اخبار فرش ماشینی

استاندارد سازي معافيت هاي مالياتي

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

رئيس سازمان امور مالياتي کشور از اجراي پروژه استاندارد سازي معافيت هايمالياتي در کشور خبر داد و گفت « خبر نگاران به شرط اينکه اظهار نامه مالياتي خود را رائه کنند ، مشمول مالياتي قرار مي گيرند. »
رئيس سازمان امور مالياتي کشور از اجراي پروژه استاندارد سازي معافيت هايمالياتي در کشور خبر داد و گفت « خبر نگاران به شرط اينکه اظهار نامه مالياتي خود را رائه کنند ، مشمول مالياتي قرار مي گيرند » علي اکبر عرب مازار از استاندارد سازي معافيت هاي مالياتي و اجراي اين پروژه خبر داد و با اشاره به مشکلات قبلي که در معافيت هاي مالياتي در گذشته پيش مي آمد ، گفت : « در گذشته استفاده از معافيت مالياتي به اين نحو بود که مودي مثلاٌ از معافيت مالياتي مناطق محروم يا از معافيت 138 استفاده مي کرد ، يعني مودي با مراجعه به حوزه مالياتي به صورت شفاهي از معافيت مالياتي خود اطلاع کسب مي کرد » رئيس سازمان امور مالياتي کشور افزود : « دو سال بعد زماني که همين مودي به حوزه مالياتي مراجعه مي کرد ، به وي گفته مي شد مشمول معافيت مالياتي نيست و اين امر باعث ايجاد مشکل و اختلاف مي شد » عرب مازار ادامه داد « در اين فرم تمام موارد مورد نياز اعم از تاريخي که مودي مشمول پرداخت ماليات مي شود ، نوع کالا و غيره ذکر مي شود و در نهايت به امضاء و تاييد معاون عملياتي سازمان مي رسد ، بنابراين اين مشکل که يک مميز ، مودي را مشمول پرداخت ماليات بداند و مميز ديگر وي را مشمول پرداخت ماليات تشخيص ندهد ، وجود نخواهد داشت » وي با تاکيد بر اين که « استاندارد سازي ، تعيين معافيت هاي مالياتي از حالت سليقه اي خارج و فرد با دريافت گواهي مالياتي به عنوان يک سرمايه گذار مطمئن مي شود که ديگر دو گانگي در معافيت ها از بين مي رود و ابهامي در اين خصوص نخواهد بود » تصريح کرد : « اگر فردي داراي اين گواهي نيست ، از پرداخت ماليات نيز معاف نيست ، زيرا براي استفاده از معافيت مالياتي بايد اين فرم را پر کند » معاون وزير امور اقتصادي و دارايي از تمام کار معافيت هاي مالياتي 132 و 138 براي بخش صنعت مناطق محروم خبر داد و گفت : « اين معافيت ها هم اکنون در کل کشور انجام مي شود ، همچنين براي رفع ابهامات ساير معافيت ها نيز سازمان امور مالياتي کشور کارهايي را انجام مي دهد.

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا