اخبار فرش ماشینی

آنتي دامپينگ – افزايش تحقيقات آنتي دامپينگ ‏

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

‏16 عضو   ‏‎ WTO‎در دوره ژانويه تا ژوئن سال 2008  درخواست تعداد 85   تحقيقاتي جديد  آنتي دامپينگ را گزارش كرده اند . اين تعداد تحقيق را مي توان  نسبت به 61 مورد گزارش شده توسط 16 عضو اين اتحاديه در مدت زمان مشابه سال قبل ( 2007) ، مقايسه نمود  .

بر طبق گزارش  شش ماه اول سال 2008 ، كه توسط دوازده نفر از اعضائ دبيرخانه ‏WTO‏ ارائه شده است  ،  تعداد 54 مورد از 85 مورد  درخواستها مربوط به تحقيقات جديد مي باشد كه اين عدد نسبت به 51 مورد گزارش شده توسط 17 عضو دبيرخانه در مدت مشابه سال قبل ( 2007) ، افزايش 6 در صدي را نشان مي دهد .
31 مورد از 85 تحقيقات گزارش شده متعلق به اعضاءكشورهاي توسعه يافته بوده و 13 مورد از 54 درخواست جديد نيز به اعضاء كشورهاي توسعه يافته اختصاص دارد  .

در مدت مشابه سال قبل ( 2007) تعداد 20 تحقيق از كل تحقيقات مربوط به  اعضاءكشورهاي توسعه يافته  و 13 مورد از تحقيقات جديد در ارتباط با اعضاء كشورهاي توسعه يافته مي باشد  .
همچنين بر طبق گزارش دبيرخانه ‏WTO‏ در دوره زماني 1 جولاي – 31 دسامبر ، تعداد تحقيقات جديد ، نسبت به دوره مشابه سال قبل ،17 در افزايش افزايش داشته است . تعداد در خواستهاي جديد نيز در اين دوره افزايش نشان مي دهد . بخصوص در دوره جولاي تا دسامبر ، 15 عضو دبيرخانه 120 تحقيق جديد را در مقايسه با 103 مورد كه سال قبل توسط 14 عضو دبيرخانه ارائه شده بود ، را گزارش دادند .

مقايسه ميزان تحقيقات در سالهاي 2006 و 2007 و 2008 ، حاكي از آن است كه در سال 2006 تعداد 202 ، در سال 2007 تعداد 163 و در سال 2008 تعداد 208 تحقيق انجام گرفته است . ( نمودار 1 تعداد تحقيقات انجام شده را بين سالهاي 1995 تا 2008 نشان مي دهد .
نمودار شماره 1-تعداد تحقيقات انجام شده در مورد آنتي دامپينگ از سال 2008-1995‏
‏ ‏
در مدت زمان جولاي – دسامبر سال 2008 ، كشور هند بيشترين تعداد تحقيقات آنتي دامپينگ را با 42 مورد تحقيق بخود اختصاص داده است . بعد از هند كشور برزيل با 16 مورد , كشور چين با 11 مورد ,تركيه 10 مورد , آرژانتين و اتحاديه اروپا هركدام 9 مورد اندونزي 6 مورد اكراين 4 مورد پاكستان و ايالات متحده آمريكا هر كدام 3 مورد , استراليا وكلمبيا هركدام 2 مورد وكانادا وكره جنوبي ومكزيك هر كدام يك مورد قرار دارند .
ارقام ارائه شده حاكي از افزايش تحقيقات   آنتي دامپينگ در كشورهاي آرژانتين , استراليا , برزيل ,هند وتركيه وكاهش تحقيقات براي كره جنوبي وآمريكا مي باشد . همچنين كشورهاي كانادا واتحاديه اروپا ومكزيك در مدت زمان جولاي – دسامبر سال 2007 در زمينه تحقيقات آنتي دامپينگ تغيير قابل ملاحظه اي نداشته اند .
كشورهاي چين ,كلمبيا , اندونزي , پاكستان واكراين كه در گزارش مشابه سال قبل ( جولاي – دسامبر سال 2007 ) هيچ در خواست جديدي براي آنتي دامپينگ نداشته اند در نيمه اول 2008  داراي درخواست تحقيقات جديد بوده اند  .
در باره كالاهائي كه تحقيقات در مورد  آنها انجام شده ، مي توان گفت , بيشترين مورد درخواست در نيمه دوم سال 2008 مربوط به فلزات پايه فلزي با 43 مورد  بوده است . و بعد از آن گروه شيميائي (22 مورد ) نساجي ( 19 مورد )و پلاستيك ها ولاستيك ها با ( 14 مورد ) قرار دارند  .
از 43 مورد گزارش شده در مورد فلزات پايه 24 مورد از كشور  هند ، 8 مورد  ازاتحاديه اروپا 3 مورد اندونزي واستراليا وكلمبيا هر كدام 2 مورد و از كشور آرژانتين وكانادا وچين ومكزيك نيز هر كدام يك مورد گزارش شده است .
يازده عضو مجموعا” در خواست 81 مورد جديد انتي دامپينگ را در نيمه دوم سال 2008 اعلام نمودند . اين تعداد 45  در صد بيشتر از 56 مورد تقاضاي جديد كه توسط 14كشور در مدت زمان مشابه در سال 2007 گزارش شده بود مي باشد ..اين افزايش ناشي از نتيجه تحقيقات شروع شده در سال 2007 است (مدت زمان تحقق يك طرح تحقيقاتي  يكسال و نيم مي باشد )  .

آمار تحقيقات نهايي شده آنتي دامپينگ در سالهاي 2006 تا 2008 حاكي از آن است كه :   در سال 2008 تعداد 138 مورد تحقيق انتي دامپينگ نهايي شده ، در سال 2007 تعداد 107 مورد ودر سال 2006 تعداد  137 مورد نهايي شده اند .

در نيمه دوم سال 2008 ، تعداد 15 مورد از تحقيقات جديد متعلق به اعضاء كشورهاي توسعه يافته بوده و مي توان گفت جمعا” 36 مورد از كل تحقيقات ( 81 ) مورد مربوط به اعضاء كشورهاي توسعه يافته است. چنانچه بخواهيم اين اعداد را با دوره مشابه سال مقايسه نمائيم ، آمار نشان مي دهد در سال 2007 تعداد 11 مورد از طرحهاي جديد ، متعلق به اعضاء كشورهاي توسعه يافته و در مجموع تعداد 35 مورد از كل تحقيقات به اعضاء كشورهاي توسعه يافته اختصاص داشته است .
در ارتباط با تحقيقات آنتي دامپينگهاي نهايي شده جديد  ، 21 مورد متعلق به كشور امريكا مي باشد . امريكا طي دو دوره ( جولاي – دسامبر 2008 و نيمه دوم سال 2007 ) متوالي بيشترين تحقيقات را در اين زمينه داشته است كه مي توان گفت رشد چشمگير تحقيقات در سال 2008 در اين كشور بر پايه تحقيقات دوره قبل يعني نيمه دوم سال 2007 استوار است . ولي ساير كشورها چنين حالتي را نشان نمي دهند و با اينكه در سال 2008 رتبه خوبي در تحقيقات كسب كرده اند ولي هيچ گزارشي از رشد تحقيقات در نيمه دوم سال 2007 نداشته اند . كشورهايي كه در رده هاي بعدي قرار دارند عبارتند از :

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

هند (13مورد) و بعد از آن تركيه 11 مورد جديد وبرزيل 8 مورد واتحاديه اروپا6 مورد و آرژانتين 3 مورد ومصر يك مورد .كره كه در نيمه دوم سال 2007  هيچ در خواست جديدي نداشته است در نيمه دوم سال 2008 تعداد 10 مورد. ژاپن , استراليا , و كانادا به ترتيب 4 و3 و2 مورد . اين كشورها نيز دردوره مشابه سال 2007 در خواستي نداشته اند .
ولي كشورهاي چين ,كلمبيا , اسرائيل وتايلند كه در نيمه دوم سال 2007 در خواست تحقيق جديد داشته اند در مدت زمان مشابه سال 2008 هيچ درخواستي دريافت نكرده اند .  

محصولاتي كه از كشور چين صادر شده اند ، بيشترين موضوع  تحقيقات جديد آنتي دامپينگ را در دوره جولاي تا دسامبر 2008 به خود اختصاص داده است  .(37 مورد از 81 در خواست مقدار جديد در دوره فوق الذكر)
آمار افزايش 42 در صدي را د رمورد تعدد محصولات صادراتي چين در دوره جولاي – دسامبر 2008 مورد تحقيق قرار گرفته اند را نسبت به 26 كالايي كه در دوره نيمه دوم سال 2007 مورد تحقيق قرار گرفته بود ند نشان مي دهد .
محصولات صادراتي اتحاديه اروپا (شامل هر يك از اعضا ) به اتفاق اندونزي با 5 مورد  در مقام دوم قرار دارند .. كره  با4 مورد ومحصولات صادراتي هند و ايالات متحده با 3 مورد در رتبه هاي بعدي قرار دارند  . صادرات كشورهاي  كانادا , روسيه , افريقاي جنوبي , چين تايپه , تايلند وويتنام هر كدام 2 تحقيق را بخود اختصاص داده اند .همچنين  بنگالادش , بلاروس , ژاپن , سنگاپور ,مالزي , برزيل , مكزيك ,تركيه , آمارات واروگوئه هر كدام يك مورد تحقيق جديد داشته اند .

تحقيقاتي كه در دوره جولاي -دسامبر سال 2008  انجام گرفته بيشترين  اثر را  در بخش شيميائي داشته است ،و 26 مورد از 81 مورد به اين بخش اختصاص يافته است  .
بخش فلزات با 13 مورد درخواست تحقيق جديد  در رتبه دوم قرار دارد . بخش پلاستيك و لاستيك وبخش پالپ و كاغذ هر كدام با 11 مود  در رتبه سوم قرار دارند . بخش نساجي 10 مورد درخواست جديد و بخشماشين آلات و لوازم الكتريكي هر كدام 5 مورد مقدار  تحقيق جديد داشته اند .

كشور هند 13 مورد از 26 مورد مقدار جديد براي محصولات شيميائي را در خواست نموده است . ژاپن و ايالات متحده آمريكا هر كدام 4 مورد وكشور كره 3 مورد و اتحاديه اروپا 2 موردتحقيقات جديد در اين بخش را در خواست نموده اند .
‏Semi annual report of members to the ADP committee ‎
‏ اين آمار از گزارش  نيم سالانه اعضاء كميته ‏ADP‏ گرفته شده است . آمار متعلق به افرادي از كميته است كه گزارش خود را ارائه نموده اند ، بنا براين نمي توان آن را به گزارش كل اعضاء66 و يا اعضايي كه گزارش خود راارائه نداده اند تعميم داد . هر يك از تحقيقات انجام شده مربوط به محصولات صادراتي يك كشور و در حيطه گمرگ همان كشور انجام پذيرفته است .
گزارش نيمسال آنتي دامپينگ براي دوره اول جولاي تا 31 دسامبر 2008 در اسناد سري ‏G/ADP/N/180 ‎موجود است ‏

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا