر باشد. اصطلاح برادلوم به بافت خاصی تعلق ندارد و فقط مربوط به عرض است.

Broken pattern

نقشه شکسته – شکسته شدن نقشه بافت بعلت اشتباه بافنده یا خرابی کارت نقشه

Broken pick

پود شکسته – کمبود قسمتی از پودکامل و اصلاح نشدن آن توسط بافنده

Brushing

برس زنی

Brussels carpet

قالی بروکسل – فرش خاب حلقه ای از جنس نخ های پشمی یا فاستونی که در ماشینهای مجهز به ژاکارد بافته می شود . این فرش را بر اساس تعداد رنگ ( سه رنگ ، چهار رنگ ، … تا شش رنگ) می شناسند. بعضی ها نام Body Brussels به آن داده اند

Buckling

بغ کردن – موجدار شدن – فرشی که به خاطر موج دار بودن نمی توان روی زمین پهن کرد.

Bumping

کوبیدن دفتین – اشکالی در دستگاه های بافندگی تاری پودی

Carpet density

اتراکم فرش – تراکم پودی فرش

Carpet loom

ماشین بافندگی فرش

Carpet roll

رول فرش – طاقه فرش

Carpet tile

قطعه فرش – عموما به فرش های مربعی شکل گفته می شود که اندازه آنها ۱۸در ۱۸ اینچ است و از فرش های عریض برش داده می شوند.

Carpet surface

رویه فرش

Carpet with shadow effect

فرش سایه نما

Carriage rail

ریل تیغ

Carving

کنده کاری – برجسته زنی

Chain warp

چله شل باف

Chenille Axminster

نامی که اشتباها به فرشهای شنیل داده اند

Chenille carpet

فرش شنیل – نوعی فرش ماشینی لوکس و گران قیمت که برای خاب از نخ شنیل وبرای تار از پنبه اسفاده می کنند. تعداد رنگ آن نامحدود است . به خاطر نحوه تغذیه نخ های رنگ به دستگاه که شبیه آکس مینستر است ، بعضی ها به اشتباه شنیل آکس مینستر گویند.

Chor

رنگ

Clinging

گیرکردن نخ به نخ مجاور یا چیز دیگری

Cloth take-down

قسمت پیچش

Coarse rug

افرش ضخیم – فرش با خاب زیاد

Cob webbing

تارعنکبوتی – حالت شدیدتر پرزدهی فرش که الیاف آزاد سطح فرش به هم چسبیده و تشکیل تارعنکبوتی می دهند.

Color frame

تعداد رنگ ماشین بافندگی

Comber board

کمبر برد – صفحه سوراخدار بالای میل میلکهای ژاکارد که هارنیش از آنها عبور می کند

Computer grade carpet

فرشهایی که به خاطر تولید کمتر الکتریسیته ساکن ، در زیر یا محیط اطراف کامپیوترها استفاده می شوند.

Cone

بوبین – دوک – بسته نخ

Contract carpet

فرش سفارشی

Contracted cloth

کچلی – قسمتی از فرش که ارتفاع خاب کمتری دارد

Contraction

کچلی خاب

Cop winding

کوپس پیچی

Corinthian

سبک کرینت (آکس مینستر) که نقشه در پشت فرش دیده نمی شود.

Course

۱) رج – ردیف ۲) مرحله

Crabtree

کرابتری – کمپانی بزرگ سازنده ماشین های آکس مینستر

Crank shaft

میل لنگ

Creel

اقفسه

Creeling

پرکردن بوبین های خالی قفسه با بوبین های پر

بزرگترین فرش ماشینی

Creep operation

حالت تک ضربه

Creep speed

سرعت تک ضربه

Cropping

روکارگیری قالی

Cross section

سطح مقطع

Crossing

چپ راست گیری چله

Crossing point

انقطه همسطحی وردها

Cross shed position

نقطه همسطحی دهنه ژاکارد – دهنه کار متقاطع

Crushing

نمدی شدن – حالتی که ضخامت فرش براثر نیروهای دینامیکی یا استاتیکی کاهش می یابد.

Dancing roller

غلتک کشش آهار

Day laborer

کارگر روزمزد

Day work

روزمزدی

Dead pile

خاب مرده – خاب ساکن

Dead point

انقطه مرگ

Decorative rug

قالی تزئینی

Deflecting roll

غلتک راهنما

Density

تراکم – تراکم تاری یا پودی

Direct beaming

چله پیچی مستقیم

Double cloth loom

نام دیگر ماشین های بافندگی Face-to-Face

Double loop

حلقه دوبل

Double pick

عیب دوپودی ( دو پود در یک دهانه قرار می گیرند )

Double pile

گره دوبل – نقاطی از نقشه که در آنها دو نخ خاب بافت می روند

Double point

گره دوبل – نقاطی از نقشه که در آنها دو نخ خاب بافت می روند

Dummy weft

پود کاذب – پود فرعی

Edging

حاشیه دوزی

Edging blade

تراز کردن هارنیش ها

Erection

نصب ماشین آلات

ESD (Electrostatic Discharge) carpet

فرش ESD – فرش هایی که ولتاژ الکتریسیته ساکن آنها کمتر از ۲۰۰ ولت است و برای محیط های الکتریکی مناسب هستند. این فرش ها را با چسب های رسانا به زمین متصل می کنند.

Face to face carpet

فرش رویه به رویه – فرش به هم چسبیده – فرش رودر رو

Fading

کم رنگی – کاهش تدریجی رنگ فرش براثر نور طبیعی و مصنوعی یا گازهای مخرب

Fell

لبه کار – لبه فرش در امتداد دفتین

Felting

نمدی شدن – تغییر حالت سطح فرش به خاطر فشرده شدن الیاف خاب

File cut

دندانه تیغ شیرینگ

Fillamentation

رشته رشته شدن – فیلامنتی شدن – رشته های شکسته ای که از بدن نخ بیرون می آیند

Filling brake

اترمز نخ پود

Filling contraction

جمع شدگی پود (بافندگی)

Float

نخ شناور – نخ نبافت

Floating dead pile

خاب مرده شناور

Floating

شناور – حالتی که خاب مرده در داخل فرش به صورت شناورحرکت می کند

Flocking

نقشه برجسته – روشی برای تولید فرشهای نقشه برجسته

Floral

فرشی که در آن نقش شاخ و برگ و گل و بوته باشد

Fluff

اپرز – موها و الیاف نرم و کوتاه – کرک

Fluffing

پرزدهی – پرزهای روی فرش که از مرحله تولید باقی مانده اند اما پس از استفاده یا تمیز کردن محصول از بین می روند.

Folded yarn

نخ چند لا

Foot traffic unit

پاخوردگی – تعداد راه رفتن شخص در یک محل مشخص را گویند. این پارامتر به چهار دسته تقسیم می شود: ۱) سبک : کمتر از ۱۰۰ بار در روز ۲) متوسط : ۱۰۰ بار تا ۱۰۰۰ بار در روز ۳) سنگین : ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ بار در روز ۴) فوق العاده سنگین : بیش از ۱۰ هزار بار در روز

Frame

دستگاه – ماشین – وسیله – ورد – رنگ

Friese yarn

نخ فریز – نخ هایی با تاب بالا که به ظاهر فرش حالت برآمدگی یا بوکله می دهند.

Fringe

ریشه

Fringing

ریشه دوزی

Fuzzing

پرزدهی – سطح پرزدار فرش که به واسطه بیرون زدن الیاف بر اثر سایش به وجود می آید

Grading

درجه بندی

Grey cloth

چبرزنت – کرباسی

Grind stone

سنگ تیغ

Hair carpet

فرش موئی – فرشی که از الیاف حیوانی نظیر بز و اسب و سایر حیوانات رمه بجز گوسفند بافته می شود

Hairiness

موئی شدن – پرزدهی سطح فرش که با برس و مکش خارج نمی شود.

Hard weaving carpet

افرش ضد سایش

Harness

ورد – ریسمان ژاکارد – هارنیش

Harness angel

زاویه هارنیش – زاویه ورود نخهای هارنیش به ماشین بافندگی

Harness crossing time

زمان بسته شدن دهانه نخ های خاب

Harness draft

نقشه هارنیش کشی

Headle

میل میلک

Heald frame

ورد

Heat setting

تثبیت تاب نخ با حرارت یا تثبیت حرارتی

Hemp

کنف – لیف ساقه ای شاهدانه

Hybrid carpet

فرش مخلوط – فرشی که در آن از دو یا چند نوع نخ استفاده شده است.

High pile carpet

فرش پرز بلند

Honing

عملیات تیزکردن تیغ شیرینگ

Hook

قلاب

Hooking plan

نقشه هارنیش کشی

Hospitality carpet

فرش مسافرخانه ای

House hold Textiles

منسوجات خانگی

Inching speed

سرعت تک ضربه

Incorporated

اینکورپوریتد – حالتی که خاب مرده به داخل فرش می رود

Incorporated dead pile

خاب مرده اینکورپوریتد

Indentation

فرورفتگی روی فرش بر اثر فشار وسایل سنگین مثل مبل

Indoor air quality (IAQ)

کیفیت هوا که توسط ساکنین محیط دربسته تنفس می شود.

Jaspe

ادورنگی – خطوط باریکی که حاصل از اختلاف شید یک رنگ مشابه در فرش می باشند. عیب دورنگی می تواند براثر اختلاف تاب دو نخ مشابه به وجود آید.

J Cut

برش J – برش نامناسب نخ خاب که به خاطر عدم تنظیم تیغ یا کشش نایکنواخت بوبین نخ می باشد

فرش ماشینی 1500 شانه

Knife rope

بند تیغ

Labeling

برچسب زنی

Ledger blade

تیغه تخت (شیرینگ) – چاقوئی (کاشان)

Length wise

طول باف

Let off

تغذیه تار به ماشین بافندگی

Leveling

اتراز کردن هارنیش ها

Lifting lever

بازوی ورد

Loop in backside

قل زدگی – لوپ پشت فرش

Mat

– زیرتلفنی ۲- زیرپائی (اتومبیل) ۳- زیرظرفی ۴- پادری

Medallion

ترنج وسط قالی

Mending

رفوگری

Mirror effect

حالت قرینه که هنگام بافتن نوشته یا متن به وجود می آید

Mirror woven

قرینه بافی

Misdraw

طراحی اشتباه – نخ کشی اشتباه

Mixed contour

خطوط درهم

Multi level surface carpet

فرش با نقشه برجسته

Not through to the back

حالتی که نقشه در پشت فرش دیده نمی شود

Opener

چکشی – بازکننده سر گریپر

Oriental carpet

فرش دستباف شرقی – فرش اصیل

Outdoor carpet

افرش محوطه – نوعی فرش که طوری طراحی می گردد که نسبت به رطوبت ، دمای بالا و اشعه ماورابنفش مقاوم باشد.

Overlocking

ریشه دوزی

Perceived quality

کیفیت حسی – تعیین کیفیت فرش با لمس کردن، نگاه کردن . غالب مصرف کنندگان این عبارت را با کیفیت واقعی فرش اشتباه می گیرند.

Piece length

متراژ بافی

Piece working

کارمزد بافی

Pile thickness

ضخامت خاب که با کسر ضخامت برزنت از ضخامت کلی فرش به دست می آید.

Pilling

پرزدهی – پفکی شدن و ریزش : حالتی که الیاف به صورت گلوله درآمده و روی سطح فرش قرار می گیرند. این الیاف با برس و مکش خارج می شوند

Plaiter

ارول کن فرش

Pull-out device

پودکش (بافت لوپ)

Radio

رادیو – پارامتری که رابطه بین رج های خاب و تعداد خطوط افقی نقشه فرش را نشان می دهد

Residential carpet

فرش خانگی – فرش های ارزان قیمت که در خانه های پیش ساخته و هتل های کم خرج استفاده می شوند

Resilience

برگشت پذیری فرش – توانایی خاب فرش برای بازگشت به حالت اولیه پس از واردکردن فشار یا عبور و مرور

Reverse motion

حرکت عکس

Rug with silk accent

قالی با گل ابریشم

Seams

اسرطاقه بین رول – سرطاقه فرش (تکمیل) – محل اتصال دو طاقه فرش به یکدیگر

Sectional warping

چله پیچی بخشی

Sectioning

مقطع گیری از الیاف

Selvedge device

دستگاه حاشیه بافی – بچه ژاکارد

Selvedge take-up

پیچش ضایعات حاشیه

Serging

حاشیه دوزی کناره های فرش

Shading

سایه دار شدن – حالت سایه روشن سطح فرش که براثر تغییر جهت خاب دیده می شود . با وجود این که انعکاس نور متفاوت است اما با دورنگی فرق دارد.

Shadow effected carpet

افرش سایه نما

Shaggy rug

قالی پرز بلند

Shearing

تراش دادن پرز های فرش – ماشین تراش پرز – دستگاه شیرینگ

Sisal

سیسال – نوعی کفپوش ماشینی شبیه گلیم که تعداد رنگ در آن محدود بوده و بیشتر از رنگهای طبیعی مثل قهوه ای، مشکی و سفید استفاده می شود.

Sizing

آهارزنی

Slack warp

چله شل باف

Slay

دفتین

Sluff off

رودگی – روده شدن پود

Spike roll

غلتک سوزنی

Sprouting

ببالا آمدگی خاب – نوک زدن خاب- حالتی که ریشه های خاب از سطح فرش بیرون می زنند

Stuffer warp

چله سفت باف

Surface touch

زیردست

Symmetric weave

بافت متقارن

Taking up

پیچش فرش – عمل پیش کشیدن و پیچیدن تدریجی فرش بافته شده در ماشین بافندگی

Taking down

اپیچش فرش – عمل پیچش فرش بافته شده بر روی غلتک های رول کن

Tangle

به هم گیر کردن نخ – گوریده شدن نخ یا الیاف

فرش کهنه نما یا وینتیج

Through to the back

حالتی که نقشه فرش از پشت آن قابل رویت است

Tie up

زه کشی – هارنیش کشی

Tone on tone

طراحی فرش با استفاده از شیدهای مختلف یک رنگ

Tournay carpet

اصطلاحی که در بریتانیا برای فرش های مخملی با خاب یک شانزدهم اینچ به کار می برند

Uneven cut

برش نامرتب – حالتی که به واسطه کندی تیغ ، سطح فرش نخ نما می شود.

Wall to wall

سرتاسری

Weft wise

عرض باف

به همت آقای مهندس مهدی یکتا

 

————————————————————————————

این مطلب را نیز بخوانید
پیشنهاد سردبیر : نقشه های فرش ماشینی چگونه طراحی می شوند؟

————————————————————————————
تحریریه مجله نساجی کهن
ارسال مقالات و ترجمه جهت انتشار در سایت : info@kohanjournal.com

فرم ثبت نام سریع

جهت دریافت آخرین اخبار و رویدادهای نساجی و فرش ماشینی ایران و جهان در فرم زیر ثبت نام کنید

 

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

‫۳ دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
×