اخبار فرش ماشینیاسلاید شو

پارچه های تاری پودی و اهمیت بازار خاورمیانه

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

هندوستان‭ ‬و‭ ‬بنگلادش‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بزرگترین‭ ‬تولید‭ ‬کنندگان‭ ‬پارچه‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬همواره‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬بازارهای‭ ‬جدیدی‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬صادرات‭ ‬خود‭ ‬هستند‭. ‬این‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬بخش‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬پارچه‭ ‬های‭ ‬حلقوی‭ ‬و‭ ‬تاری‭ ‬پودی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬صادر‭ ‬می‭ ‬کنند‭. ‬طبق‭ ‬بررسی‭ ‬های‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬انجمن‭ ‬نساجی‭ ‬بنگلادش‭ ‬در‭ ‬سالهای‭ ‬گذشته‭ ‬همواره‭ ‬میزان‭ ‬تقاضا‭ ‬برای‭ ‬پارچه‭ ‬های‭ ‬کشباف‭ ‬و‭ ‬حلقوی‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬پارچه‭ ‬های‭ ‬بافته‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬روش‭ ‬تاری‭ ‬پودی‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬تقاضا‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬پارچه‭ ‬های‭ ‬تاری‭ ‬پودی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬کشباف‭ ‬از‭ ‬رشد‭ ‬بیشتری‭ ‬برخوردار‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬تولید‭ ‬کنندگان‭ ‬این‭ ‬پارچه‭ ‬اعتقاد‭ ‬دارند‭ ‬نباید‭ ‬تنها‭ ‬مصرف‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬پارچه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬لباس،‭ ‬انواع‭ ‬شلوار‭ ‬و‭ ‬کت‭ ‬و‭ ‬کاپشن‭ ‬محدود‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬بازارهای‭ ‬جدیدی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬منطقه‭ ‬خاورمیانه‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اهداف‭ ‬تجار‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬کنندگان‭ ‬هندی‭ ‬و‭ ‬بنگلادشی‭ ‬است‭. ‬آنها‭ ‬اعتقاد‭ ‬دارند‭ ‬نوع‭ ‬پوشش‭ ‬در‭ ‬خاورمیانه‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬یک‭ ‬بازار‭ ‬بزرگ‭ ‬برای‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬رقابت‭ ‬با‭ ‬چین‭ ‬باشد‭.‬

همانطور‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جداول‭ ‬نیز‭ ‬مشاهده‭ ‬می‭ ‬کنید‭ ‬میزان‭ ‬صادرات‭ ‬پارچه‭ ‬های‭ ‬تاری‭ ‬پودی‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬آمریکا‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۶‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬رشدی‭ ‬۳‭ ‬تا‭ ‬۵‭ ‬درصدی‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬نمودار‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬۵۰‭ ‬درصد‭ ‬صادرات‭ ‬پارچه‭ ‬های‭ ‬بنگلادش‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬پارچه‭ ‬خام‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬پوشاک‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬اروپا‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بازارهای‭ ‬سنتی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬صورت‭ ‬می‭ ‬گیرد‭. ‬همچنین‭ ‬آمریکا‭ ‬با‭ ‬۳۱‭ ‬درصد‭ ‬در‭ ‬رده‭ ‬بعدی‭ ‬قرار‭ ‬می‭ ‬گیرد‭. ‬کشورهایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬بازارهای‭ ‬غیر‭ ‬سنتی‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬بنگلادش‭ ‬یاد‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬۱۱‭ ‬درصد‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬می‭ ‬دهند‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬کشورهای‭ ‬ترکیه،‭ ‬هند،‭ ‬چین،‭ ‬ژاپن،‭ ‬استرالیا،‭ ‬روسیه،‭ ‬کره‭ ‬جنوبی،‭ ‬مکزیک،‭ ‬افریقای‭ ‬جنوبی،‭ ‬برزیل‭ ‬و‭ ‬شیلی‭ ‬می‭ ‬شوند‭. ‬

اما‭ ‬هنوز‭ ‬کشورهای‭ ‬خاورمیانه‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬بازارهای‭ ‬صادراتی‭ ‬بنگلادش‭ ‬دست‭ ‬نخورده‭ ‬باقی‭ ‬مانده‭ ‬است‭. ‬میزان‭ ‬نیاز‭ ‬کشورهای‭ ‬خاورمیانه‭ ‬به‭ ‬پارچه‭ ‬های‭ ‬تاری‭ ‬و‭ ‬پودی‭ ‬حدود‭  ‬۵‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬آمریکا‭ ‬می‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬بنگلادش‭ ‬سهمی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بازار‭ ‬بزرگ‭ ‬ندارد‭. ‬

کارشناسان‭ ‬بنگلادشی‭ ‬علت‭ ‬این‭ ‬عدم‭ ‬موفقیت‭ ‬را‭ ‬استفاده‭ ‬بیشتر‭ ‬کشورهای‭ ‬خاورمیانه‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬کشورهای‭ ‬عربی‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬لباس‭ ‬های‭ ‬سنتی‭ ‬و‭ ‬محلی‭ ‬می‭ ‬دانند‭. ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬عربی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬شرایط‭ ‬ویژه‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوایی‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬لباس‭ ‬های‭ ‬استاندارد‭ ‬مثل‭ ‬شلوار‭ ‬و‭ ‬پیراهن‭ ‬و‭ ‬تی‭ ‬شرت‭ ‬استفاده‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬اغلب‭ ‬لباس‭ ‬های‭ ‬بلند‭ ‬و‭ ‬عربی‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬می‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬پوشش‭ ‬زنان‭ ‬نیز‭ ‬سنتی‭ ‬تر‭ ‬است‭. ‬تقریبا‭ ‬۸۰‭ ‬درصد‭ ‬مردم‭ ‬حاشیه‭ ‬نشینان‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬به‭ ‬دلایل‭ ‬سنتی،‭ ‬قومیتی‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوایی‭ ‬تمایل‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬لباس‭ ‬های‭ ‬سنتی‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬عربی‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬بسیار‭ ‬راحت‭ ‬و‭ ‬خنک‭ ‬هستند‭. ‬

اما‭ ‬نکته‭ ‬جالب‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬جدول‭ ‬بالا‭ ‬کشورهای‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬ترکیه‭ ‬هستند‭ ‬نوع‭ ‬پوشش‭ ‬در‭ ‬آنها‭ ‬مدرن‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬سایر‭ ‬کشورهای‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬حاشیه‭ ‬نشین‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬پارچه‭ ‬های‭ ‬تاری‭ ‬پودی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬اغلب‭ ‬به‭ ‬مصارف‭ ‬تولید‭ ‬لباس‭ ‬های‭ ‬استاندارد‭ ‬مانند‭ ‬شلوار‭ ‬و‭ ‬پیراهن‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬طبق‭ ‬جدول‭ ‬بالا‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬عربستان‭ ‬صعودی‭ ‬بیشترین‭ ‬تقاضا‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬پارچه‭ ‬های‭ ‬تاری‭ ‬پودی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬خاور‭ ‬میانه‭ ‬دارند‭. ‬

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

لباس‭ ‬های‭ ‬عربی‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬مختلف‭ ‬به‭ ‬اسم‭ ‬های‭ ‬گوناگونی‭ ‬نام‭ ‬گذاری‭ ‬شده‭ ‬اند‭. ‬واژه‭ ‬های‭ ‬thawb or thobe ‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬واژه‭ ‬استاندارد‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬رود‭ ‬اما‭ ‬مثلا‭ ‬در‭ ‬لیبی‭ ‬به‭ ‬آن‭  دشداشه‭ ‬در‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬کاندورا‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬کشورها‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬جبه‭ ‬اطلاق‭ ‬می‭ ‬کنند‭. ‬

این‭ ‬لباس‭ ‬ها‭ ‬که‭ ‬معمولا‭ ‬تا‭ ‬زیر‭ ‬زانو‭ ‬و‭ ‬آستین‭ ‬بلند‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬لباس‭ ‬رسمی‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬عربی‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬لباس‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬مختلف‭ ‬کمی‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬برش‭ ‬و‭ ‬کوتاهی‭ ‬و‭ ‬بلندی‭ ‬استین‭ ‬ها‭ ‬تفاوت‭ ‬دارند‭. ‬مثلا‭ ‬در‭ ‬مراکش‭ ‬آستین‭ ‬لباس‭ ‬ها‭ ‬کوتاه‭ ‬تر‭ ‬و‭ ‬آزاد‭ ‬تر‭ ‬هستند‭. ‬

امروزه‭ ‬خانه‭ ‬های‭ ‬مد‭ ‬و‭ ‬فشن‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬های‭ ‬طراحی‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬عربی‭ ‬سعی‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬زیبا‭ ‬تر‭ ‬کردن‭ ‬و‭ ‬مدرن‭ ‬کردن‭ ‬این‭ ‬لباس‭ ‬سنتی‭ ‬عربی‭ ‬دارند‭. ‬این‭ ‬لباس‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬قیمت‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬ارائه‭ ‬می‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬معمولا‭ ‬لباس‭ ‬های‭ ‬خوش‭ ‬دوخت‭ ‬مدرن‭ ‬از‭ ‬پارچه‭ ‬های‭ ‬۱۰۰‭ ‬درصد‭ ‬پنبه‭ ‬بسیار‭ ‬مرغوب‭ ‬استفاده‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬قیمت‭ ‬انها‭ ‬تا‭ ‬چند‭ ‬هزار‭ ‬دلار‭ ‬قابل‭ ‬ارتقاست‭. ‬در‭ ‬مدل‭ ‬های‭ ‬ارزان‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬پارچه‭ ‬های‭ ‬مخلو‭ ‬ط‭ ‬الیاف‭ ‬مصنوعی‭ ‬نیز‭ ‬سود‭ ‬می‭ ‬برند‭. ‬از‭ ‬نظر‭ ‬تکنیکی‭ ‬و‭ ‬دوخت‭ ‬و‭ ‬برش‭ ‬لباس‭ ‬های‭ ‬عربی‭ ‬ساده‭ ‬بسیار‭ ‬پروسه‭ ‬کوتاهی‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬لباس‭ ‬معمولی‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬۱۶‭ ‬قطعه‭ ‬مختلف‭ ‬باید‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬هم‭ ‬چرخکاری‭ ‬و‭ ‬متصل‭ ‬شوند‭ ‬راحت‭ ‬تر‭ ‬دوخته‭ ‬می‭ ‬شوند‭. ‬

[instagram-feed]

‭ ‬

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
×