چادر مشکی

چادر مشکی :: ایران تنها کشوری در جهان است که بیشترین مصرف چادر مشکی را دارد اما متاسفانه بخش زیادی از این محصول و پارچه نهایی وارداتی است و تولید داخلی کفاف نیاز یازار را نمی دهد.

یکی از بخش هایی که در سایت مجله کهن به آن می پردازیم و مقالات پیرامون آنرا منتشر می کنیم همین پارچه چادری است.

دکمه بازگشت به بالا
×