اخبار فرش ماشینی

آيا اينکه دموتکس چين بازار آن کشور را به ايران واگذار خواهد کرد، چيزي بيش از يک توهم است؟!‏

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

تامين صد در صدي هزينه تهيه و آماده سازي غرفه از سوي مرکز ملي فرش ايران براي شرکت کنندگان در نمايشگاه دموتكس شانگهاي (‏DOMOTEX ASIA / CHINAFLOOR 2011‎‏) كه از 23 تا 25 مارس 2011 برگزار مي‌شود، و رئيس مرکز ملي فرش ايران در هفته جاري از آن به عنوان راهي براي توسعه بازارهاي جديد ياد کرده است، موضوعي است که از جنبه هاي مختلفي قابل بررسي و نتيجه گيري است.

گرچه فيصل مرداسي، رئيس مرکز ملي فرش ايران، در مصاحبه خود اظهار داشته: “ما به دنبال اين هستيم تا بازار چين را به عنوان بازارهاي اولويت‌دار خود معرفي كنيم.” لکن هيچ دليل روشني را براي اين معرفي ارايه نداده و تنها از آن به عنوان بازار اولويت دار! ياد کرده است.

اين امر که ما بازارها را بر مبناي ويژگي هاي آن دسته بندي کنيم کاري نه تنها مفيد بلکه ضروري است، لکن رئيس مرکز ملي فرش قواعد، مباني و روشهايي را که از طريق آن مرکز توانسته يا مي تواند به اولويت بندي بازارها دست يازد در هاله اي از ابهام باقي گذارده است. وي مشخص نکرده است که در مقابل اين بازار اولويت دار چه بازارهايي اولويت خود را از دست داده و يا به زعم مرکز ملي بي اولويت تلقي شده و مي شوند؟ و چرا؟ ‏
اصولا اولويت بازار چين و مزيت آن نسبت به ساير بازارها در چيست؟ و نگرش اين بازار به فرش ايراني از کدامين منظر و رويکرد بازاريابانه و مشخص تر بگوئيم گرايش اين بازار به چه نوع از توليدات فرش دستباف ايران است؟

دو سال پيش و در گزارشي در همين سايت اشاره کرديم که چين با توجه به رشد صنعتي و آزادسازي سرمايه گذاري بخش خصوصي داراي يک درصد قشر مرفه گرديده و اين بخش از جمعيت چين از توانمندي بالايي براي خريد کالاهاي لوکس از جمله فرش هاي نفيس ايراني برخوردارند. اما دعوت و ارايه تسهيلات عام به هر آنکه حاضر به ورود به اين بازار است، بدون ارايه ضوابط معيني که از ناحيه برنامه اي دراز مدت و کارشناسانه پشتيباني شود، آيا خود مغاير با اصول بازاريابي و بازارسازي نيست؟
نمايشگاه دموتکس آسيا که در طول 11 دوره گذشته بطور منظم برگزار گرديده و خود نيز تسهيلاتي را براي شرکت کنندگان فراهم نموده است، آنگونه که رئيس مرکز ملي فرش مدعي است، شرکت در اين نمايشگاه في نفسه بازار سازي و فعاليت در بازارهاي جديد نيست. اصولا شرکت در نمايشگاه هاي خارجي به مفهوم ورود به بازارهاي کشور برگزارکننده نيست و چنين برداشتي يقينا مقدمه گمراه شدن متولي فرش کشور و تاثير پذيري طرح ها و برنامه هاي کلان آنان از چنين تلقي سطحي اي خواهد شد.

چرا بايد در نمايشگاه دموتکس چين شرکت کنيم؟
مرداسي پاسخ خود به اين سئوال را با توجيهات ناکافي و غير قابل قبولي ارائه کرده و اظهار داشته است که: ‏”آمارهاي صادرات فرش چين نشان‌دهنده اين است كه اين كشور در حال خروج از بازار جهاني فرش است!” در مواجهه با اين پاسخ، سئوال بلافاصله اي به ذهن متبادر مي شود که خروج چين از بازار جهاني به استناد کدام آمار تا اين اندازه به اجرا درآمده است که جنين شتابي را در نتيجه گيري هاي مرکز ملي باعث گرديده؟ و مگر در اين دوره از نمايشگاه چين چه اتفاق تازه اي افتاده است که به ما در تصرف بازار کشور چين! آن هم با تاکيد اولويت دار تا اين اندازه ايجاد خوش باوري کرده است.

چرا بايد نمايشگاه دموتکس چين، که نسخه دوم و آسيايي مادر آلماني تبارش است، تا اين اندازه مورد تاکيد باشد که رئيس مرکز ملي فرش ايران را وادارد تا بگويد: ” چنين حمايتي در كشورهاي ديگر انجام نمي‌شود و فقط مخصوص نمايشگاه دموتكس در چين است!” آيا نسخه خاورميانه اي دموتکس در دوبي (‏DOMOTEX middle east / Dubai‏) و حتي خود نمايشگاه اصلي دوبي در هانوفر در رتبه بندي هاي مرکز ملي فرش ايران خواص خود را از دست داده و بي نتيجه تلقي شده اند که شرکت کنندگان در اين دو نمايشگاه و ساير نمايشگاه هاي معتبري نظير آتلانتا از دريافت تسهيلات مشابه محروم گرديده اند؟ بي ترديد چنين نيست.

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

در عين حال جاي اين گلايه مشفقانه از رئيس مرکز ملي فرش باقي است که نحوه تعامل و ديالوگ هاي مرکز ملي نبايد از چارچوب امور منطقي و استدلالات دنياي تجارت خارج گرديده و به شبهه شعار و تهييج آلوده شود. مسائل تجاري و بازرگاني منطبق و منبعث از ساز و کارهايي مبتني بر ادله و آمار منطقي است و سخنراني هاي تهييجي نتيجه اي را نه در کوتاه و نه در دراز مدت بدنبال ندارد. بنظر ميرسد رئيس مرکز ملي فرش ايران بشدت متاثر از فضاي سياسي، بيش از آنکه موضوع را به بسترهاي منطقي هدايت کند با عبارت: ” حضور فرش ايران در قلب كشور رقيب حكايت از توانمندي فرش ما دارد!” تحت تاثير هيجان ناشي از برداشت هاي خوشبينانه و غالبا نادرست برخي مشاوران و معاونان خود قرار گرفته و ميدان تجارت را با ميدان کارزار چنان آميخته ديده که رجزخواني هاي شبه جنگي را در اين شرايط و براي تشويق تجار مصلحت ديده است. آيا اين تدبير، خروجي کارگروه هاي متعدد جديدي است که مرکز با مشارکت بخش خصوصي ايجاد کرده است؟ تا آنجا که اطلاع داريم چنين نيست.

چين سال ها است از تمامي توان خود براي توسعه صنعتي بهره جسته و با مديريتي جدي و آينده نگر، نيروي ارزان کار خود را به نفع رشد اقتصادي اش محمل جذب تکنولوژي و نتايج مفيد آتي آن کرده است. تا آنجا که صنايع نساجي چين به چنان قدرتي در جهان دست يافته است که کشورهاي بزرگ اروپايي و حتي آمريکا را در جنگ منسوجات بزانو درآورد. البته نبايد ناديده گرفت که هنوز بسياري از مناطق در کشور پهناور چين، با بيش از يک ميليارد و سيصد ميليون جمعيت، با مشکلات جدي معيشتي و بيکاري دست و پنجه نرم مي کنند. اشتباه نکنيم، تعطيلي کارگاه هاي قاليبافي در شهرهاي بزرگ و مناطق مستعد سرمايه گذاري خارجي، صرفا بدليل ايجاد فرصت هاي شغلي تازه اي بوده است که، بر اساس سياست جذب تکنولوژي و نه واردات پر هزينه آن، موجب هدايت نيروهاي کار به سمت کارخانجات متعدد و خطوط توليد صنعتي با ارزش افزوده اي بيش از آنچه در فرش بدست مي آمده گرديده است. اما قاليبافي هنوز در کشور چين درست همانند کشور ما راهي براي ايجاد و توسعه اشتغال ارزان و رفع معضل بيکاري است. ‏

در کشور ما اما متاسفانه سخنان مديران مورد محاسبه و نظارت قرار نمي گيرد و بالطبع نتايج مخرب ناشي از آن نيز مسبب خود را در ميانه هياهو گم مي کنند. مگر نه اينکه سه سال پيش پرويز اسکندر پور خرمي، رئيس موزه فرش نتايج شتابزده و استنباط بي پايه و اساس خود را در ايجاد شهرهاي کاشان، اصفهان، کرمان و تبريز در کشور چين! و با انگيزه رقابت با توليدات ايراني در مصاحبه اي عنوان نمود و حتي حاضر به عذر خواهي که بگذريم، اصلاح خبر خود هم نشد و هنوز که هنوز است بواسطه نقل مطلب از سوي مديري رسمي! اين خبر بي اساس مکررا در لابلاي مصاحبه ها و گزارشات رسانه ها منعکس مي گردد؟

آيا مرکز ملي فرش ايران هيچگاه خود را مسئول پاسخگويي به چنين ادعاي جدي و در عين حال عجيبي دانست؟ و آيا اين اطمينان بخشي به تجار براي تسخير بازار چين و حکايت توانمندي ما صرفا بخاطر حضور در دموتکس چين از همان دسته ادعاهاي حضراتي چون رئيس موزه فرش نيست؟

مرداسي همچنين در جهت استدلال براي حضور پر رنگ در دموتکس چين مي گويد: “در نمايشگاه اكسپو شانگهاي در پاويون جمهوري اسلامي ايران برترين غرفه و مهمترين محصول صنايع دستي ايران فرش دستباف است كه با استقبال مراجعه‌كنندگان روبرو بوده است.” بسيار خوب ولي خبرها حکايت از آن دارد که همه اين استقبال تنها منجر به فروش 100 تخته فرش گرديده است. اين فرشها داراي چه ويژگي و خصوصياتي بوده اند؟ و آيا اکسپوي چين که محل تلاقي همه فرهنگ ها است و تاکيد آن بيشتر بر فرهنگ و هنر مردم کشورهاي مختلف است در ارزيابي تجاري قابل قياس با نمايشگاه دموتکس و رقابت هاي تنگاتنگ و نفس گير فرش ايراني در مقابل فرشهاي مشابه ارزان قيمت رقبا، از جمله همين کشور چين هست؟ باز هم يقينا چنين نيست.

نويسنده اين سطور قصد آن ندارد تا شرکت در اين نمايشگاه را مذموم و بي فايده معرفي کند. بلکه تمام تلاش نويسنده تفهيم صحيح شرايط و الزاماتي است که شرکت کنندگان بايد بدور از شعار و هيجانات کاذب براي مواجهه با رقبا و مشتريان بالقوه خود از جمله مردم چين فراهم و پيش بيني کنند.
اينکه صرف شرکت در نمايشگاه دموتکس چين بمنزله حضور بي ترديد در بازار آن کشور نيست.
اينکه آيا شرکت کنندگان قبل از اعزام صادرکننده و تاجر بودنشان احراز خواهد شد؟
اينکه آيا نظر فروشندگان فرش ايراني در چين درباره شرکت توليدکنندگان در اين نمايشگاه گردآوري شده است يا نه؟
اينکه چه فرشهايي قرار است پس از اکسپوي چين آبروي فرش ايراني را در نمايشگاه دموتکس حفظ کند،
و در نهايت اينکه جايگاه نمايشگاه هاي خارجي در نگاه و انتظار ما کي تصويري روشن و روشنگر پيدا خواهد کرد؟
از جمله نکاتي است که اين سطور در پي يافتن پاسخي مناسب براي آن است تا شرکت کنندگان از اين امکان به نفع شرايط فعلي و آتي فرش کشور استفاده کنند.

در نهايت نظر يکي از کاربران سايت نيز خواندني است. ايشان نوشته است:

آيا ميدانيد که!؟
تعدادي از تجار چيني در اروپا، لندن و امريکا و حتي در ژاپن، سنگاپور و… مستقيم وغيرمستقيم در تجارت فرش هستند.
اينها فرش ايراني را به‏ نقد و قيمت بسيار مناسب خريداري و با سود واقعاً اندک به مشتري فروخته تا تجار ايراني را وادار به ترک بازار و نهايتاً خود به فروش بيشتر و پرسودتر فرش چيني بپردازند.
روش ديگر امانت دادن فرش ايراني با سود کم در ازاي خريد قطعي و مدت دار فرش چيني است.
دوستم که چيني و سالها به همين کار در ژاپن و امريکا مشغول است از اين تصميم خيلي خوشحال مي شود.
البته سرمايه داران چيني هم هستند که اجناس گران قيمت بخرند و انشاالله چيني ها جور اروپا وآمريکا و ژاپن را بکشند و ما تجار کشور هاي ديگر هم به استادان وزارت بازرگاني و مرکز ملي فرش، اقتدا کرده جل و بساط خود را جمع و راهي ديار چين و ماچين مي شويم.
اطلب المشتري فرش، ولو بالسين!
?‏

عليرضا قادري – كارپتور

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا