اخبار فرش ماشینی

بيانيه مهم اتاق فكر فرش دستباف ايران پيرامون اظهارات معاون صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

اميدوار بوديم دستگاه متولي و يا دستگاه هاي نظارتي با برخوردي معقول و منطقي‎ ‎با اظهارات معاون صنايع دستي کشور ما را از ورود به چنين بحثي بي نياز کنند. مع‎ ‎الاسف اين انتظار پس از قريب دو هفته بي پاسخ ماند. از اينرو لازم دانستيم تا نسبت‎ ‎به بروز التهاب مخرب ديگري در فضاي فرش کشور هشدار دهيم‎.‎
بيانيه مهم

ما ز زر گشتن پشيمان گشته ايم
مرحمت فرموده ما را مس كنيد…!‏

معاون صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي در نشست خبري كه با موضوع ارايه گزارش عملكرد اين سازمان برقرار نموده بود، از الحاق فرش دستباف كشور به معاونت صنايع دستي خبر داد .
تهمينه دانيالي در همين رابطه مدعي گرديده كه اين امر پيرو تعاملي است كه با وزارت بازرگاني شده بعمل آمده است.

وي به اين ادعا بسنده ننموده و افزوده است كه “با تأييد وزير بازرگاني، صنعت فرش سال آينده به اين معاونت پيوسته و پيگيري امور اين صنعت از اين پس از سوي اين معاونت انجام خواهد . نمي‌شود كه گليم و جاجيم زير نظر يك مجموعه باشد و فرش از جاي ديگري نظارت شود “.

دانيالي در نشست خبري خود عناوين زير را در توجيه اين طرح بر شمرده است:
– در تعاملي كه با وزارت بازرگاني شده است و با تأييد وزير بازرگاني، صنعت فرش سال آينده به اين معاونت مي‌پيوندد.
– براي اين الحاق، در مدت حدود سه‌ماه، فرصت‌ها و تهديدها ارزيابي و نشست‌هايي با شركت سهامي و مركز ملي فرش ايران برگزار شد
– صنايع دستي بايد حفظ و حمايت شود.
– از ديد ما و مديران بازرگاني اين كشور اين دو صنعت دستي، يعني فرش و صنايع دستي بايد در كنار يكديگر قرار گيرند.

– ما در ارزيابي فرصت‌ها و تهديدها به اين نتيجه رسيديم كه انجام اين كار بهتر است. نمي‌شود كه گليم و جاجيم زير نظر يك مجموعه باشد و فرش از جاي ديگري نظارت شود.
– تا كنون نگاه به فرش فقط بازرگاني بوده است. بنابراين بخش فرهنگ و هنر آن و مالكيت معنوي فرش تا كنون حفظ نشده و ورود بسياري از كشورهاي ديگر در صنعت فرش ايران را بي‌سابقه كرده است.
– در اين الحاق، مركز ملي فرش ايران و كل ساختار آن، كامل به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي‌پيوندد.
– معتقدم هر چيزي بايد ساختار اساسي و سيستماتيك درستي داشته باشد!.
– او درباره‌ي اين‌كه آيا معاونت صنايع دستي آمادگي پذيرش صنعت بزرگ فرش را در خانواده‌ي خود دارد، بيان كرد: اين‌كه من متولي صنايع دستي هستم و عرضه ندارم، يك قضيه است و اين موضوع كه دو حوزه‌ي فرش و صنايع دستي بايد در كنار يكديگر قرار گيرند، موضوع ديگري است.
– در مذاكره با وزارت بازرگاني به اين نتيجه رسيده‌ايم و با ايجاد شركت مادرتخصصي صنايع دستي، آمادگي پذيرش صنعت فرش را هم داريم.

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

– اين صنايع دستي، 30 سال هنر مغفول بوده و انتظار كساني كه از من مي‌خواهند، شش‌ماهه راه صدساله را بروم، غيرمنطقي است.
– حدود دوماه است كه با مديران مركز ملي فرش، نشست‌هايي را داشته‌ايم و مديران ارشد وزارت بازرگاني در تماس‌هايي (!) اعلام آمادگي كردند و منتظر اعلام پذيرش ما بودند(!) كه امروز اين آمادگي را به رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اعلام و برنامه‌ي كامل خود در اين زمينه را ارائه كرديم.
– اين برنامه، نياز چندساله‌ي فرش است و فكر مي‌كنم، شش‌ماه نخست سال آينده، نتيجه‌ي كاملي را مي‌توانيم در اين حوزه به‌دست آوريم.

– هنرمندان فرش از اين موازي‌كاري و نبود سياست‌گذاري در حوزه‌ي بافته‌هاي داري نجات مي‌يابند؛ اما تصميم‌گيري درباره‌ي ساختار اداري و چگونگي ملحق شدن فرش به صنايع دستي از سوي كارگروه تشكيل‌شده (!)، دوماه پس از تعطيلات نوروزي اعلام مي‌شود.
– اگر قرار باشد، در اين پيوستن فقط به حوزه‌ي فرهنگي فرش بپردازيم و اقتصاد آن را رها كنيم، باز همان بلايي كه بر سر صنايع دستي آمد، براي فرش هم اتفاق مي‌افتد.
– شوراي عالي اداري كشور سال 89 اين موضوع را مصوب و ابلاغ مي‌كند(!!)

اتاق فكر فرش دستباف ايران در نگاهي كلي به نقش و جايگاه دولت و نهادهاي وابسته به آن، معتقد است گرچه دولت متولي امورات كشور از جمله فرش دستباف مي باشد، لكن اين توليت، مشروعيت و مقبوليت خود را از توافق عوامل اصلي توليد، از بافنده و رنگرز گرفته تا طراح، مرمتگر، توليدكننده ، فروشنده ، تاجر و صادركننده كسب كرده و مي كند.
از نگاه دستاندركاران فرش دستباف ايران، اينكه چه نهاد و سازماني و با چه تابلو و عنواني عهده دار توليگري فرش است، مسئله اي داخلي و ميان دستگاهي در دولت است و هيچ تعصب و حساسيتي از بابت دستگاه متولي در ميان بخش خصوصي نبوده و نيست.‏
آنچه اهميت دارد اين است كه دستگاه متولي بر اساس چه راهبرد اساسي و كدام برنامه اجرايي و چه تلقي روشني از حال و آينده فرش دستباف كشور بايد انتخاب و عهده دار اين مسئوليت باشد.

بخش خصوصي با تجربه اي تلخ از سالها اقدام و اعمال نظر غيركارشناسانه مراكز متعدد تصميم گيرنده و دخالت دولت در تصديگري، كه نتيجه اي جز رقابت دولت با بخش خصوصي و اضمحلال و تضعيف اين بخش را در پي نداشته و در اين زمينه نيز با انتخاب نادرست روشهاي توليد، فرش كشور را به آستانه سقوط سوق دادند، به اين جمعبندي كارشناسانه رسيد كه اين هنر صنعت نيازمند دستگاه متولي واحدي است كه بتواند با اقتدار و يد باسط و اختيارات و بودجه مستقل، راهبري فرش كشور را با ياري و مشاركت واقعي و نه تشريفاتي بخش خصوصي، در تعيين اهداف و برنامه ها در دست گيرد. اين نتيجه گيري ناشي از سالها تجربه و نسل ها تلاش دستاندركاران در اين زمينه بوده است. تلاش براي به سامان كشيدن وضعيت فرش كشور عوامل توليد را به اين جمعبندي رساند كه تشكيل مركز ملي فرش ايران، با تعاريف پيش گفته، تنها راه حل و مطمئن ترين پل واسط ميان بخش تصديگر خصوصي با متولي رسمي است. از اين رو تشكيل مركز ملي فرش ايران اقدامي تصادفي و پديده اي بي ريشه و مبنا نبوده و ايجاد و ادامه حيات آن تنها با تلاش و همكاري بخش خصوصي مقدور شد. گرچه بايد اذعان داشت كه بسياري از مطالبات و حقوق مورد انتظار از اين مركز تا كنون محقق نگرديده است، لكن همين امر و تجميع فعاليتهاي متنوع و جلوگيري از دخالت هاي بخشهاي مستقل و دور از هم دولتي و شبه دولتي، زمينه ساز ايجاد بسترهاي كارامدي شد كه اگر نقش بخش مولد در آن به كفايت رعايت مي گرديد بسياري از مشكلات موجود پيش از بروز حل و رفع مي گرديد.

معاونت سازمان صنايع دستي اين روزها با جديت با روش مسابقه حذفي، وارد صحنه گرديده است. معاونتي كه به قول كارشناسان خود بيش از 250 رشته را تحت پوشش مديريت خود دارد.250 رشته اي كه بخش هاي بزرگ و موثر و كاملا شناخته شده آن امروز عملا از ميان رفته و جز كارگاه هاي كوچك نمايشي در مراكز ميراث فرهنگي چيزي از آن باقي نمانده است.

گرچه دانيالي با شهامت خود را بي عرضه معرفي مي كند ولي اين تعارفات و شكسته نفسي ها نه تنها ايجاد ارزش براي هيچ دستگاه و سازمان و معاونتي نكرده و نمي كند، بلكه با يادآوري تجربه هاي تلخ سوء مديريت در بخشهاي دستاندركار دولتي، بيش از پيش موجب نگراني عوامل توليد گرديده است. استدلال هاي بي مايه و ضعيف دانيالي كه منشاء آن را بايد در عدم شناخت وي حتي از كليات اين هنر صنعت جست، موجب ترديدي اساسي نسبت به وضعيت فرداي فرش دستباف كشور در ميان دستاندركاران و آشوب در شرايط حساس و شكننده فرش كشور گرديده است.

بهتر مي بود تا دانيالي با ارايه گزارش وضعيتي روشن و واقعي از نشانه هاي عملكرد اثر گذار آن معاونت بر سرنوشت سياه صنايع دستي كشور، كه بعضا جز نام و يادي در خاطره ها چيزي از آن باقي نمانده است، بدون تكرار وعده هاي عملي نشده متولي قانوني كنوني فرش كشور، به تعيين دقيق تعريف فرش دستباف و جايگاه آن در تفكر معاونت صنايع دستي كشور مي پرداخت تا قضاوت صحيحي از نگرش آن معاونت بدست مي آمد. لكن متاسفانه بنظر ميرسد ايشان در عوض شفاف سازي وضعيت نا بسامان و رو به احتزار صنايع دستي كشور با روش فرسوده و تكراري فرار به جلو، و طرح جنجالي الحاق، كه هيچ ريشه قانوني نداشته و ادعاهاي تاييد وزير بازرگاني و جلسات مكرر بررسي تهديدها و فرصت ها با مركز ملي فرش ايران و شركت سهامي فرش، جملگي از سوي طرف هاي مذكور تكذيب گرديده اند، تنها در پي چنگ انداختن به تنها فعاليتي در زمينه هنرهاي سنتي است كه علي رغم همه تهديدات و فشارهاي مختلف داخلي و خارجي، به همت دستاندركاران و دلسوزان اين رشته هنوز نفس مي كشد و نيمه جاني دارد.

مطالبات اساسي و خواسته هاي دستاندركاران
مركز ملي فرش ايران با همه كاستي ها و كمبود ها و كم كاري هايي كه از زمان تشكيل با آن همراه بوده است، امروز خانه و ملجاء دستاندركاران فرش دستباف كشور است كه براي بالا بردن خشت خشت آن خون دلها خورده و هزينه ها كرده است. تا دستگاهي به عنوان كانون شناخته شده و مورد اقبال و پشتيباني عموم دستاندركاران بوجود آيد. دستگاهي كه متاسفانه در مسير حركت خود، كم كم از بخش موثر و مسبب موجوديتش كناره گرفته و درگير و دار بروكراسي حاكم بر آن، بسياري از اهداف اساسي اش بر زمين ماند و اولويت هاي تعيين كننده آن جابجا گرديد. لكن هنوز همين دستگاه با تمامي ايراداتي كه بر آن وارد است، بدليل دخالت مستقيم بخش خصوصي در تشكيل آن، مورد احترام و پشتيباني جدي و راسخ بخش خصوصي است. كه اگر مطالبه اصلي اين بخش مورد اعتنا و احترام باشد بايد همين دستگاه را در قالب سازماني مستقل توسعه و ترفيع داد نه آنكه براي “جمع كردن” مشكلات آن، موقعيت و جايگاهش را تا آنجا كه در ذهنيت معاونت صنايع دستي ترسيم گرديده، متوهمانه تنزل بخشيد. اين با هيچ يك از خواسته هاي بخش اصلي و درگير فرش دستباف كه عمر و سرمايه چند نسل خانوادگي خود را صرف توليد و ترفيع آن نموده اند كمترين نسبتي نداشته و ندارد. جالب آنكه با هيچيك از ادعاهاي دستگاه هاي مرتبط و شعارهاي آنان نيز متناسب نيست!

نشستند و گفتند و برخاستند!‏
اتاق فكر فرش دستباف ايران به صراحت اعلام و اخطار مي كند، با هرگونه تغيير در ساختار سازمان متولي فرش كشور كه وضعيت موجود را با چشم اندازي روشن بهبود نبخشيده و از برنامه اي مدون و تعريف شده با امكانات و ملزومات مورد نياز اين بخش پشتيباني نگرديده باشد، و مهمتر از آن بدون دخالت موثر و مشاركت فكري و كارشناسي بخش هاي فعال و خبرگان اين هنر صنعت متولد گردد مخالفت ورزيده و آن را ضربه اي غير قابل جبران بر پيكر فرش دستباف كشور و سرنوشت تمامي دستاندركاران آن تلقي مي كند.‏
گرچه دانيالي با روش پيشگويي و آينده بيني اين امر را كه ‏” شوراي عالي اداري كشور در سال 89 اين موضوع را مصوب و ابلاغ مي‌كند” تمامي ادعاهاي خود را در اخذ تاييد و همراهي وزارت بازرگاني و مركز ملي فرش و شركت سهامي زير سئوال برده است، لكن بايد اين نكته را بدرستي درك كند كه با جمع كردن رسانه ها و ايراد خطبه هاي خوشبينانه و ذهنيتي متوهم، نخواهد توانست جز وارد آوردن زيان و خسران، تحفه ديگري براي فرش دستباف ايران به همراه بياورد.

فرصت را مغتنم شمرده و گلايه عميق خود را از سكوت غير قابل توجيه وزير بازرگاني كه در ادعاهاي دانيالي موافق با چنين رويكردي بوده است و همچنين مركز ملي فرش ايران به عنوان متولي كه هر دو از ابتداي تشكيل دولت وعده ها و اميد هاي فراواني را براي آينده روشن اين هنر صنعت و اراده جدي در بكارگيري بخش خصوصي در اتخاذ تصميمات اساسي داده اند اعلام نموده و انتظار خود را براي شفاف سازي فضاي ملتهب موجود مورد تاكيد قرار مي دهيم.
اگر اظهارات دانيالي آنطور كه او ادعا كرده است صحت داشته باشد، بايد صراحتا مواضع و رفتار وزارت بازرگاني و مركز ملي فرش ايران را غير صادقانه و دوگانه خواند. ‏
در اين صورت از اين پس واقعا بايد با چه اطمينان و باوري و به چه كسي و چه مرجعي اعتماد كرده و با آن دست بيعت دهيم؟

والسلام
هيئت رئيسه اتاق فكر فرش دستباف ايران
سيد رضي ميري/ عليرضا قادري/ هوشنگ فاخر/ دكتر طاهر صباحي
تورج ژوله / دكتر كيخسرو سبجه

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا