اخبار فرش ماشینیاخبار نساجی

هشدار: فرش ماشینی را از واحدهای فاقد پروانه استاندارد نخرید

فھرست واحدھای توليدی صنعت نساجی تحت پوشش استاندارد کاشان

قابل توجه خریداران فرش ماشینی (عمده فروش نمایشگاه دار و مصرف کننده نهایی)

پیرو تماسهای تلفنی و مراجعات مکرر خریداران محترم فرش ماشینی در سراسر کشور با مراجع ذیربط در خصوص شرکتهای تولیدی فرش ماشینی دارای پروانه استاندارد ، اسامی این شرکت ها را در جدول زیر برای شما از مراجع رسمی نظیر اداره استاندارد جمع آوری کردیم.

از آنجایی که فروش فرش ماشینی امروزه از کانال ها و سایت های مختلفی انجام می شود مشکلات زیادی برای خریداران ایجاد شده و به ویژه خریدهای اینترنتی و فروشگاه های سطح شهر فاقد استاندارد و پروانه کسب موجب سردرگمی و خسارت های فراوانی شده اند.

لطفا به موارد زیر دقت نمایید:

۱- تولید ، تمرکز، توزیع و فروش فرش ماشینی مشمول استاندارد اجباری انطباق برچسب (استاندارد شماره ۱۳۶۰) می باشد و خلاف آن پیگرد قانونی دارد. (ماده ۱۵ قانون توسعه نظام استاندارد)

۲- استفاده از استاندارد ملی ایران در برچسب یا بافت فرش توسط شرکت ها یا فروششگاه های فاقد پروانه استاندارد جرم بوده و طبق ماده ۴۰ قانون توسعه نظام استاندارد و ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی از سه ماه تا ۱۰ سال حبس به همراه دارد.

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

۳- تاکید می گردد خریداران محترم عمده فروش و نمایشگاه فرش فرش ماشینی مورد نیاز خود را از شرکت های دارای پروانه استاندارد تهیه نمایند تا ضمن خرید مطمئن تر در بازرسی از واحد صنفی خود اختیار بازرسان اداره استاندارد و یا ارجاع به مراجع قضایی تحت عنوان عرضه‌کننده فرش ماشینی غیر استاندارد مواجه نگردد.

۴- مسئولیت عواقب خریدهای نامطمئن از شرکت های فرش ماشینی فاقد پروانه استاندارد یا فروشگاه های فرش بر عهده فروشنده و خریدار یا همان مصرف کننده نهایی میباشد.

برندهای فرش ماشینی را بشناسید و بهترین مارک فرش را بخرید

 

خریداران محترم می توانند اسامی شرکت های فرش ماشینی دارای پروانه استاندارد را در لیست زید مشاهده کنند.

پروانه ھای معتبر صنعت تلفن کارخانه آدرس کارخانه شھر نام واحد
۶۳۸۴۰۲۸۹۹۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۳۹۸۷ اصفھان، کاشان، شھرستان آران وبیدگل، شھرک صنعتی آران

وبیدگل ،۲.۸ کیلومتری شمال شرقی میدان شھیدان حمزه ای-

عمق ۲۰۹متری شرق محور مذکور

آران وبیدگل آقای سید ولی آقایی بیدگلی
۶۳۴۵۵۲۹۹۳۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۷۵۲۱۰ اصفھان، کاشان، کیلومتر ۳.۵ جاده نوش آباد کاشان آقای محمد تصدیقی استھباناتی
۶۳۷۲۸۸۳۹۷۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۱۳۵۸ اصفھان، کاشان،شھرستان آران و بیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی، فاز توسعه، بلوار جانبازان آران وبیدگل آقای مھدی دلخوش
-۲۷۹۰۵۴۱۷۳۶

۶۳۷۱۴۴۸۹۷۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۶۶۷ اصفھان، کاشان ،آران وبیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی ، بلوار یک، خیابان حکمت شرقی آران وبیدگل شرکت آریا فرش کاشان (سھامی خاص)
-۲۶۹۲۵۷۰۷۳۶

۶۳۷۰۷۳۵۹۶۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۳۹۶ اصفھان – کاشان – شھرک صنعتی امیرکبیر – خیابان سھراب سپھری – بنفشه ۲ کاشان شرکت آریا فرش ھخامنش (با مسئولیت محدود)
۶۳۳۸۸۱۹۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۴۴۶ اصفھان، کاشان، شھرک صنعتی امیر کبیر، خیابان میرعماد ،خیابان یاس ۴ کاشان شرکت آریا نگین مشھد اردھال (سھامی خاص)
-۲۸۹۵۱۰۶۷۳۶

۶۳۷۶۰۱۳۹۸۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۴۳۵ اصفھان، کاشان، شھرک صنعتی امیرکبیرکاشان ، خیابان یاس

۳، خیابان کمال الملک شرقی

کاشان شرکت آریاتاب کاشان (سھامی خاص)
-۲۶۹۰۴۹۰۷۳۶

۶۳۶۳۳۶۴۹۵۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۰۸۰ اصفھان، کاشان، منطقه صنعتی آران وبیدگل، بلوارشماره۲، فرعی چھارم، پلاک ۲۳۸ آران وبیدگل شرکت ابریشم کاشان گل
۶۳۳۹۴۸۳۹۲۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۳۱۰۳۳ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل ، جاده اران وبیدگل نوش آباد آران وبیدگل   شرکت ارمغان آریا کاشان (سھامی

(خاص

-۲۶۹۰۲۹۰۷۳۶

۶۳۷۰۴۳۰۹۶۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۰۶۵۲ اصفھان، کاشان،شھرستان آران و بیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی، میدان علم و صنعت، انتھای بلوار اقتصاد ،

قطعه ۸۶۴

آران وبیدگل شرکت اطمینان کویر بیدگل (سھامی خاص)
۶۳۳۷۷۶۳۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۲۱۱۰۴۲ اصفھان، شھرستان نطنز ،۳۰۰ متری غرب میدان بسیج ،شھرک صنعتی اوره نطنز نطنز شرکت الوان زر ریس نطنز
-۲۷۹۵۶۱۲۷۳۶

۶۳۷۲۱۶۶۹۷۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۱۱۲ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، شھرک صنعتی سلیمان صباحی، بلوار ۱، انتھای فرعی پنجم، میدان ماھور، بلوار امید آران وبیدگل شرکت ایلیا نگین تھران (سھامی خاص)

 

-۲۸۹۷۳۲۸۷۳۶

۶۳۷۸۲۳۹۹۸۱۲

نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۴۳۰۷۷ اصفھان، کاشان، شھر کاشان ،منطقه صنعتی کویر، کیلومتر

۲/۳ جاده کاشان علی آباد (مبداءمیدان ولی عصر )درعمق

۳۰۰متری جنوب جاده مذکور

کاشان شرکت بازرگانی الیافان حسینی

(سھامی خاص)

-۲۱۲۹۶۹۹۸۳۳۶ ۶۳۴۰۲۸۲۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۰۳۳۴۸ اصفھان، کاشان، شھرک صنعتی امیر کبیر، کمربند جنوبی کاشان شرکت بافت خوب (سھامی خاص)
۶۳۴۴۹۴۸۹۳۱۲ نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۰۳۴۱۱ اصفھان، کاشان، شھرک صنعتی امیرکبیر، خیابان یاس ۶ کاشان   شرکت بافته صنعت کاشان واحد شماره

(سھامی خاص) ۲

-۲۳۹۶۹۷۴۴۳۶

۶۳۷۰۰۳۴۹۶۱۲

نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۳۵۶۲۲ اصفھان، کاشان، بلوار قطب راوندی، حکمت ۳۳ کاشان شرکت بافته ھای پازیریک کاشان

(سھامی خاص)

-۲۹۹۱۹۴۱۸۳۶

۶۳۸۱۴۹۲۹۹۱۲

نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۸۳۸۰۰۴۸ اصفھان-شھرستان کاشان-آران و بیدگل- منطقه صنعتی سلیمان صباحی-بلوار پنج اصلی آران وبیدگل شرکت بافته ھای جاویدان کاشان(سھامی خاص)
۶۳۷۹۸۱۸۹۸۲ نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۰۶۹۶ اصفھان، کاشان،منطقه صنعتی آران و بیدگل، انتھای بلوار شماره ۳ کاشان شرکت بافته ھای طلایی کاشان
۶۳۶۳۶۵۲۹۵۲ نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۴۳۰۳۳ اصفھان ،کاشان ،منطقه صنعتی کویر ،کیلومتر ۸/۳ جاده کاشان-علی آباد کاشان شرکت بافته ھای نگین ماھان (سھامی خاص)
-۲۶۹۸۱۹۰۷۳۶

۶۳۶۷۳۶۳۹۶۱۲

نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۰۷۵۵ اصفھان،کاشان، شھرستان آران و بیدگل، شھرک صنعتی ،منطقه صنعتی سلیمان صباحی،خیابان فضیلت، بلوار فیض آران وبیدگل شرکت بافندگی خورشید طلائی مشھد

(سھامی خاص)

-۲۸۹۴۴۰۷۷۳۶

۶۳۷۷۰۴۱۹۸۱۲

نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۰۳۲۵۲ اصفھان، کاشان، شھرک صنعتی امیرکبیر کاشان، خیابان یاس

۳

کاشان شرکت بھباف فرش کاشان (سھامی خاص)
۶۳۶۲۵۳۶۹۵۱۲ نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۹۱۶۶ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، شھرک صنعتی سلیمان

صباحی بیدگلی، انتھای بلوار شماره یک، پلاک ۸۶۱

آران وبیدگل شرکت بیدگل نقش بیدگل (سھامی خاص)
-۲۷۹۹۸۶۴۷۳۶

۶۳۷۴۶۸۲۹۷۱۲

نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۳۴۳۴۳ اصفھان، شھرستان کاشان، کیلومتر ۶.۳ بلوار قطب راوندی

(مبداء :میدان ولی عصر )، درعمق ۱۷۰۰متری شمال شرق بلواردرکوچه فرش نگارستان

کاشان شرکت پارس نقش کاشان (سھامی خاص)

 

۶۳۷۳۱۹۴۹۷۲ نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۴۰۸۴۴ اصفھان، کاشان،منطقه صنعتی آران و بیدگل آران وبیدگل شرکت پاگشای بیدگل
۶۳۴۵۵۲۸۹۳۱۲ نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۳۳۳۹۶۰ اصفھان، کاشان، کیلومتر ۷/۳ جاده کاشان نطنز، بلوار سرو ،منطقه صنعتی فتح المبین کاشان شرکت تار و پود کاشان سینا (سھامی خاص)
۶۳۳۸۵۹۹۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۹۱۳۵ اصفھان، کاشان، آران وبیدگل، منطقه صنعتی آران و بیدگل ،بلوار شماره ۲ آران وبیدگل شرکت تمدن فرش کاشان (سھامی خاص)
۶۳۴۰۳۸۲۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۰۳۹۱۷ اصفھان، کاشان، شھرک صنعتی امیر کبیر، خیابان اصلی کاشان   شرکت تندیس ماندگار کاشان (سھامی

(خاص

-۲۸۹۶۲۲۸۷۳۶

۶۳۴۳۱۸۷۹۳۱۲

نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۹۲۶۳ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، شھرک صنعتی سلیمان صباحی، بلوار شماره ۳، فرعی پنجم،پلاک ۳۱۶ کاشان شرکت تولیدی بازرگانی سپاس نور بیدگل
۶۳۴۲۸۸۵۹۳۱۲ نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۲۱۱۳۳۳ اصفھان، نطنز، منطقه صنعتی اوره نطنز شرکت تولیدی تابان نطنز (سھامی خاص)
۶۳۴۴۷۹۷۹۳۲ نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۷۱۸۳۶ اصفھان، کاشان، ابتدای جاده علی آباد، منطقه کویر کاشان شرکت تولیدی فرش جواھر آسیا (با مسئولیت محدود)
۶۳۴۷۳۲۵۹۴۲ نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۹۸۶۶ اصفھان، کاشان، آران وبیدگل شھرک صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی، بلوار شماره پنج، پلاک ۳۴۵ کاشان شرکت تولیدی فرش حقیقت بیدگل

(سھامی خاص)

-۲۸۹۱۰۸۹۷۳۶

۶۳۳۷۷۶۱۹۲۱۲

نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۹۰۹۲ اصفھان ، کاشان، منطقه صنعتی آران و بیدگل آران وبیدگل شرکت تولیدی فرش ماشینی ستاره کویر بیدگل کاشان
۶۳۳۸۵۹۷۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۹۱۹۷ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، شھرک صنعتی سلیمان صباحی آران وبیدگل شرکت تولیدی فرش ماشینی شھریار بیدگل کاشان (سھامی خاص)

 

۶۳۵۰۳۴۱۹۴۱۲ نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۰۴۸۳ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی، فاز توسعه، بلوار ۷، قطعه ش ۱/۲۹۲ آران وبیدگل شرکت تولیدی نساجی خاتم آران

(سھامی خاص)

-۲۸۹۸۰۵۹۷۳۶

۶۳۷۹۵۰۷۹۸۱۲

نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۶۰۸۲۶ اصفھان، کاشان، شھرستان آران و بیدگل، شھرک صنعتی ھلال

،بعد از شرکت زرتابان، خیابان ھمت، قطعه ۲۱۶.۱

آران وبیدگل شرکت حریر بافت ھلال
-۲۸۹۱۳۲۸۷۳۶

۶۳۶۰۰۲۷۹۴۱۲

نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۱۰۵۵۵ اصفھان، کاشان، کیلومتر ۵/۶ جاده راوند، مقابل دانشگاه کاشان کاشان شرکت در بافت ارم
-۲۷۹۷۸۸۴۷۳۶

۶۳۳۸۸۱۶۹۲۱۲

نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۰۳۶۱۶ اصفھان، کاشان، شھرک صنعتی امیر کبیر، شکوفه یک کاشان شرکت درخشان نگین کاشان
۶۳۴۹۹۹۱۹۴۱۲ نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۹۷۰۷ اصفھان، کاشان، منطقه صنعتی آران و بیدگل، بلوار شماره ۳ پلاک ۱۱۵ آران وبیدگل شرکت دنیای امید کاشان (مسئولیت محدود)
۶۳۴۰۹۱۹۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۰۳۵۳۹ اصفھان، کاشان، شھرک امیر کبیر، بنفشه ۳ کاشان شرکت رنگین کمان الوند (سھامی خاص)
-۲۶۹۹۶۷۰۷۳۶

۶۳۷۰۷۶۸۹۶۱۲

نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۳۴۳۲۴ اصفھان، کاشان،کیلومتر۲/۵ بلوار قطب راوندی،ودرعمق ۶۲۵متری جنوب بلوارمذکوردرانتھای کوچه شھید تقی زاده کاشان شرکت رویان بافت ایرانیان (سھامی خاص)
۶۳۷۳۷۷۹۹۷۱۲ نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۰۳۴۰۱ اصفھان، کاشان، شھرک صنعتی امیر کبیر کاشان، شکوفه ۲ کاشان شرکت زر ریسان کویر کاشان (سھامی خاص)
۶۳۶۲۵۳۹۹۵۲ نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۹۵۴۸ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل جاده قدیم آران و بیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی، بلوار یک، فرعی چھارم،میدان توحید ،بلوار تولید، پلاک ۱۵۳ آران وبیدگل شرکت زمرد آذین آریا (بامسئولیت محدود)
-۲۷۹۱۰۶۳۷۳۶

۶۳۷۳۵۹۱۹۷۱۲

نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۰۸۷۰ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی، میدان شھداء کارگر، بلوار اندیشه اصلی ۷، فرعی

بصیرت

آران وبیدگل شرکت زمرد آذین مھرگان (سھامی خاص)
-۲۸۹۰۸۲۰۸۳۶

۶۳۸۰۲۷۹۹۸۱۲

نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۹۳۳۵ اصفھان، کاشان،شھرستان آران وبیدگل، کیلومتر ۴/۱ محور

قدیم آران و بیدگل – کاشان (مبدا میدان صنعت)-و در عمق

۴۰۰متری غرب محور مذکور

آران وبیدگل شرکت زیبا نقش البرز یزد (سھامی خاص)
۶۳۳۸۹۹۸۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۹۸۹۹ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی، بلوار یک آران وبیدگل شرکت ساوین رخ یزد (سھامی خاص)

 

۶۳۸۴۰۴۸۹۹۲ نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۱۵۲۰ اصفھان-شھرستان کاشان، شھرکاشان ،کیلوتر ۳/۵ بلوار قطب

راوندی (مبدا میدان ولیعصر)، و در عمق ۱۵۰متری غرب

بلوار مذکور- ابتدای کوچه شھید تقی زاده

کاشان شرکت سپیده فرش مشھد (سھامی خاص)
۶۳۳۹۹۱۹۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۰۳۴۹۶ اصفھان، کاشان، شھرک صنعتی امیرکبیر، خیابان شکوفه ۱ کاشان شرکت ستاره آسمان کویر (سھامی خاص)
۶۳۴۳۶۶۸۹۳۲ نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۹۰۶۲ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، منطقه صنعتی آران وبیدگل ،بلوار ۲ آران وبیدگل شرکت ستاره سھیل ھلال (سھامی خاص)
۶۳۶۲۷۴۲۹۵۱۲ نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۸۳۸۰۰۵۸ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل ،منطقه صنعتی سلیمان صباحی، بلوار توسعه آران وبیدگل شرکت ستاره نگین سلیمان (بامسئولیت محدود)
-۲۸۹۵۵۲۷۷۳۶

۶۳۷۷۲۴۶۹۸۱۲

نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۰۴۰ اصفھان، کاشان، شھرستان آران وبیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی، بلوار یک، روبروی فرعی اول،پلاک ۴۱۱ آران وبیدگل شرکت سورنا فرش ایرانیان (سھامی خاص)
۶۳۳۷۹۶۰۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۹۷۰۱ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، شھرک صنعتی صباحی بیدگلی، بلوار شماره ۳ فرعی پنجم، پلاک ۶۰۵ و ۷۰۵ آران وبیدگل شرکت سینا ریس کاشان (سھامی خاص)
-۲۶۹۱۴۹۰۷۳۶

۶۳۶۴۶۷۴۹۵۱۲

نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۹۳۱۶ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی، نبش میدان ھیات امناء، پلاک ۹۴۳ آران وبیدگل شرکت شادلین فرش کاشان (سھامی خاص)
-۲۸۹۹۴۰۷۷۳۶

۶۳۷۷۰۴۷۹۸۱۲

نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۹۲۸۲ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی، بلوار یک اصلی، انتھای فرعی اول آران وبیدگل شرکت شاھکار آریایی کاشان (سھامی خاص)
-۲۸۹۵۷۶۸۷۳۶

۶۳۷۸۶۷۱۹۸۱۲

نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۰۲۶۳ اصفھان،کاشان، شھرستان آران وبیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی، بلوار یک اصلی-پلاک ثبتی ۳۷۳ آران وبیدگل شرکت شاھکار درین کاشان (سھامی خاص)
۶۳۳۹۴۹۶۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۰۳۹۰۰ اصفھان، کاشان، شھرک صنعتی امیر کبیر، تقاطع خیابان یاس

۳ و خیابان کما الملک

کاشان   شرکت شاھکار قالی سلیمان (سھامی

(خاص

-۲۲۹۳۲۹۰۴۳۶

۶۳۶۲۴۰۹۹۵۱۲

نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۰۳۷۸۸ اصفھان، کاشان، شھرک صنعتی امیر کبیر، خیابان یاس ۷ کاشان شرکت شکوه کنگره کویر کاشان

(سھامی خاص)

۶۳۳۸۵۹۸۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۹۰۴۷ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، شھرک صنعتی سلیمان صباحی، بلوار امید، پلاک ۷۳۵ آران وبیدگل شرکت شھاب فرش بیدگل (سھامی خاص)

 

۶۳۷۹۴۴۷۹۸۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۳۹۱ اصفھان-شھرستان کاشان، شھرک صنعتی امیر کبیر کاشان ،خیابان یاس ۱ پلاک ۵۵۱ کاشان شرکت صحت کاران کاشان (سھامی خاص)
-۲۶۹۵۲۹۰۷۳۶

۶۳۶۴۱۵۶۹۵۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۴۵۲۴۵۶ اصفھان، کاشان، آران وبیدگل، جاده قدیم آران وبیدگل آران وبیدگل شرکت صنایع بافت مولوی کاشان

(سھامی خاص)

-۲۶۹۳۷۷۰۷۳۶

۶۳۷۴۷۲۸۹۷۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۹۵۹ اصفھان، کاشان، شھرک صنعتی امیر کبیر کاشان، خیابان بنفشه ۳ کاشان شرکت صنایع بافندگی یکتا الماس کاشان (سھامی خاص)
۶۳۳۷۴۳۰۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۴۰۴۷۳ اصفھان، کاشان، آران وبیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی ،بلوار ھیئت امنا، روبروی سیناریس کاشان شرکت صنایع تولیدیی بافته ھای

مھستان کاشان (سھامی خاص)

۶۳۴۰۸۵۵۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۸۳۷ اصفھان،  کاشان، آران وبیدگل، منطقه صنعتی آران وبیدگل ،بلوار شماره ۳، فرعی اول آران وبیدگل شرکت صنایع جمال کاشان
-۲۷۹۱۷۱۲۷۳۶

۶۳۷۲۱۷۱۹۷۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۴۱۱۶ اصفھان – کاشان – شھرک صنعتی راوند کاشان شرکت صنایع حمید فرش راوند کاشان
۶۳۷۴۰۹۵۹۷۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۴۷۳ اصفھان -کاشان – کیلومتر ۳جاده قدیم آران وبیدگل آران وبیدگل شرکت صنایع فرش باستان کویر یزد
-۲۶۹۵۱۹۰۷۳۶

۶۳۶۹۲۷۸۹۶۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۶۳۳ اصفھان-شھرستان کاشان، شھرستان آران وبیدگل ،شھر آران و بیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی، میدان علم و صنعت، خیابان جانبازان آران وبیدگل شرکت صنایع فرش پدیده اردھال کاشان (سھامی خاص)
-۲۷۹۹۱۶۲۷۳۶

۶۳۷۲۶۱۸۹۷۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۴۰۷ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، شھرک صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی آران وبیدگل شرکت صنایع فرش پرھام مشھد

(سھامی خاص)

۶۳۳۸۸۱۴۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۷۱۹ اصفھان، کاشان، شھرک صنعتی امیرکبیر، خیابان بنفشه ۲ کاشان شرکت صنایع فرش تیراژه کاشان

(سھامی خاص)

۶۳۶۱۴۹۴۹۵۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۴۲۶ اصفھان، کاشان شھرک صنعتی امیرکبیر، خیابان یاس ۴ کاشان شرکت صنایع فرش ثمین کاشان

 

۶۳۳۸۹۹۴۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۴۴۵۵۵ اصفھان، کاشان، کیلومتر یک جاده نوش آباد کاشان شرکت صنایع فرش جم نوش آباد

(سھامی خاص)

-۲۶۹۳۲۹۰۷۳۶

۶۳۷۰۲۴۳۹۶۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۶۵۰ اصفھان – کاشان – آران و بیدگل- شھرک صنعتی سلیمان صباحی – فاز توسعه – بلوار شاھد آران وبیدگل شرکت صنایع فرش جھان آرا (سھامی خاص)
۶۳۷۰۲۲۴۹۶۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۷۴۵ اصفھان- کاشان -آران وبیدگل -ابتدای جاده قدیم کاشان -جنب پمپ بنزین آران وبیدگل شرکت صنایع فرش دریا گل مشھد
-۲۹۹۸۰۷۲۸۳۶

۶۳۸۲۷۰۶۹۹۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۷۸۳ اصفھان-شھرستان کاشان، آران وبیدگل- منطقه صنعتی سلیمان صباحی- بلوار یک- فرعی ۵-میدان شھدای کارگر-بلوار اندیشه

 

آران وبیدگل شرکت صنایع فرش زرین سیلک کاشان

(سھامی خاص)

۶۳۳۸۸۲۱۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۱۳۵۰۰ اصفھان، کاشان، کیلومتر ۲.۵ جاده قدیم کاشان قم کاشان شرکت صنایع فرش سپھر کاشان

(سھامی خاص)

۶۳۴۱۴۷۳۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۱۶۵۴۱ اصفھان، کاشان، جاده راوند، کیلومتر ۵، مزرعه شھید تقی زاده کاشان شرکت صنایع فرش شاھکار صفویه

(سھامی خاص)

۶۳۸۲۰۳۷۹۹۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۲۷۸۷ اصفھان، کاشان،شھرستان آران و بیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی، بلوار یک، بعد از فرعی ۵ آران وبیدگل شرکت صنایع فرش عروس طلایی خاورمیانه (سھامی خاص)
۶۳۴۸۷۷۳۹۴۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۷۱۶ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، شھرک صنعتی سلیمان صباحی، بلوار اقتصاد، بلوار شاھد آران وبیدگل شرکت صنایع فرش عظیم زاده کاشان

(سھامی خاص)

-۲۶۹۱۲۹۰۷۳۶

۶۳۷۰۴۱۹۹۶۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۶۹۱ اصفھان – کاشان – آران وبیدگل -منطقه صنعتی سلیمان صباحی ، بلوار ۱ -انتھای فرعی ۵ (بلوار امید) – پلاک ۶۴۹ آران وبیدگل شرکت صنایع فرش فاخر ایرانیان

(سھامی خاص)

 

-۲۷۹۳۶۱۲۷۳۶

۶۳۷۲۱۶۷۹۷۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۱۵۸ اصفھان – کاشان – آران و بیدگل – منطقه صنعتی آران و بیدگل آران وبیدگل شرکت صنایع فرش گلسار کاشان

(سھامی خاص )

-۲۷۹۹۸۸۲۷۳۶

۶۳۷۲۸۸۷۹۷۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۳۸۹ اصفھان، کاشان ،شھرستان آران و بیدگل منطقه صنعتی سلیمان صباحی، بلوار یک، فرعی ۵بلوارکار آران وبیدگل شرکت صنایع فرش ماندگار پارس کاشان (سھامی خاص)
۶۳۳۷۴۳۱۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۴۹۲ اصفھان، کاشان، شھرک صنعتی امیر کبیر ، خیابان شکوفه یک کاشان شرکت صنایع فرش مرینوس بافت

(سھامی خاص)

-۲۷۹۵۰۶۳۷۳۶

۶۳۷۳۶۰۲۹۷۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۱۷۸ اصفھان، کاشان، منطقه صنعتی آران و بیدگل، بلوار ۵ آران وبیدگل شرکت صنایع فرش نگین گستر بیدگل

(سھامی خاص)

-۲۷۹۹۶۶۴۷۳۶

۶۳۳۸۸۱۸۹۲۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۱۲۳۰۰ اصفھان، کاشان، مقابل پلیس راه راوند کوچه ۱۵ متری رضا زاده کاشان شرکت صنایع فرش نیما بافت کاشان
۶۳۶۶۷۰۷۹۶۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۱۴۴ اصفھان ، کاشان ، منطقه صنعتی آران و بیدگل کاشان شرکت صنایع فرش ویلای بیدگل
۶۳۴۰۹۲۰۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۳۰۱ اصفھان، کاشان، شھرک صنعتی امیر کبیر کاشان، شکوفه ۵ کاشان شرکت صنایع قالی دستباف گونه اولیای تبریز (سھامی خاص)
۶۳۳۷۶۴۷۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۳۳۰ اصفھان، کاشان، شھرستان آران و بیدگل، کیلومتر یک جاده قدیم آران و بیدگل آران وبیدگل شرکت صنایع قالی نگین کشمیر

(سھامی خاص)

-۲۸۹۶۱۰۸۷۳۶

۶۳۷۸۰۱۵۹۸۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۴۵۴۵ اصفھان،شھرستان کاشان،شھر کاشان ، بلوار قطب راوندی ،عمق ۱۰۰۰متری غرب خیابان حکمت ۳۳ کاشان شرکت صنایع نساجی اطلس ریس کاشان (سھامی خاص)

 

۶۳۴۹۹۹۴۹۴۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۰۷۱ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، شھرک صنعتی سلیمان صباحی، بلوار ۳، فرعی ۵ آران وبیدگل شرکت صنایع نساجی بزرگمھر بیدگل

(سھامی خاص)

۶۳۳۸۸۱۷۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۷۶۲ اصفھان، کاشان،آران و بیدگل، شھرک صنعتی سلیمان صباحی، انتھای بلوار شماره ۳ آران وبیدگل شرکت صنایع نساجی پامچال (سھامی خاص)
۶۳۶۲۵۳۸۹۵۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۱۹۷ اصفھان، کاشان، آران وبیدگل،  منطقه صنعتی سلیمان صباحی ،بلوار یک آران وبیدگل شرکت صنایع نساجی صبح امید بیدگل

(سھامی خاص)

۶۳۳۸۱۹۴۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۴۹۴ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، شھرک صنعتی سلیمان صباحی، بلوار شماره ۳(تولید)، پلاک ۹۳۳ آران وبیدگل شرکت صنایع نساجی گلباف بھادر

(سھامی خاص)

۶۳۴۱۷۸۸۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۳۵۷ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، شھرک صنعتی سلیمان صباحی، بلوار شماره یک پلاک ۰۲۱ آران وبیدگل شرکت صنایع نساجی ماھوت کویر

(سھامی خاص)

۶۳۴۹۳۸۸۹۴۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۱۱۸ اصفھان، کاشان، آران وبیدگل، منطقه صنعتی آران و بیدگل ،بلوار شماره ۲ آران وبیدگل شرکت صنایع نساجی نگین البرز کاشان (سھامی خاص)
-۲۷۹۶۸۸۴۷۳۶

۶۳۳۷۴۲۹۹۲۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۵۵۹۸ اصفھان، کاشان، شھرک صنعتی راوند، خیابان دھم شمالی قطعه ۵۸ مجاورشرکت سلمان فرش کاشان  شرکت صنایع نساجی نگین پرسان
۶۳۸۱۵۰۶۹۹۲ نساجی و چرم

 

۰۹۱۳۳۶۲۲۲۲۵ اصفھان-شھرستان کاشان-شھرستان آران وبیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی-بلوار ھیئت امنای- بلوار کار(اصلی) آران وبیدگل شرکت صنایع نساجی نگین رادمان کاشان (سھامی خاص)
۶۳۴۲۳۵۸۹۳۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۵۲۴ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی، بلوار دکتر اسلامی، خیابان نبوت آران وبیدگل شرکت صنایع نساجی و بازرگانی نگین سابین بیدگل (سھامی خاص)
-۲۷۹۲۹۱۳۷۳۶

۶۳۷۳۱۹۱۹۷۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۶۴۸ اصفھان، کاشان، منطقه صنعتی آران و بیدگل، بلوار شماره یک آران وبیدگل شرکت صنایع نگین ترمه آذربایجان

 

۶۳۳۹۷۷۷۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۲۷۰۲۹۵ اصفھان، کاشان، شھرک صنعتی امیرکبیر، خیابان یاس ۴ کاشان   شرکت صنایع وصال کاشان (سھامی

(خاص

۶۳۷۰۹۰۰۹۶۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۱۲۲۳۰ اصفھان – کاشان -کیلومتر ۱۲ جاده راوند کاشان شرکت صنایع ھنرفرش کاشان
۶۳۳۶۶۷۷۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۳۱۰ اصفھان، کاشان، شھرک صنعتی امیرکبیر، خیابان شکوفه ۴، بلوک ۱۹، پلاک ۳ کاشان شرکت صنایع یلدای کویر (سھامی خاص)
-۲۶۹۶۱۹۰۷۳۶

۶۳۷۰۲۳۹۹۶۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۵۲۰۱ اصفھان، کاشان، منطقه صنعتی فتح المبین، کیلومتر ۵.۲ جاده کاشان – نطنز(مبدامیدان بسیج )ودرعمق ۵۰متری جنوب

غرب مذکور-پلاک ۲۲۱

کاشان شرکت صنایع یلدای کویر زاگرس کاشان(سھامی خاص)
-۲۶۹۷۲۹۰۷۳۶

۶۳۶۵۳۴۸۹۵۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۸۸۰ اصفھان، کاشان، شھرک صنعتی امیرکبیر کاشان، خیابان شکوفه ۴ کاشان شرکت صنعت ابریشم بافت کاشان

(سھامی خاص)

۶۳۶۵۶۰۴۹۵۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۱۲۲ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی، بلوار ۱، فرعی ۳ ، پلاک ۵۵۲ آران وبیدگل شرکت صنعتی بازرگانی حریر باستان یزد (سھامی خاص)
۶۳۴۳۱۸۵۹۳۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۵۲۱۲ اصفھان، کاشان، کیلومتر ۵/۶ جاده کاشان راوند، خیابان حکمت ۳۳ کاشان شرکت صنعتی نگارستان فرش کاشان

(سھامی خاص)

۶۳۶۴۳۸۴۹۵۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۳۰۲۰ اصفھان،کاشان ،۹۵۰متری میدان راوند، درامتدادجاده کاشان قم-ودرعمق ۱۱۵۰متری جنوب محور فوق الذکر کاشان  شرکت طلاریس کاشان
۶۳۴۷۳۲۴۹۴۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۵۶۹۵ اصفھان، کاشان، کیلومتر ۳/۵جاده کاشان راوند کوچه تقی زاده کاشان شرکت طوطیا نخل راوند کاشان
-۲۸۹۷۷۲۰۸۳۶

۶۳۸۰۲۷۳۹۸۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۶۹۲ اصفھان، کاشان، آران وبیدگل، شھرک صنعتی، منطقه صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی، بلوار۱، فرعی۵، بلوار کار (اصلی۶)-پلاک ثبتی۹۱۹ آران وبیدگل شرکت فرش آتیه سبلان (سھامی خاص)

 

۶۳۳۹۴۹۴۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۴۰۰ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، شھرک صنعتی سلیمان صباحی، بلوار اندیشه، اصلی ۷، انتھای بلوار آران وبیدگل شرکت فرش آسایش (شرکت مجتمع نساجی آسایش کاشان سھامی خاص)
۶۳۳۷۸۵۱۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۵۴۱۲ اصفھان، کاشان، بلوار قطب راوندی، خیابان حکمت ۳۳ کاشان شرکت فرش ابریشم جاوید جردن

(سھامی خاص)

۶۳۴۷۳۲۹۹۴۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۶۲۴ اصفھان، کاشان، منطقه صنعتی آران و بیدگل، بلوار شماره یک آران وبیدگل شرکت فرش اطلس گل مشھد (سھامی خاص)
-۲۸۹۸۸۲۰۸۳۶

۶۳۸۰۲۸۹۹۸۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۲۶۶ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، منطقه صنعتی آران و بیدگل بلوار شماره ۱ کاشان شرکت فرش افتخار نسرین کاشان
۶۳۷۴۹۰۷۹۷۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۲۰۳۳۴ اصفھان، کاشان، کیلومتر ۳/۳ جاده قدیم کاشان آران

وبیدگل(مبداءمیدان شھید زجاجی )، درعمق ۸/۱کیلومتری شرق جاده مذکوردربلوار شماره یک ،فرعی پنجم شھرک سلیمان صباحی

آران وبیدگل شرکت فرش افق گلھای بھاری
-۲۶۹۲۲۹۰۷۳۶

۶۳۷۰۴۲۰۹۶۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۴۹۰ اصفھان – کاشان -شھر آران وبیدگل -منطقه صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی -بلوار شماره یک بلوار فرعی ھیات امنا آران وبیدگل شرکت فرش اکسیر کاشان (سھامی خاص )
-۲۶۹۴۳۹۰۷۳۶

۶۳۶۷۳۶۷۹۶۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۲۷۰۳۳۱ اصفھان، کاشان، منطقه صنعتی فتح المبین، پلاک ۵۹۳ کاشان شرکت فرش الماس زرین کاشان
۶۳۷۰۷۳۶۹۶۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۴۲۳ اصفھان – کاشان – آران و بیدگل- کیلومتر ۶/۱ محور قدیم کاشان آران و بیدگل(مبدامیدان شھیدان اربابی ) ودرعمق

۱۱۰متری محور

آران وبیدگل شرکت فرش اوژن کویر کاشان

(سھامی خاص)

۶۳۳۷۱۸۲۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۴۱۱ اصفھان، کاشان، شھرک صنعتی امیر کبیر، یاس ۶ کاشان شرکت فرش بافته مشھد اردھال

(سھامی خاص)

 

۶۳۸۲۰۵۱۹۹۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۶۰۷۹۵ اصفھان، کاشان، شھرستان آران وبیدگل، منطقه صنعتی ھلال ،انتھای بلوار شماره سوم، قطعه ۱/۵۱۱ آران وبیدگل شرکت فرش برنا نگین آران (سھامی خاص)
۶۳۳۹۹۶۶۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۵۳۲۰ اصفھان، کاشان، شھرک صنعتی راوند، بلوار اصلی، خیابان

۱۸ شرقی

کاشان   شرکت فرش بوستان ترمه (سھامی

(خاص

۶۳۴۷۰۴۹۹۳۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۲۲۲ اصفھان، کاشان، منطقه صنعتی آران و بیدگل آران وبیدگل شرکت فرش بیدگل فارابی (سھامی خاص)
۶۳۳۸۱۸۱۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۳۶۲ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی، بلوار ۳ آران وبیدگل شرکت فرش بیدگلستان راوند کاشان

(سھامی خاص)

۶۳۴۰۲۸۱۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۷۷۷ اصفھان، کاشان، شھرک صنعتی امیر کبیر، خیابان لاله ۳ کاشان شرکت فرش پارس مرینوس کاشان

(سھامی خاص)

-۲۶۹۹۱۹۰۷۳۶

۶۳۷۰۰۴۸۹۶۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۰۰۱ استان اصفھان، شھرستان آران و بیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی ، بلوار اصلی اول، فرعی ۲، پلاک ۲۵۲ آران وبیدگل شرکت فرش پارمیدا تھران (سھامی خاص)
۶۳۷۷۰۴۵۹۸۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۳۶۹ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، منطقه صنعتی سلیمان

صباحی، بلوار تولید، اصلی ۳، خیابان اتحاد ،پلاک ۱۱۳

آران وبیدگل شرکت فرش پدیده میرداماد تھران

(سھامی خاص)

۶۳۴۱۴۵۲۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۴۸۱۱۴ اصفھان، کاشان، مقابل پلیس راه راوند، انتھای کوچه رضازاده

 

کاشان شرکت فرش پردیس مشھد (سھامی خاص)
۶۳۳۸۸۱۳۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۵۳۵۲ اصفھان،  کاشان، شھرک صنعتی راوند، بلوار شماره یک در محل شرکت حریربافت دلنشین کاشان   شرکت فرش پرشین تھران بافت

(سھامی خاص)

۶۳۳۸۹۹۷۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۹۷۵ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، منطقه صنعتی سلیمان

صباحی، بلوار ھیئت امنا نبش میدان ولایت پلاک ۶۰۳

آران وبیدگل شرکت فرش تاپ آسیا (سھامی خاص)
۶۳۴۲۱۴۳۹۳۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۰۳۲ اصفھان، کاشان، شھرک صنعتی راوند، بلوار فجر – خیابان

۱۶ غربی

کاشان شرکت فرش تندیس راوند کاشان

(سھامی خاص)

 

۶۳۴۵۲۵۳۹۳۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۲۲۰ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی، بلوار دکتر اسلامی، نبش میدان آران وبیدگل شرکت فرش توحید نقش آران (سھامی خاص)
۶۳۳۷۹۳۷۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۱۶۰ اصفھان، کاشان، آران وبیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی ،بلوار۱، پلاک ۴۰۱ آران وبیدگل   شرکت فرش چھل نگین مشھد (سھامی

(خاص

۶۳۴۲۱۴۱۹۳۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۲۰۷۰۵۵ اصفھان، کاشان، ناحیه صنعتی قمصر، کیلومتر ۸/۲ جاده کاشان قمصر، کوچه باسکول کاشان شرکت فرش خاطره کویر کاشان

(سھامی خاص)

-۲۷۹۹۸۱۳۷۳۶

۶۳۷۳۱۸۷۹۷۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۰۱۲ اصفھان، کاشان،شھرستان آران وبیدگل ، منطقه صنعتی سلیمان صباحی ، بلوار یک اصلی ،فرعی ۴،جنب ھیئت امناء آران وبیدگل شرکت فرش دربار پایتخت( سھامی خاص)
-۲۶۹۲۳۷۰۷۳۶

۶۳۷۰۷۳۱۹۶۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۷۹۱ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی، فاز توسعه، بلوارنشاط، قطعه ۴/۴۰۳ آران وبیدگل شرکت فرش درخشان آریا کاشان

(سھامی خاص)

۶۳۸۳۱۵۲۹۹۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۶۶۴ اصفھان، کاشان ،شھرستان آران و بیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی، بلوار توسعه اصلی۵، خیابان اتحاد آران وبیدگل شرکت فرش دماوند زرین کاشان

(سھامی خاص)

۶۳۷۰۹۳۰۹۶۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۱۵۵ اصفھان، کاشان، منطقه صنعتی آران و بیدگل آران وبیدگل شرکت فرش زرین سھیل (سھامی خاص)
-۲۸۹۳۹۲۰۸۳۶

۶۳۳۷۱۷۹۹۲۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۵۱۵۳ اصفھان، کاشان، شھرک صنعتی راوند، بلوار شماره ۳ پلاک

۶۱

کاشان شرکت فرش زمرد کاشان
۶۳۳۸۹۹۵۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

-۵۴۷۳۰۵۵۵۱۳۰

۶

اصفھان، کاشان، شھرک صنعتی امیرکبیر، یاس ۷ کاشان شرکت فرش سروش پایتخت (سھامی خاص)
-۲۹۹۴۱۰۴۸۳۶

۶۳۳۷۱۸۴۹۲۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۳۸۳ اصفھان، کاشان،شھرک صنعتی امیرکبیر، خیابان شکوفه چھار کاشان  شرکت فرش سی رنگ مشھد
-۲۶۹۲۳۹۰۷۳۶

۶۳۶۵۳۴۷۹۵۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۴۷۶۳ اصفھان، کیلومتر۴/۵ جاده کاشان راوند، مبداءمیدان ولیعصر و درعمق ۱۵۰متری جنوب جاده مذکور کاشان شرکت فرش شاد نقش مشھد
۶۳۴۳۶۶۶۹۳۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۰۹۸ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، منطقه صنعتی آران و بیدگل آران وبیدگل شرکت فرش شھامت بیدگل (سھامی خاص)

 

۶۳۶۴۱۵۷۹۵۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۵۱۹ اصفھان، کاشان، جاده قدیم آران و بیدگل، نبش میدان صنعت ،ابتدای بلوار شھیدان اربابی آران وبیدگل شرکت فرش صد رنگ نگین مشھد اردھال
۶۳۸۲۷۰۷۹۹۲ نساجی و چرم

 

۰۹۱۳۱۶۱۰۵۳۹ اصفھان-شھرستان کاشان، آران وبیدگل، منطقه صنعتی ھلال ،خیابان شماره ۱۰، خیابان ھمت، قطعه ۹۱۲ آران وبیدگل شرکت فرش طاووس کویر آران

(سھامی خاص)

۶۳۴۵۲۵۷۹۳۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۰۲۹ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، شھرک صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی، بلوار شماره ۲، پلاک ۷۴۳ آران وبیدگل شرکت فرش فرینا کاشان (سھامی خاص)
۶۳۷۰۸۷۳۹۶۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۷۳۰ اصفھان،کاشان ، شھرستان آران و بیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی، بلوار توسعه آران وبیدگل شرکت فرش قصر ایرانیان (سھامی خاص)
۶۳۶۲۷۴۴۹۵۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۱۸۵ اصفھان، کاشان،  شھرستان آران و بیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی، بلوار یک، خیابان حکمت شرقی آران وبیدگل شرکت فرش قیطران طلایی کاشان

(سھامی خاص)

۶۳۵۰۲۱۵۹۴۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۳۶۹ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی، بلوار اول، انتھای فرعی ۵ آران وبیدگل شرکت فرش کویر تمدن یزد (سھامی خاص)
۶۳۸۲۳۰۹۹۹۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۶۶۶ اصفھان، کاشان، شھرک صنعتی امیر کبیر ، شکوفه یک کاشان شرکت فرش کیمیای کاشان
۶۳۸۲۰۴۴۹۹۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۹۲۲ اصفھان، کاشان، شھرستان آران وبیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی، بلوار جانبازان، قطعه ۷۴۳ آران وبیدگل شرکت فرش گل نقش پارسیان (سھامی خاص)
۶۳۸۲۰۴۳۹۹۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۲۷۳ اصفھان، کاشان، آران وبیدگل، منطقه صنعتی آران وبیدگل آران وبیدگل شرکت فرش گلرخ کاشان
-۲۷۹۲۹۸۲۷۳۶

۶۳۷۲۸۹۹۹۷۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۳۵۱ اصفھان – کاشان -شھرستان آران و بیدگل- منطقه صنعتی سلیمان صباحی – بلوار شش آران وبیدگل شرکت فرش گنجینه ھنر مشھد (سھامی خاص)
-۲۵۹۰۹۳۳۶۳۶

۶۳۶۸۳۰۱۹۶۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۱۸۷ اصفھان، کاشان، شھرستان آران وبیدگل، آران و بیدگل ،منطقه صنعتی سلیمان صباحی، بلوار یک (کارگر) آران وبیدگل شرکت فرش نسترن گل بیدگل (سھامی خاص)

 

-۲۷۹۹۹۲۵۷۳۶

۶۳۷۵۲۹۸۹۷۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۱۰۵۹ اصفھان، کاشان،شھرستان آران و بیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی، بلوار ھیات امنا، قطعه ۷۷۲ آران وبیدگل شرکت فرش نگین فیروزه کاشان (با مسئولیت محدود)
۶۳۳۹۴۹۷۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۹۰۴ اصفھان، کاشان، آران وبیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی ،انتھای بلوار یک، جنب میدان ھمت، خیابان حکمت شرقی آران وبیدگل شرکت فرش نیاوران (سھامی خاص)
۶۳۷۰۹۲۹۹۶۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۱۲۶۸ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی، بلوار اندیشه آران وبیدگل شرکت فرش و گلیم کوروش (سھامی خاص)
۶۳۴۰۳۷۹۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۶۰۶ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، منطقه صنعتی آران و بیدگل ،بلوار شماره۲ آران وبیدگل   شرکت قالی سلیمان کوثر کاشان

(سھامی خاص)

-۲۹۹۱۱۰۳۸۳۶

۶۳۴۰۳۸۰۹۲۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۶۶۶ اصفھان، کاشان، شھرک صنعتی امیر کبیر، خیابان شکوفه یک کاشان شرکت قالی شاھکار صفویه (سھامی خاص)
۶۳۳۷۹۶۱۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۱۲۲ اصفھان، کاشان، شھرک صنعتی سلیمان صباحی، بلوار شماره

۲

آران وبیدگل شرکت گل نقش کاشان (سھامی خاص)
۶۳۳۷۴۳۶۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۱۲۳۱ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی، بلوار ۵ آران وبیدگل شرکت گلرنگ فرش بیدگل (سھامی خاص)
۶۳۴۸۷۷۵۹۴۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۸۴۸۸ اصفھان، کاشان، کیلومتر ۶.۴ جاده قدیم کاشان قم کاشان شرکت مجتمع نساجی خاطره مشکات

(سھامی خاص)

۶۳۴۱۱۰۲۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۱۱۶ اصفھان، کاشان، آران وبیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی ،بلوار توسعه اصلی شماره ۵، پلاک ۴۱۵ آران وبیدگل شرکت مروارید نقش طوس مشھد

(سھامی خاص)

-۲۶۹۱۳۹۰۷۳۶

۶۳۷۰۰۴۳۹۶۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۴۷۷ اصفھان – کاشان -شھرستان آران و بیدگل ، شھرک صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی – بلوار ۵ فاز آران وبیدگل شرکت مھتاب کویر کاشان (سھامی خاص)

 

۶۳۶۲۰۱۵۹۵۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۱۰۶۱ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، شھرک صنعتی سلیمان صباحی، بلوار اقتصاد، بلوار جانبازان آران وبیدگل شرکت مھرگان بافت پاسارگاد (سھامی خاص)
۶۳۴۱۷۸۷۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۵۳۸۲ اصفھان، کاشان، شھرک صنعتی راوند، بلوار شماره ۳ کاشان (سھامی خاص) شرکت نخ یاسمن کاشان
۶۳۳۷۴۳۳۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۵۰۱۵ اصفھان، کاشان، شھرک صنعتی راوند کاشان شرکت نرمینه بافت (سھامی خاص)
۶۳۷۹۸۱۱۹۸۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۴۸۸ اصفھان، کاشان،شھرستان آران وبیدگل، منطقه صنعتی سلیمان

صباحی، بلوار اندیشه (اصلی۷)، بلوار ھیات امنا، فرعی ۴

آران وبیدگل شرکت نساجی اطمینان نقش ایرانیان

(سھامی خاص)

۶۳۴۳۵۵۵۹۳۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۰۴۳ اصفھان، شھرستان آران و بیدگل، شھرک صنعتی سلیمان صباحی، بلوار ۱، پلاک ۸۳۱ کاشان شرکت نساجی اعیان کاشان (مسئولیت محدود)
۶۳۴۳۶۶۷۹۳۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۱۸۶ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، منطقه صنعتی آران و بیدگل آران وبیدگل شرکت نساجی امید بافت بیدگل (سھامی خاص)
۶۳۷۸۰۰۵۹۸۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۸۹۰ اصفھان، کاشان،شھرستان آران وبیدگل شھر،آران وبیدگل ، منطقه صنعتی سلیمان صباحی، بلوار کارگر، بلوار امید ،

انتھای بلوار اندیشه

آران وبیدگل شرکت نساجی امین کاشان (سھامی خاص)
-۲۸۹۸۲۱۹۷۳۶

۶۳۷۹۱۲۶۹۸۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۴۵۸ اصفھان،شھرستان کاشان،شھرستان آران و بیدگل-شھر آران و

بیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی-بلوار اول-بلوار کشاورز-خیابان حکمت شرقی- پلاک ۰۴۱

آران وبیدگل شرکت نساجی بافته ھای گلمھر مشھد

(سھامی خاص)

۶۳۳۸۸۱۵۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۲۴۴ اصھفان، کاشان، آران وبیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی، فرعی پنجم، بلوار ۵ آران وبیدگل   شرکت نساجی بھارستان بیدگل (سھامی

(خاص

-۲۷۹۸۹۱۳۷۳۶

۶۳۷۳۱۹۹۹۷۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۷۹۰ اصفھان، کاشان، شھرک صنعتی امیر کبیر، یاس ۳ کاشان شرکت نساجی پارت ریس تھران
۶۳۷۱۸۱۴۹۷۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۸۲۶۰۶۱ اصفھان – کاشان – آران و بیدگل – شھر نوش آباد – منطقه صنعتی انصار پلاک ۳۶ کاشان شرکت نساجی پرین آریایی (سھامی خاص)

 

۶۳۳۷۷۶۲۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۳۴۱۶۱۰ اصفھان، کاشان، کیلومتر ۳.۷ جاده کاشان اردستان – شھرک صنعتی فتح المبین کاشان شرکت نساجی تندیس کاشان (سھامی خاص)
-۲۱۲۹۷۳۴۷۳۳۶ ۶۳۳۷۶۲۶۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۲۲۲۰۶۱ اصفھان، نطنز، کیلومتر ۴/۱ غرب پمپ بنزین کاشان شرکت نساجی تھران (سھامی خاص)
۶۳۷۰۹۱۷۹۶۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۳۷۵ اصفھان، کاشان، منطقه صنعتی آران و بیدگل، ابتدای بلوار دو آران وبیدگل شرکت نساجی جھان نمای بیدگل
۶۳۷۶۲۳۶۹۸۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۵۰۰ اصفھان- کاشان- جاده قدیم آران و بیدگل آران وبیدگل شرکت نساجی ده رنگ مشھد
۶۳۸۰۲۷۰۹۸۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۹۳۲ اصفھان، آران و بیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی، بلوار کار ،(اصلی۶) بلوار ھیئت امنا (فرعی۴) قطعه ۳۸۵ آران وبیدگل شرکت نساجی شایسته فرد کاشان (با مسئولیت محدود)
۶۳۳۸۸۲۲۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۳۵۷ اصفھان، کاشان، آران وبیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی ،بلوار شماره۲، فرعی۲، روبروی شرکت آھار و تکمیل شایسته آران وبیدگل شرکت نساجی شایسته مشھد (سھامی خاص)
-۲۱۲۹۶۹۵۸۳۳۶ ۶۳۴۱۴۳۰۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۴۵۴۵ اصفھان، کاشان، میدان ولیعصر، بلوار قطب راوندی، خیابان حکمت ۳۳ کاشان شرکت نساجی فرخ سپھر کاشان

(سھامی خاص)

۶۳۷۰۰۲۱۹۶۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۶۲۰ اصفھان ،کاشان ، شھرستان آران و بیدگل، شھرک صنعتی سلیمان صباحی،خیابان نبوت آران وبیدگل شرکت نساجی فرش ستارگان معراج کاشان(سھامی خاص)
-۲۹۹۷۱۰۳۸۳۶

۶۳۶۶۲۸۱۹۶۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۵۰۹۲ اصفھان ،کاشان، بلوار قطب راوندی ، کوچه شھید تقی زاده کاشان شرکت نساجی گلریس کویر (سھامی خاص)
۶۳۴۸۷۷۲۹۴۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۳۳۷ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، منطقه صنعتی آران و بیدگل بلوار شماره یک فرعی پنجم پلاک ۵۹۲ آران وبیدگل شرکت نساجی گلریسان کاشان (سھامی خاص)
-۲۶۹۰۴۷۰۷۳۶

۶۳۷۰۷۷۲۹۶۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۲۲ اصفھان – کاشان- شھرک صنعتی امیرکبیر بین یاس ۵و ۶ کاشان شرکت نساجی مه ترنج تھران

 

۶۳۷۲۱۷۰۹۷۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۴۵۸۷۹ اصفھان – کاشان – شھرک صنعتی امیرکبیر کاشان – کیلومتر

۸.۸ جاده کاشان نطنز(مبداءمیدان بسیج )ودرعمق ۵۳۰متری

جنوب جاده مذکوردرفاز توسعه

کاشان شرکت نساجی نادیا فرش کاشان

(سھامی خاص )

۶۳۶۰۰۲۸۹۴۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۱۲۱۸ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، منطقه صنعتی آران و بیدگل ،بلوار شماره ۲ آران وبیدگل شرکت نساجی نگین یاسمن مشھد

(سھامی خاص)

۶۳۴۰۳۸۱۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۵۴۸ اصفھان، کاشان، آران وبیدگل، منطقه صنعتی آران وبیدگل ،انتھای بلوار شماره ۳ کاشان شرکت نساجی و بازرگانی نگین الماس کاشان (سھامی خاص)
۶۳۳۷۹۶۲۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۹۹۹ اصھفان، کاشان، جنوب جاده کاشان – علی آباد کاشان شرکت نساجی ھدیه البرز مشھد

(سھامی خاص)

۶۳۳۹۷۷۶۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۲۰۶ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی، بلوار شماره ۵، پلاک ۰۲۵ آران وبیدگل شرکت نگین اطمینان مشھد (شرکت

صنایع نساجی نگین اطمینان ایرانیان سھامی خاص)

۶۳۷۰۰۲۰۹۶۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۶۶۴ اصفھان ، کاشان، شھرک صنعتی امیرکبیر، خیابان میرعماد ،خیابان یاس ۶ کاشان شرکت نگین بافت سلیمان کویر

(سھامی خاص)

۶۳۴۵۸۶۹۹۳۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۰۲۷ اصفھان، کاشان، آران وبیدگل، شھرک صنعتی سلیمان صباحی بلوار شمال ۱، فرعی اول پلاک ۱۲۲ آران وبیدگل شرکت نگین بوم کاشان (سھامی خاص)
۶۳۴۰۳۹۱۹۲۳ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۲۹۵ اصفھان، کاشان شھرک صنعتی امیرکبیر، یاس یک کاشان شرکت نگین پیوند کاشان
-۲۷۹۳۱۹۴۷۳۶

۶۳۷۴۹۱۲۹۷۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۵۳۸۳ اصفھان، کاشان، شھرک صنعتی امیر کبیر کاشان، کیلومتر

۸/۸ جاده کاشان نطنز(مبداء میدان بسیج ) ودرعمق

۵۵۰متری جنوب جاده مذکوردرفاز ۲

کاشان شرکت نگین دیبای شادمان (سھامی خاص)
۶۳۷۲۱۶۹۹۷۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۳۱۷ اصفھان – کاشان – منطقه صنعتی آران و بیدگل – بلوار دوم -مجاورشرکت شمشادنشان آران وبیدگل شرکت نگین رضوان مشھد (سھامی خاص)

 

۶۳۶۳۱۱۷۹۵۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۴۴۶۰ اصفھان، کاشان، شھرک صنعتی راوند، خیابان علم و صنعت کاشان شرکت نگین سلیمان مشھد اردھال
۶۳۴۲۳۴۷۹۳۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۰۲۵ اصفھان، کاشان، منطقه صنعتی آران وبیدگل آران وبیدگل شرکت نگین شاد کاشان (سھامی خاص)
-۲۶۹۸۰۹۰۷۳۶

۶۳۶۳۸۷۷۹۵۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۸۵۵ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، منطقه صنعتی ھلال، بلوار شماره۳، جنب ایستگاه شیر پاستوریزه آران وبیدگل شرکت نگین گل آران و بیدگل
-۲۹۹۹۰۰۳۸۳۶

۶۳۳۹۴۹۵۹۲۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۲۳۳ اصفھان، کاشان، شھرک صنعتی امیر کبیر، خیابان میرعماد ،یاس ھفت کاشان شرکت نگین گلستان کاشان
-۲۸۹۰۵۲۶۷۳۶

۶۳۴۲۱۴۴۹۳۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۵۴۴۰ اصفھان- کاشان-شھرک صنعتی راوند- بلوار شماره یک شرقی کاشان شرکت نگین مشھد تابان
-۲۸۹۶۰۸۹۷۳۶

۶۳۳۷۷۶۰۹۲۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۴۷۹۶ اصفھان،شھرستان کاشان،شھر کاشان،کیلومتر ۳/۵ جاده راوند

-مبدا میدان ولیعصر کاشان و درعمق ۵۰۰متری شرق کوچه

شھیدان تقی زاده

کاشان شرکت نگین مشھد فتاح (سھامی خاص)
۶۳۴۲۷۷۳۹۳۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۶۰۹۷۱ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، کیلومتر ۸/۱ جاده جدید کاشان

– آران و بیدگل (منطقه صنعتی ھلال، بلوار ۱)

آران وبیدگل شرکت نگین مشھد ھلال (سھامی خاص)
۶۳۶۲۷۹۸۹۵۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۱۸۵ اصفھان، کاشان، آران وبیدگل، منطقه صنعتی سلیمان صباحی ،بلوار یک، فرعی ۵، پلاک ۹۱۶ آران وبیدگل شرکت نیمای طلائی کاشان (سھامی خاص)
۶۳۴۱۴۳۱۹۲۱۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۶۰۷۴۰ اصفھان، کاشان، آران وبیدگل، منطقه صنعتی ھلال آران وبیدگل شرکت ھلال البرز (سھامی خاص)
۶۳۷۵۲۹۱۹۷۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۶۰۷۰۲ اصفھان، کاشان، جاده جدیدآران وبیدگل به کاشان منطقه ھلال آران وبیدگل شرکت ھلال بافان
۶۳۴۰۹۲۱۹۲۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۶۰۷۹۰ اصفھان، کاشان، آران و بیدگل، منطقه صنعتی ھلال کاشان شرکت ھلال کویر آران (سھامی خاص)
۶۳۷۰۹۳۳۹۶۲ نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۷۴۶ اصفھان- جاده قدیم آران و بیدگل بلوار -شھیدان اربابی- مقابل پمپ بنزین آران وبیدگل شرکت یاقوت رز کاشان
-۲۷۹۰۳۴۴۷۳۶

۶۳۷۴۴۲۹۹۷۱۲

نساجی و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۹۷۱ اصفھان، کاشان، شھرک صنعتی امیرکبیر، یاس ۸ کاشان شرکت یکتا قالی سلیمان کاشان

 

فرم ثبت نام سریع

جهت دریافت آخرین اخبار و رویدادهای نساجی و فرش ماشینی ایران و جهان در فرم زیر ثبت نام کنید

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
×