اخبار فرش ماشینی

6/ 9 میلیارد دلار صادرات؛ 8/29 میلیارد دلار واردات ایران درنیمه سال 87

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

در نیمه نخست سال جاری 48/9686میلیون دلار صادرات و 15/29821میلیون دلار واردات در کارنامه تجارت خارجی کشور ثبت شده است. روایت رسمی گمرک ایران نشان می دهد که بدون احتساب ارزش صادراتی میعانات گازی در این مدت 79/16841هزار تن کالابه خارج از کشور صادر شده که نمایانگر رشد 30/6درصدی در مقایسه با سال گذشته است ضمن اینکه ارزش دلاری آن نیز 63/38درصد رشد کرده است.
در شش ماه نخست سال جاری میزان واردات کشور 73/20613هزار تن و به ارزش 04 /19400میلیون یورو (معادل 15/29821میلیون دلار) بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال 1386 از کاهش 41/2درصدی در وزن و رشد 37/36درصدی در ارزش برخوردار بوده است. با توجه به مقایسه ارقام صادرات و واردات تراز بازرگانی خارجی کشور (بدون احتساب صادرات نفت خام و میعانات گازی) در این مدت با کسری 67/20134میلیون دلاری مواجه بوده است.

شرکای تکراری تجاری
بیشترین صادرات کشور در شش ماه اول سال 1387 به کشورهای «امارات متحده عربی» با 91/2180هزار تن و ارزش 81/831میلیون یورو (07/1285میلیون دلار) یا 95/12درصد سهم وزنی و 27/13درصد سهم ارزشی، «چین» با 24/4548هزار تن و 37/721میلیون یورو (61/1115میلیون دلار) یا 01/27درصد سهم وزنی و 52/11درصد سهم ارزشی، «عراق» با 33/1548هزار تن و 89/624میلیون یورو (30/ 961میلیون دلار) یا 19/9درصد سهم وزنی و 92/9درصد سهم ارزشی، «هند» با 46/1396هزار تن و 32/423میلیون یورو (87/656میلیون دلار) یا 29/8درصد سهم وزنی و 78/6درصد سهم ارزشی «جمهوری کره» با 92/756هزار تن و 05/355میلیون یورو (82/550میلیون دلار) یا 49/4درصد سهم وزنی و 69/5درصد سهم ارزشی صورت گرفته است.
به بیانی دیگر 93/61درصد از سهم وزنی و 18/47درصد از سهم ارزشی صادرات کشور در شش ماه اول امسال متعلق به این پنج کشور بوده، کشورهایی که طی چند سال گذشته همواره در صدر شرکای تجاری ایران قرار گرفته اند.

عمده واردات کشور در شش ماه اول امسال از کشورهای «امارت متحده عربی» با 49/29درصد سهم وزنی و 42/27درصد سهم ارزشی، «آلمان» با 74/6درصد سهم وزنی و 10 درصد سهم ارزشی، «چین» با 85/5درصد سهم وزنی و 85/8درصد سهم ارزشی، «سوئیس» با 10/12درصد سهم وزنی و 43/5 درصد سهم ارزشی و «جمهوری کره» با 17/4 درصد سهم وزنی 18/5 درصد سهم ارزشی انجام گرفته است.
به عبارت دیگر 35/58درصد از سهم وزنی و 88/56 درصد از سهم ارزشی کل واردات کشور طی شش ماه اول سال جاری متعلق به پنج کشور یاد شده است.

در بررسی تراز بازرگانی خارجی ایران با کشورهای مذکور ملاحظه می شود که بیشترین رقم مربوط به کسری تراز تجاری به ترتیب مربوط به امارات متحده عربی با کسری معادل 98/6890میلیون دلار، آلمان با کسری معادل 32/2839میلیون دلار، سوئیس با کسری معادل 53/1610میلیون دلار، چین با کسری معادل 01/1524میلیون دلار و انگلستان با کسری معادل 60/1138میلیون دلار بوده است. از طرفی ارزش مثبت تراز تجاری کشورمان با کشور عراق 96/924میلیون دلار بوده است.
بررسی تراز بازرگانی خارجی (بدون نفت و گاز و خدمات) ایران با 196 کشور و مناطق آزاد تجاری صنعتی نشان می دهد که کشور ما طی شش ماه اول سال 1387 با 102 کشور دارای تراز منفی تجاری و با 94 کشور دیگر دارای تراز مثبت تجاری بوده است.

رشد قیمت متوسط کالاهای وارداتی و صادراتی
طی شش ماه اول سال 1387 متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی 15/575دلار و متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی 66/1446دلار بوده است. این در حالی است که متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی طی شش ماه اول سال 1386، 02/441دلار و متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی 23/1035دلار بوده است.
به عبارت دیگر متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی در شش ماه اول سال 1387 نسبت به مدت مشابه سال قبل دارای رشد 41/30 درصدی و در همین مدت، متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی دارای رشد 74/39 درصدی بوده است.

کالاهای عمده صادراتی
در میان اقلام عمده صادرات کالاهای غیر نفتی مرتب شده بر اساس ارزش دلاری، پروپان مایع شده با 638 میلیون دلار یا 59/6 درصد از کل ارزش صادرات رتبه اول را داراست.
در بین 10 قلم اول صادراتی متانول (الکل متیلیک) با 4/517میلیون دلار یا 34/5 درصد ارزش؛ رتبه دوم، بوتان مایع شده با 4/4364 میلیون دلار یا 51/4درصد؛ رتبه سوم، اتیلن با 395 میلیون دلار یا 08/4 درصد ؛رتبه چهارم و پسته تازه یا خشک کرده با 5/370 میلیون دلار یا 83/3 درصد از کل ارزش صادرات رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.
دیگر اقلام عمده شامل پارااکسیلن با 61/ 3 درصد، سایر مخلوط هیدروکربورهای بودار با 42/3 درصد، گاز طبیعی مایع شده در ظروف یک هزار سانتیمتر مکعب و بیشتر با 42/2 درصد، بنزن با 37/2 درصد، کاتد و قطعات کاتد از مس تصفیه شده با 35/2 درصد است.
در مجموع سهم 10 قلم فوق الذکر در شش ماه اول سال جاری حدود 52/38 درصد از کل ارزش و 93/25 درصد از کل وزن صادرات غیر نفتی است. این در حالی است که در شش ماه اول سال 1386 مجموع سهم 10 قلم یاد شده حدود 87/31 درصد از کل ارزش و 16/24 درصد از کل وزن صادرات بوده است. صادرات این اقلام در مدت یاد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش 52/67 درصد و از لحاظ وزنی 14/14 درصد افزایش پیدا کرده است.
سهم تجارت چمدانی و بازارچه ها
سهم تجارت چمدانی و بازارچه های مرزی در این مدت به ترتیب 03/13 میلیون یورو (معادل 10/20 میلیون دلار) و 81/102میلیون یورو (معادل 38/157میلیون دلار) بوده است.
تحقق 167 درصدی اهداف برنامه
برای شش ماه نخست امسال معادل 5791 میلیون دلار صادرات انواع کالاهای غیر نفتی به کشور پیش بینی شده است که با توجه به صادرات 48/9686 میلیون دلاری حدود 27/167 درصد از اهداف برنامه در خصوص ارزش صادرات کالاتحقق یافته است.

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

محصولات معدنی، اول و …
بر اساس قسمت های مختلف تعرفه ، محصولات معدنی با 14/27 درصد از سهم ارزشی کل صادرات کشور رتبه نخست، محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن با 87/26 درصد سهم ارزشی رتبه دوم، فلزات معمولی و مصنوعات آنها با 51/9 درصد سهم ارزشی رتبه سوم، محصولات نباتی با 98/7 درصد سهم ارزشی رتبه چهارم و مواد پلاستیکی ـ کائوچو و اشیای ساخته شده از این مواد با 15/7 درصد سهم ارزشی رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.
در مجموع 65/78 درصد از سهم ارزش کل صادرات کشور طی این مدت به این محصولات مربوط می شود.
میعانات گازی و…
میزان صادرات میعانات گازی در این مدت 3414 میلیون و 61 هزار دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 25/25 درصد افزایش داشته است. بر اساس صورت جلسه تعیین تکلیف آمار صادرات فرآورده های نفتی مورخ 28 فروردین 1380 میعانات گازی که توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز و همچنین شرکت های تابعه آنها، به عنوان صاحب کالااظهار شده در آمار صادرات غیر نفتی لحاظ نمی شود.

گمرک ها و بازارچه های فعال و غیرفعال
طی شش ماه اول سال 1387 گمرک آستارا با اختصاص 91/9میلیون دلار یا 31/49درصد از ارزش تجارت چمدانی، رتبه اول، گمرک بیله سوار با 07/3میلیون دلار یا 27/15درصد، رتبه دوم و گمرک سرو با 54/2میلیون دلار یا 62/12درصد رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.
بازارچه پرویزخان با اختصاص 86/36میلیون دلار یا 42/23درصد از ارزش صادرات بازارچه ها رتبه اول، بازارچه تمرچین ـ پیرانشهر با 38/28میلیون دلار یا 03/18درصد رتبه دوم و بازارچه کیله ـ سردشت با 29/19میلیون دلار یا 26/12درصد رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند. در رده های بعدی بازارچه یزدان با سهم ارزشی 59/10، بازارچه شوشمی با سهم ارزشی 89/4درصد، بازارچه میلک با 20/4درصد، میرجاوه با 48/3درصد، بازارچه کوهک ـ سروان با 48/3درصد، بازارچه دوکوهانه با 95/2درصد و بازارچه میل 75 با 84/2درصد قرار گرفته اند.
از میان 10 بازارچه مرزی مذکور چهار بازارچه هم مرز با عراق، چهار بازارچه هم مرز با افغانستان و دو بازارچه هم مرز پاکستان است. سهم ارزش صادرات بازارچه های هم مرز به کشورهای یاد شده به ترتیب 91/60درصد، 09/23درصد و 99/8درصد است. بدین ترتیب سهم سایر کشورها از صادرات بازارچه های مرزی حدود 01/7درصد برآورد می شود.
بیشترین رشد ارزش صادرات کالااز بازارچه ها در شش ماه اول سال 1387 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب مربوط به بازارچه پرویزخان با 02/197درصد، بازارچه شیخ صله و بازارچه میرجاوه به ترتیب با 47/142 و 94/69درصد بوده است.
در شش ماه اول سال 1387 بازارچه سرو با 11/89درصد، بازارچه مهران با 41/81درصد و بازارچه میل 73 با 11/78درصد کاهش رو به رو شده اند.

واردات 5/2 میلیارد دلار بنزین
بر اساس جدول اقلام عمده وارداتی به ترتیب ارزش دلاری کالا، بیشترین ارزش و سهم واردات در مدت مذکور مربوط به «بنزین» با 4/2532میلیون دلار و 49/8درصد سهم ارزشی است.
«شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج» با 87/4درصد سهم ارزشی و « سایر روغن های سبک و فرآورده ها به جز بنزین» با 68/2درصد سهم ارزشی، رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.
دیگر اقلام مهم وارداتی شامل «دانه ذرات» با 06/2درصد، «دستگاه هایی که با اشعه ایکس کار می کنند» با 73/1درصد، «میله های آهنی یا فولادی گرم نورد شده» با 59/1درصد، «محصولات از آهن یا فولاد غیر ممزوج تخت و گرم نورد شده به شکل طومار با پهنای 600 میلیمتر یا کمتر به ضخامت کمتر از سه میلیمتر» با 53/1درصد، «قطعات منفصله برای تولید خودروهای سواری» با 05/1درصد، «دانه سویا، حتی خرد شده» با 04/1درصد و «وسایل نقلیه با موتور پیستونی درونسوز تناوبی جرقه ای ـ احتراقی» هر یک با 94/0درصد است. بدین ترتیب سهم اقلام عمده یاد شده از لحاظ ارزش حدود 8/25درصد و از لحاظ وزن حدود 28/42درصد است.
برای مدت مذکور معادل 19890 میلیون دلار واردات انواع کالابه کشور پیش بینی شده است که باتوجه به واردات 15/29821میلیون دلاری حدود 93/149درصد از اهداف برنامه در خصوص ارزش واردات کالاتحقق یافته است.
در مدت مذکور گمرک شهید رجایی بندرعباس با وزن 33/736933 هزار تن با احتساب سهم 75/35درصد در وزن و ارزش 10/13میلیارد دلار و سهم 93/43درصد از ارزش کل واردات رتبه اول را در میان گمرکات داشته، بر همین اساس گمرک بندر امام خمینی با سهم 81/12 و تجاری مهرآباد با سهم 25/7درصد از ارزش کل واردات رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.
654 میلیون دلار خودرو وارد شد
در این مدت 36043 دستگاه خودرو سواری به ارزش 88/654میلیون دلار وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 108درصد و از نظر ارزش دلاری 25/90درصد افزایش یافته است.

گروه اقتصاد: بار دیگر دیوار 3 برابری واردات در مقابل صادرات قد علم کرد. آمار واردات در حالی کارنامه 6 ماهه ابتدای سال خود را با رقم 8/ 29 میلیارد دلاری بست که صادرات در این دوره زمانی به 6/ 9 میلیارد دلار رسید اما باز هم صادرات غیرنفتی کشور نتوانست قد خود را از دیوار سه برابری واردات بالابکشد. در 6 ماهه ابتدایی امسال میزان صادرات کالاهای غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی، معادل 79 / 16841 هزار تن و به ارزش 79 / 75 62 میلیون یورو (معادل 48 /9986 میلیون دلار) است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 30 /6 درصدی در وزن و 63/ 38 درصدی در ارزش دلاری داشته است.
بر همین اساس محمد بهبودآهنی سخنگوی گمرک در گفت وگو با ایسنا اعلام کرد: بر اساس نتایح حاصل از آمار مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی ایران وزن و ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی در 6 ماهه اول سال 1386 به ترتیب 03/15843 هزار تن و 84/ 5151 میلیون یورو (معادل 09/ 6987 میلیون دلار) بوده است.
از میزان کل صادرات غیرنفتی در 6 ماهه اول سال 1387 رقم 03/ 13 میلیون یورو (معادل 10/20 میلیون دلار) از محل تجارت چمدانی و رقم 81/ 102 میلیون یورو (معادل 38 / 157 میلیون دلار) از بازارچه های مرزی صادرات انجام گرفته است.

در 6 ماهه اول سال 1387 میزان واردات کشور 73 / 20613 هزار تن و به ارزش 04/19400 میلیون یورو (معادل 15/ 821 29میلیون دلار) بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال 1386 از کاهش 41/2 درصدی در وزن و رشد 37 /36 درصدی در ارزش برخوردار بوده است. ضمنا واردات 6 ماهه اول سال گذشته میزان 95/ 21122 هزار تن به ارزش 27 / 16157 میلیون یورو (معادل 12/ 21867 میلیون دلار) بوده است. با توجه به مقایسه ارقام صادرات و واردات تراز بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران (بدون احتساب صادرات نفت خام و سایر موارد مندرج در توضیح اشاره شده در خصوص کالاهای غیرنفتی) طی 6 ماهه اول سال جاری با کسری 67 / 20134 میلیون دلاری مواجه بوده است.
بیشترین صادرات کشور در 6 ماهه اول سال 1387 به کشورهای امارات متحده عربی، چین، عراق، هند و جمهوری کره صورت گرفته و به بیانی دیگر 93 / 61 درصد از سهم وزنی و 18/ 47 درصد از سهم ارزشی صادرات کشور در 6 ماه اول سال 1387 متعلق به 5 کشور ذکرشده بوده است. در راستای این امر عمده واردات کشور نیز از کشورهای امارات عربی متحده، آلمان، چین، سوئیس و جمهوری کره انجام گرفته و به عبارت دیگر 35 / 58 درصد از سهم وزنی و 88 / 56 درصد از سهم ارزشی کل واردات کشور طی 6 ماهه اول سال جاری متعلق به 5 کشور یادشده است.
در این میان سخنگوی گمرک اعلام کرد: در بررسی تراز بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای فوق ملاحظه می شود که بیشترین رقم مربوط به کسری تراز تجاری به ترتیب مربوط به امارات متحده عربی با کسری معادل 98/6890 میلیون دلار، آلمان با کسری معادل 32 / 2893 میلیون دلار، سوئیس با کسری معادل 53 /1610 میلیون دلار، چین با کسری معادل 01/ 1524 میلیون دلار، انگلستان با کسری معادل 60/ 1138 میلیون دلار بوده است. از طرفی ارزش مثبت تراز تجاری کشورمان با کشور عراق 96/ 924 میلیون دلار بوده است. بررسی تراز بازرگانی خارجی (بدون نفت و گاز و خدمات) ایران با 196 کشور و مناطق آزاد تجاری صنعتی نشان می دهد که کشور ما، طی 6 ماهه اول سال 1387 با 102 کشور دارای تراز منفی تجاری و با 94 کشور دیگر دارای تراز مثبت تجاری بوده است.

در بین 10 قلم اول صادراتی متانول (الکل متیلیک) با 4/ 517 میلیون دلار یا 34/ 5 درصد ارزش رتبه دوم، بوتان مایع شده با 4/ 436 میلیون دلار یا 51/ 4 درصد رتبه سوم، اتیلن با 395 میلیون دلار یا 08/4 درصد رتبه چهارم و پسته تازه یا خشک کرده با 5/370 میلیون دلار یا 83/3 درصد از کل ارزش صادرات رتبه بعدی را به خود اختصاص داده است. در مدت مذکور معادل 5791 میلیون دلار صادرات انواع کالاهای غیرنفتی به کشور پیش بینی شده است که با توجه به صادرات 48/ 9686 میلیون دلاری حدود 27/ 167 درصد از اهداف برنامه در خصوص ارزش صادرات کالاتحقق یافته است.

اما در این میان بر طبق جدول اقلام عمده وارداتی در 6 ماهه اول سال 1387 به ترتیب ارزش دلاری کالا، بیشترین ارزش و سهم واردات در مدت مذکور مربوط به <بنزین> با 4/ 2532 میلیون دلار و 49/ 8 درصد سهم ارزشی است.
شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج با 87/ 4 درصد سهم ارزشی و < سایر روغن های سبک و فرآورده ها به جز بنزین> با 68/ 2 درصد سهم ارزشی، رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.
دیگر اقلام مهم وارداتی شامل <دانه ذرات> با 06/2 درصد، <دستگاه هایی که با اشعه ایکس کار می کنند> با 73/ 1 درصد <میله های آهنی یا فولادی گرم نورد شده> با 59/ 1 درصد، <محصولات از آهن یا فولاد غیر ممزوج تخت و گرم نورد شده به شکل تومار با پهنای 600 میلمتر یا کمتر به ضخامت کمتر از 3 میلمتر> با 53/ 1 درصد، <قطعات منفصله برای تولید خودروهای سواری> با 05/ 1 درصد، <دانه سویا، حتی خرد شده> با 04/ 1 درصد، <وسایل نقلیه با موتور پیستونی درونسوز تناوبی جرقه ای – احتراقی> هر یک با 94/0 درصد است. بدین ترتیب سهم اقلام عمده یاد شده از لحاظ ارزش حدود 8/ 25 درصد و از لحاظ وزن حدود 28/ 42 درصد است. ضمنا طی 6 ماهه اول سال جاری، 36043 دستگاه خودروی سواری به ارزش 88/ 654 میلیون دلار واردات شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 108 درصد و از نظر ارزش دلاری 25 /90 درصد افزایش یافته است.
(منبع: دنیای اقتصاد)

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا