اخبار فرش ماشینیاسلاید شو

آسیب‌ شناسی و بررسی مشکلات در حوزه‌ی صادرات فرش

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

هدف‭ ‬از‭ ‬نگارش‭ ‬اين‭ ‬يادداشت،‭ ‬آسيب‌‭ ‬شناسي‭ ‬و‭ ‬بررسي‭ ‬مشكلاتي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬همكاران‭ ‬در‭ ‬حوزه‌ي‭ ‬صادرات‭ ‬فرش‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬مواجه‭ ‬هستيم‭.‬ در‭ ‬ادامه‭ ‬طيِ‭ ‬چند‭ ‬عنوان‭ ‬كلي‭ ‬اين‭ ‬عوامل‭ ‬را‭ ‬شرح‭ ‬خواهم‭ ‬داد‭.‬

صادرات‭ ‬به‭ ‬‌طور‭ ‬كلي‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬نام‭ ‬و‭ ‬ويژگي‌‭ ‬هاي‭ ‬جذاب‭ ‬آن،‭ ‬عواملي‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬توليدكننده‭ ‬فراهم‭ ‬مي‭ ‬‌سازد‭ ‬تا‭ ‬بتواند‭ ‬محصول‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬بين‭ ‬‌المللي‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬برساند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬كسب‭ ‬اعتبار،‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬توسعه‭ ‬دهد‭.‬

اما‭ ‬مسئله‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬حوزه‭ ‬تفاوت‭ ‬‌هايي‭ ‬با‭ ‬بازار‭ ‬داخلي‭ ‬دارد؛‭ ‬شرايط‭ ‬متفاوتي‭ ‬كه‭ ‬موجب‭ ‬مي‭ ‬‌شود‭ ‬در‭ ‬زمينه‭ ‬ي‭ ‬رتبه،‭ ‬نظم‭ ‬و‭ ‬شخصيتِ‭ ‬حرفه‭ ‬‌اي،‭ ‬جايگاه‭ ‬خاص‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬بطلبد‭  ‬و‭ ‬بديهي‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬عدم‭ ‬رعايت‭ ‬اين‭ ‬اصول،‭ ‬شركت‭ ‬با‭ ‬مشكلات‭ ‬جدي‭ ‬مواجه‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬‌طور‭ ‬كلي‭ ‬بازار‭ ‬خارجي‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬خواهد‭ ‬داد‭. ‬براي‭ ‬جلوگيري‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬وضعيت‭ ‬ويژگي‌‭ ‬هايي‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬توليدكننده‭ ‬براي‭ ‬صادرات‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬مدنظر‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬ذيل‭ ‬مي‭ ‬باشد‭:‬

  • مشخص‭ ‬كردن‭ ‬بازار‭ ‬هدف
  • بررسي‭ ‬ظرفيت‭ ‬آن‭ ‬بازار‭ ‬براي‭ ‬محصول‭ ‬توليد‭ ‬شده
  • در‭ ‬نظر‭ ‬داشتن‭ ‬اقليم،‭ ‬آب‌‭ ‬و‭ ‬هوا‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬خاص‭ ‬هر‭ ‬منطقه
  • توليد‭ ‬محصول‭ ‬طبق‭ ‬شرايط‭ ‬فوق‭ ‬و‭ ‬نياز‭ ‬مشتري
  • و‭ ‬درنهايت‭ ‬تحويل‭ ‬اصولي‭ ‬محصول‭ ‬به‭ ‬مشتري

در‭ ‬وهله‭ ‬اول‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬بدانيم‭ ‬كدام‭ ‬بازار‭ ‬با‭ ‬محصول‭ ‬ما‭ ‬هماهنگي‭ ‬بيشتري‭ ‬دارد؛‭ ‬به‌عنوان‌‭ ‬مثال‭ ‬كشورهاي‭ ‬حاشيه‭ ‬خليج‭ ‬‌فارس،‭ ‬اغلب‭ ‬فرش‭ ‬‌هايي‭ ‬با‭ ‬رنگ‭ ‬بندي‭ ‬شاد‭ ‬مي‭ ‬‌پسندند‭.‬ رنگ‌‭ ‬هايي‭ ‬چون‭ ‬آبي‭ ‬فيروزه‌اي،‭ ‬لاكي،‭ ‬سبز‭ ‬و‭ ‬زرد‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬رنگ‭ ‬بوم‌ها‭ ‬مطمئناً‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬داخلي‭ ‬جايگاه‭ ‬خاصي‭ ‬ندارند‭.‬ با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬بايد‭ ‬استراتژي‭ ‬توليد‭ ‬شركت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬‌گونه‭ ‬‌اي‭ ‬پيش‭ ‬برد‭ ‬كه‭ ‬بتوان‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬حفظ‭ ‬فروش‭ ‬داخلي،‭ ‬شرايط‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

در‭ ‬مرحله‭ ‬دوم‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داشتن‭ ‬ظرفيت‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬هدف،‭ ‬مي‭ ‬‌توان‭ ‬تمركز‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بيشتر‭ ‬بر‭ ‬كشورهايي‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬توانايي‭ ‬خريد‭ ‬بهتري‭ ‬بهره‭ ‬‌مند‭ ‬هستند‭.‬

در‭ ‬بحث‭ ‬شرايط‭ ‬جغرافيايي‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬دو‭ ‬كشور‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬كردستان‭ ‬همسايه‭ ‬يكديگرند‭ ‬ولي‭ ‬بخاطر‭ ‬شرايط‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوا‭ ‬و‭ ‬سليقه‭ ‬اي‭ ‬،‭‬مردم‭ ‬كردستان‭ ‬بيشتر‭ ‬رنگ‭ ‬هاي‭ ‬روشن‭ ‬و‭ ‬لايت‭  (‬light‭) ‬اما‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬از‭ ‬رنگ‭ ‬هاي‭ ‬شاد‭ ‬تر‭ ‬استقبال‭ ‬مي‭ ‬شود

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

علاوه‭ ‬بر‭ ‬آنچه‭ ‬گفته‭ ‬شد،‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬تحويل‭ ‬محصول،‭ ‬رعايت‭ ‬سه‭ ‬مؤلفه‌ي‭ ‬زمان‌بندي،‭ ‬قيمت‭ ‬و‭ ‬كيفيت‭ ‬بسيار‭ ‬مهم‭ ‬است‭:‬

‭ ‬زمان‌بندي‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬معناست‭ ‬كه‭ ‬فرش،‭ ‬بدونِ‭ ‬تأخير‭ ‬حتي‭ ‬يك‭ ‬‌روزه‭‬،‬آماده‌ي‭ ‬تحويل‭ ‬شود‭.‬

در‭ ‬بحث‭ ‬قيمت‭  ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬رقابتي‭ ‬،‭‬ارزان‭ ‬فروختن‭ ‬هنر‭ ‬نيست،‭ ‬چه‭ ‬بسا‭  ‬ارزش‭ ‬هنر‭ ‬ايراني‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬روش‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬زوال‭ ‬ميرود‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬بدليل‭ ‬عدم‭  ‬ثبات‭ ‬اقتصادي‭ ‬امكان‭ ‬تامين‭ ‬فرش‭ ‬با‭ ‬قيمت‭ ‬اوليه‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬امكان‭ ‬پذير‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬اينكه‭ ‬ميزان‭ ‬فروش‭ ‬بر‭ ‬حسب‭ ‬سفارش‭ ‬،‭ ‬كم‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬استوك‭  ‬بالا‭ ‬ميرود‭.‬

در‭ ‬بحث‭ ‬كيفيت‭ ‬هم‭ ‬فرشي‭ ‬كه‭ ‬توليد‭ ‬مي‭ ‬‌شود‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬و‭ ‬شرايط‭ ‬بافت‭ ‬خاص‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارد،‭ ‬حتماً‭ ‬بايد‭ ‬صداقت‭ ‬در‭ ‬بيان‭ ‬شما‭ ‬براي‭ ‬معرفي‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬تا‭ ‬تحويل‭ ‬نهايي‭ ‬اين‭ ‬محصول‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

اگر‭ ‬در‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬مواردِ‭ ‬گفته‭ ‬‌شده،‭ ‬ما‭ ‬سهواً‭ ‬يا‭ ‬عمداً‭ ‬كوتاهي‭ ‬كنيم‭ ‬در‭ ‬عين‭ ‬‌حال‭ ‬كه‭ ‬عرصه‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬رقيبان‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬ساير‭ ‬كشورها‭ ‬باز‭ ‬مي‌‭ ‬گذاريم‭ ‬تا‭ ‬مشتري‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬شرايط‭ ‬بهتري‭ ‬حمايت‭ ‬كنند،‭ ‬اعتبار‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬را‭ ‬زير‭ ‬سوال‭ ‬خواهيم‭ ‬برد‭ ‬نه‭ ‬صرفا‭ ‬شخص‭ ‬يا‭ ‬شركتي‭ ‬خاص‭.‬

توليد‭ ‬كننده‭ ‬هاي‭ ‬محترم‭ ‬حتما‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬دارند‭ ‬كه‭ ‬حوزه‭ ‬صادرات‭ ‬بودجه‭ ‬هزينه‭ ‬و‭ ‬سرمايه‭ ‬گذاري‭ ‬مخصوص‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬افرادي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬گماشته‭ ‬ميشوند‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬مهارت‭ ‬و‭ ‬توانايي‭ ‬بالايي‭ ‬برخوردار‭ ‬باشند‭. ‬اگر‭ ‬بدانيم‭ ‬مدير‭ ‬فروش‭ ‬،‭ ‬قلب‭ ‬تپنده‭ ‬شركت‭ ‬ماست‭ ‬،‭ ‬صرفا‭ ‬با‭ ‬استخدام‭ ‬يك‭ ‬مترجم‭ ‬زبان‭ ‬انگليسي‭ ‬يا‭ ‬هر‭ ‬زبان‭ ‬ديگري‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬يك‭ ‬حقوق‭ ‬بسيار‭ ‬پايين،‭ ‬انتظار‭ ‬فروش‭ ‬صادراتي‭ ‬اصطلاحا‭ ‬ميليون‭ ‬دلاري‭ ‬را‭ ‬نميتوانيم‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭ ‬حتما‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬افرادي‭ ‬باشند‭ ‬چه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬علمي‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬تجربي‭ ‬شرايط‭ ‬و‭ ‬كلاسهايي‭  ‬را‭ ‬گذرانده‭ ‬باشند‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬براي‭ ‬شركت‭ ‬موفق‭ ‬عمل‭ ‬كنند‭.‬

تأكيد‭ ‬من‭ ‬بر‭ ‬مفهوم‭ ‬اعتبار،‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه،‭ ‬با‭ ‬علم‭ ‬به‭ ‬جايگاه‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬فرش‭ ‬كاشان‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬بافي‭  ‬،‭ ‬شركت‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬حفظ‭ ‬اين‭ ‬امر‭ ‬چه‭ ‬اقدام‭ ‬بسزايي‭ ‬دارد؟‭ ‬البته‭ ‬روشن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬مهم،‭ ‬كار‭ ‬آساني‭ ‬نيست‭. ‬چراكه‭ ‬چندين‭ ‬سال،‭ ‬زمان‭ ‬نياز‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬شركت‭ ‬با‭ ‬سرمايه‌‭ ‬گذاري‭ ‬و‭ ‬چندين‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‌‭ ‬هاي‭ ‬خارجي،‭ ‬بازاريابي‭ ‬و‭ ‬صرف‭ ‬هزينه‭ ‬‌هاي‭ ‬متعدد‭ ‬بتواند‭ ‬به‭ ‬جايگاهي‭ ‬برسد‭ ‬كه‭ ‬مشتري‭ ‬حتي‭ ‬بدون‭ ‬حضور‭ ‬فيزيكي،‭ ‬فرش‭ ‬مورد‭ ‬نيازش‭ ‬را‭ ‬خريداري‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬خيالي‭ ‬راحت‭ ‬دريافت‭ ‬كند‭. ‬شايد‭ ‬حصول‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬امر،‭ ‬همان‭ ‬چيزي‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬پايداريِ‭ ‬سود‭ ‬و‭ ‬دوام‭ ‬يك‭ ‬شركت‭ ‬را‭ ‬تضمين‭ ‬ميكند‭ ‬كه‭ ‬متأسفانه‭ ‬برخي‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬بزرگ‭ ‬نيز‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬غافل‌اند‭.‬

يكي‭ ‬ديگر‭ ‬از‭ ‬مشكلات‭ ‬فاجعه‭ ‬باري‭ ‬كه‭ ‬به‌‭ ‬طور‭ ‬آهسته‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬رخ‭ ‬مي‌دهد،‭ ‬تمايل‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬شركت‌ها‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬ماشين‌آلات‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬آن‭ ‬هنر‭ ‬فرش‭ ‬‌بافي‭ ‬ايراني‭ ‬به‭ ‬ديگر‭ ‬كشورهاست‭. ‬اينكه‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬مشكلات‭ ‬اقتصادي‭ ‬فروش‭ ‬يك‭ ‬محصول‭ ‬استراتژيك‭ ‬را‭ ‬از دست‌‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬صرفاً‭ ‬به‭ ‬فكر‭ ‬حل‭ ‬مشكل‭ ‬حال‭ ‬باشيم‭ ‬تيشه‭ ‬‌اي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬ريشه‌ي‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬آينده‌ي‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬مي‌زنيم‭.‬

بررسي‭ ‬و‭ ‬توجه‭ ‬مسئولين‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬مسئله،‭ ‬امري‭ ‬ضروري‭ ‬است‭. ‬تا‭ ‬از‭ ‬پيشروي‭ ‬آن‭ ‬جلوگيري‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬شرايط‭ ‬بهتري‭ ‬براي‭ ‬توليدكننده‌هاي‭ ‬ايراني،‭ ‬اين‭ ‬هنر‭ ‬در‭ ‬جايگاه‭ ‬واقعي‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬بگيرد‭ ‬تا‭ ‬جوانان‭ ‬ايراني‭ ‬بتوانند‭ ‬باانگيزه‌ي‭ ‬بيشتري،‭ ‬كشوري‭ ‬بسازند‭ ‬آبادتر‭ ‬از‭ ‬قبل‭.‬

در‭ ‬آخر،‭ ‬تشكر‭ ‬ويژه‭ ‬اي‭  ‬دارم‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬مجله‭ ‬فرش‭ ‬كهن‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬فرصت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬من‭ ‬گذاشته‭  ‬تا‭ ‬بتوانم‭ ‬سخني‭ ‬در‭ ‬باب‭ ‬صادرات‭ ‬فرش‭ ‬و‭ ‬مسايل‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬حوزه‭ ‬با‭ ‬خوانندگان‭ ‬عزيز‭ ‬داشته‭ ‬باشم

علي‌‭ ‬محمد‭ ‬ماهرو‭ ‬كاشاني- كارشناس‭ ‬حوزه‭ ‬صادرات‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني

‫——————————-‬

این مطلب را نیز بخوانید
پیشنهاد سردبیر:‌ آقای محمود مصلح مدير عامل‭ ‬شركت‭ ‬‮«‬فرش‭ ‬اكباتان‮»: نبودِ زیرساخت‌ها، مانع بزرگ صادراتی

‫——————————-‬
تحریریه مجله نساجی کهن

ارسال مقالات و ترجمه جهت انتشار در سایت : info@kohanjournal.com

فرم ثبت نام سریع

جهت دریافت آخرین اخبار و رویدادهای نساجی و فرش ماشینی ایران و جهان در فرم زیر ثبت نام کنید
[instagram-feed]

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا