اخبار نساجی

اخبار از چند شرکت بورسی

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

آبسال فروش سال 91 را پيش‌بيني كرد/شناسايي 19 ريال سود از سوي «شرنگي»/«پلوله» 321 ريال زيان كنار گذاشت/پوشش 67 درصدي سود «پكرمان»/شناسايي 183 ريال زيان از سوي «غالبر»/«كابگن» 524 ريال زيان كنار گذاشت/اعلام پيش‌بيني سود 91 «والبر»/سود 91 «سيلام» 359 ريال پيش‌بيني شد/پوشش هشت‌درصدي فروش «قهكمت»/شيشه همدان گزارش 6 ماهه داد

آبسال فروش سال 91 را پيش‌بيني كرد

شركت آبسال پيش‌بيني سود هر سهم سال مالي 91 را با سرمايه 240 ميليارد ريال مبلغ 159 ريال اعلام كرده كه نسبت به سال مالي قبل از افزايش 25 درصدي برخوردار است. به گزارش بورس و اوراق بهادار، فروش «لابسا» براي سال مالي يادشده با 34 درصد افزايش مبلغ يك هزار و 39 ميليارد ريال پيش‌بيني شده است.

شناسايي 19 ريال سود از سوي «شرنگي»

شركت صنايع شيميايي رنگين معادل 67 درصد از پيش‌بيني فروش 90 ميليارد ريالي خود را طي 9 ماه ابتداي سال پوشش داد. بنابر اطلاعات منتشره از سوي سازمان بورس، اين شركت براي سال جاري به ازاي هر سهم مبلغ 77 ريال زيان پيش‌بيني كرده كه طي دوره يادشده مبلغ 19 ريال سود كنار گذاشت.

پيش‌بيني عملكرد «شرنگي» براي سال مالي منتهي به پايان اسفندماه 90 نسبت به عملكرد واقعي سال مالي قبل به ترتيب فروش 42 درصد كاهش، بهاي تمام شده كالاي فروش رفته 37 درصد كاهش، سود عملياتي 76 درصد كاهش و سود پس از كسر ماليات مبلغ 22 ميليارد و 971 ميليون ريال كاهش نشان مي‌دهد.

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

«پلوله» 321 ريال زيان كنار گذاشت

شركت توليدي گاز لوله طي 9 ماه نخست سال‌جاري معادل 78 درصد از پيش‌بيني فروش 369 ميليارد ريالي خود را محقق كرد. براساس اطلاعيه سازمان بورس، «پلوله» براي سال مالي 90 مبلغ 462 ريال زيان به ازاي هر سهم پيش‌بيني كرده كه طي دوره مزبور مبلغ 321 ريال از اين رقم را كنار گذاشت. پيش‌بيني عملكرد اين شركت براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 90 نسبت به عملكرد واقعي سال مالي قبل به ترتيب فروش 69 درصد افزايش، بهاي تمام شده كالاي فروش رفته 54 درصد افزايش، سود عملياتي 421 درصد افزايش و زيان خالص 23 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

پوشش 67 درصدي سود «پكرمان»

شركت گروه صنعتي بارز در عملكرد 9 ماهه ابتداي سال‌جاري معادل 70 درصد از پيش‌بيني فروش سه‌هزار و 883 ميليارد ريالي خود را پوشش داد. براساس اطلاعيه سازمان بورس، اين شركت طي همين دوره توانست معادل 67 درصد از پيش‌بيني سود هر سهم 297 ريالي خود را پوشش دهد. پيش‌بيني عملكرد «پكرمان» براي سال مالي 90 در مقايسه با عملكرد واقعي سال مالي قبل فروش 28 درصدي افزايش، بهاي تمام شده كالاي فروش‌رفته 33 درصد افزايش، سود عملياتي 6 درصد افزايش و سود پس از كسر ماليات نيز سه‌درصد افزايش داشته است.

شناسايي 183 ريال زيان از سوي «غالبر»

شركت لبنيات كالبر طي 9 ماه ابتداي سال 90 مبلغ 183 ريال زيان به ازاي هر سهم شناسايي كرد. بنابر اطلاعات منتشره از سوي سازمان بورس، «غالبر» براي سال‌جاري مبلغ 72 ريال سود براي هر سهم پيش‌بيني كرده كه طي دوره 9 ماهه نتوانست درصدي از اين رقم را پوشش دهد. اين شركت فروش امسال را مبلغ 277 ميليارد ريال پيش‌بيني كرده كه طي دوره مزبور معادل 63 درصد از آن رقم را پوشش داد.

«كابگن» 524 ريال زيان كنار گذاشت

شركت توليدي و صنعتي آبگينه براي سال مالي 90 مبلغ 599 ريال زيان به ازاي هر سهم پيش‌بيني كرده كه طي دوره 9 ماهه مبلغ 524 ريال از اين رقم را كنار گذاشت. براساس اطلاعيه سازمان بورس، فروش «كابگن» براي سال جاري بيش از 188 ميليارد ريال پيش‌بيني شده كه طي دوره يادشده معادل 78 درصد از اين رقم را به تحقق رساند.

اعلام پيش‌بيني سود 91 «والبر»

شركت سرمايه‌گذاري البرز پيش‌بيني سود هر سهم سال مالي 91 را با كاهش 30 درصدي مبلغ 500 ريال به بازار اعلام كرد. به گزارش بورس و اوراق بهادار، پيش‌بيني فروش «والبر» براي سال مالي يادشده مبلغ 525 ميليارد ريال اعلام شده كه در مقايسه با سال قبل از افزايش 35 درصدي برخوردار است.

سود 91 «سيلام» 359 ريال پيش‌بيني شد

شركت سيمان ايلام پيش‌بيني سود هر سهم سال مالي 91 را مبلغ 359 ريال اعلام كرده است. اين شركت سود هر سهم سال مالي 91 را مبلغ 25 ريال پيش‌بيني كرده است. فروش «سيلام» براي سال مالي يادشده با 67 درصد افزايش بيش از يك‌هزار و 92 ميليارد ريال پيش‌بيني شده است.

پوشش هشت‌درصدي فروش «قهكمت»

شركت قند هگمتان طي سه ماه فصل پاييز تنها معادل هشت‌درصد از پيش‌‌بيني فروش 6/279 ميليارد ريالي خود را پوشش داد.

براساس اطلاعيه سازمان بورس، سود هر سهم «قهكمت» براي سال مالي منتهي به پايان شهريورماه 91 مبلغ يك‌هزار و 626 ريال پيش‌بيني شده كه طي دوره سه ماهه معادل 19 درصد از آن رقم را كنار گذاشت.

پيش‌‌بيني عملكرد اين شركت براي سال مالي منتهي به 31 تيرماه 91 در مقايسه با عملكرد واقعي سال مالي قبل به ترتيب فروش 43 درصد افزايش، بهاي تمام شده 33 درصد افزايش، سود عملياتي 91 درصد افزايش، درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري 19 درصد افزايش و سود خالص 64 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

شيشه همدان گزارش 6 ماهه داد

شركت شيشه همدان طي 6 ماهه منتهي به پايان آذرماه 90 معادل 70 درصد از پيش‌بيني سود هر سهم 399 ريالي خود را محقق كرد.

بنابر اطلاعات منتشره از سوي سازمان بورس، فروش «كهمدا» براي امسال مبلغ 344 ميليارد ريال پيش‌بيني شده كه طي دوره 6 ماهه از فروش محصولات خود بيش از 174 ميليارد ريال درآمد كسب كرد.

براساس مصوبه مجمع عمومي فوق‌العاده در تاريخ 25 مهرماه 90 و جلسه هيات مديره در تاريخ 22 آبان‌ماه 90 سرمايه شركت از مبلغ 96 ميليارد ريال به مبلغ 192 ميليارد ريال (معادل 100 درصد) از محل سود انباشته (50 درصد) و مطالبات و آورده نقدي سهامداران (50 درصد) افزايش يافته است.

[instagram-feed]

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا