مد و پوشاک

۱۴۰ سوال نساجی برای دانشجویان‏ طراحی پارچه و نساجی ( بخش دوم )

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

در این قسمت برای دانشجویان رشته طراحی پارچه و لباس که شاید کمتر با پروسه های نساجی و تولید محصولات و برخی اصطلاحات نساجی که دانشجویان تکنولوژی نساجی و شیمی نساجی بر ان تسلط دارند  آشنا هستند به صورت کاملا کوتاه و  اختصاری به توضیح انهامی پردازیم. ‏

‏۵۱-در پارچه های تریکو تاری نخ از کدام جهت به سوزن تغذیه می شود؟‏
در جهت تار.‏

‏۵۲-ماشین های تاری کتن چند نوع سوزن استفاده می شود؟‏
از سوزن ریشدار یا مرکب استفاده می شود.‏

‏۵۳-در ماشین های تریکو تاری راشل، چه سوزنی استفاده می شود؟
سوزن زبانه دار.‏

‏۵۴-نوع پارچه ظریف تریکو با چه ماشینی بافته می شود؟‏
ماشین تریکوی تاری کتن.‏

‏۵۵-نوع بافت پارچه های ضخیم بافت کدام ماشین تریکو بافی است؟‏
ماشین تریکوی تاری راشل.‏

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

‏۵۶-پارچه های تریکو بافی پودی دارای چه خصوصیاتی است؟‏
‏۱-پارچه تریکوی پودی در جهت عرضی و طولی قابلیت کشش دارد-۲-امکانات طراحی وسیع-۳-در تریکوی بافی پودی می توان لباس را با فرم دلخواه تهیه کرد مانند یقه ،حلقه آستین و آستین-۴-اگر حلقه ای از حلقه های پارچه پاره و یا در رود حلقه های ردیف خود را به راحتی در می دهد-‏
‏۵-پارچه هایی که به صورت کیسه ای تولید می شود را می توان سریعتر رنگرزی و تبدیل به پوشاک نمود-۶-اگر یک بافت ساده را که بر روی ماشین های پودی تهیه شده با بافت ساده تولید شده بر روی ماشین های تاری مقایسه کنیم در پارچه های تریکوی پودی جریان هوا بیشتر از تریکوی تاری نفوذ می نماید-۷-تریکو بافی پودی ارزانتر از تریکو بافی تاری برای تهیه پارچه های هم وزن می باشد .‏
‏ ‏
‏ ‏
‏۵۷-خصوصیات پارچه های تریکو بافی تاری چیست؟‏
‏۱-پارچه تریکوی تاری کشش کمتری نسبت به پودی دارد-۲-امکانات زیاد در ایجاد طرح های متنوع-۳-پارگی یکی از حلقه ها موجب در رفتن سایر حلقه ها نمی گردد(به دلیل فرم تشکیل حلقه در تاری)-۴-پارچه های تریکو تاری محکمتر از تریکوی پودی با وزن مساوی است-۵-در تریکو بافی تاری به تعداد کارگر کمتری از تریکوی پودی مورد نیاز است.‏

‏۵۸-منظور از منسوجات بی بافت چیست؟
منسوجات بی بافت دارای بافت مشخصی نبوده و از تجمع و پیوستگی توده های نخ با یکدیگر بدست می آید ماهیت برخی از پارچه های بی بافت نمدی است.‏

‏۵۹-مواد اولیه منسوجات بی بافت چیست؟‏
در تهیه منسوجات بی بافت از الیاف طبیعی و به ویژه الیاف مصنوعی بازیافته و سنتز شده به صورت خالص و یا مخلوط استفاده می کنند.‏

‏۶۰-منسوجات بی بافت در چند مرحله انجام می گیرد؟‏
دو مرحله،مرحله گستردن و پهن کردن الیاف- ثابت کردن یا مرحله پیوستگی به وسیله مواد چسبنده.‏

‏۶۱-مرحله گستردن و پهن کردن الیاف چند مرحله دارد؟‏
به سه روش، ۱-به وسیله فشار نورد های سنگین -۲-به وسیله فشار هوا-۳-با خیسانیدن الیاف در آب و قرار دادن آن بر روی صفحات فلزی .‏

‏۶۲-مرحله ثابت کردن و یا پیوستگی به وسیله مواد چسبنده این منسوجات چیست؟‏
به چهار روش،۱-گذرانیدن توده الیاف گسترده از مواد چسبنده مذاب-۲-آغشتن به مواد چسبنده-۳-چاپ مواد چسبنده غلیظ بر روی توده الیاف گسترده شده(پتو مانند)-۴-خشک کردن مواد چسبنده بر  روی توده الیاف گسترده شده .‏

‏۶۳-خصوصیات منسوجات بی بافت چیست؟‏
‏۱-تولید منسوجات بی بافت از نظر تجاری ارزان می باشد-۲-طرز کار و برش منسوجات بی بافت ساده می باشد و در موقع برش این نوع منسوجات ریش ریش نمی شود.‏

‏۶۴-“منسوجات بی بافت سوزنی” یعنی چه؟‏
منسوجات بی بافت سوزنی مانند منسوجات بی بافت مرحله اول تولید را می گذرانند اما در مرحله دوم پیوستگی با مواد  چسبنده صورت نمی گیرد.‏
‏ ‏
‏ ‏
‏۶۵-مراحل تولید منسوجات بی بافت سوزنی به چه ترتیب است؟‏
الف-مرحله گستردن توده های الیاف( مانند منسوجات بی بافت)-ب-فروبردن مکانیکی سوزن های مخصوص قلابدار در توده های الیاف گسترده (پتو مانند).‏

‏۶۶-منسوجات “تافتینگ” چیست؟‏
این نوع منسوجات بیشتر به عنوان کفپوش مورد استفاده قرار می گیرد.‏

‏۶۷-مواد اولیه منسوجات “تافتینگ” چیست؟
از جنس چتایی یا الیاف مصنوعی(پلی پروپیلین).‏

‏۶۸-موکت کرک دار چگونه بدست می آید؟‏
هنگام بافتن موکت سوزن ها به داخل منسوج زیر موکت فرو رفته و به صورت ماشین خیاطی بخیه ‏می زند بدین ترتیب پرز های نخ در منسوج از پیش بافته شده ایجاد می شود. در صورتیکه پرز ها بریده شودبه جای موکت پرز دار موکت کرک دار بدست می آید.‏

‏۶۹-رفوگری یعنی چه؟‏
عمل ترمیم پارگی و سائیدگی پارچه هاست.‏

‏۷۰-عملیات تکمیلی پارچه چیست؟‏
پارچه ای که به وسیله ماشین بافندگی تهیه می شود جهت عرضه به بازار مناسب نیست و لازم است که عملیاتی بر روی آن انجام گیرد که آن را عملیات تکمیلی پارچه می گویند.‏

‏۷۱-مراحل عملیات تکمیلی پارچه چیست؟‏
الف-مرحله باز بینی پارچه-ب-سفیدگری یا شستشوی پارچه-ج-رنگرزی پارچه-د-چاپ-ه-پرداخت پارچه.‏

‏۷۲-منظور از “سفید گری” در عملیات تکمیل چیست؟‏
سفیدگری یا شستشو به کلیه عملیاتی گفته می شود که مواد زائد و ناخالصی های موجود در پارچه را از بین می برد.‏

‏۷۳-موادی که در سفید گری شستشو می شوند چیست؟‏
‏۱-مواد رنگین طبیعی-۲-ناخالصی های طبیعی-۳-ناخالصی های ناشی از مراحل استخراج.‏

‏۷۴-منظور از ناخالصی های طبیعی پارچه چیست؟
ناخالصی های گروه ۲ و ۳ به الیاف خاصیت رطوبت نا پذیری می دهند که حذف آنها از بین رفتن مواد رنگین را نیز به دنبال دارد.‏
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏۷۵-عملیات سفید گری الیاف و شستشوی پارچه های نخی در چند مرحله انجام می گیرد؟‏
‏۱-تبدیل مومی، چربی و نشاسته ای غیر محلول به مواد محلول-۲-رنگ زدایی پارچه که آنرا بغلط عملیات سفیدگری نیز می گویند و البته این مرحله تنها بخشی از عملیات تکمیلی سفیدگری می باشد.‏

‏۷۶-عملیات تکمیلی سفیدگری چند مرحله دارد؟‏
‏۱-تراش و پرزگیری-۲-از بین بردن مواد چسبنده (آهار پارچه)-۳-پختن پارچه با سود سوز آور-۴-گذرانیدن پارچه از محلول اسیدی-۵-سفیدگری یا رنگ زدایی-۶-از بین بردن کلر.‏

‏۷۷-سفید گری پنبه هیدروفیل چگونه انجام می گردد؟‏
سفیدگری را بر روی تارهای پنبه انجام می دهند و غلظت کلیه مواد شستشو را اضافه می کنند. این عمل سبب می گردد که سلولز خالصی از نظر شیمیایی به دست آید و در نتیجه خاصیت جذب رطوبت پنبه افزایش یابد. پس از شستشو پنبه را خشک می کنند و سپس از حمام بخار ۱۰۰ درجه سانتیگراد عبور می دهند. پنبه هیدروفیل جنس مرغوب از ۱۸ تا ۲۰% وزن خود رطوبت جذب می کند.‏

‏۷۸-سفیدگری یا شستشوی پارچه های کتانی چه مواردی را می زداید؟
‏۱-ناخالصی های طبیعی -۲-ناخالصی های کسب شده.‏

‏۷۹-به چه دلیل از مواد قلیایی، اسیدی و اکسید کننده های مصرفی را با غلظت کمتری – برای الیاف کتان، استفاده می کنند؟‏
زیرا شکنندگی سلولز کتان بیشتر از پنبه می باشد.‏

‏۸۰-ناخالصی های پارچه های  پشمی به چند دسته تقسیم می شوند؟
ناخالصی های طبیعی-ناخالصی های کسب شده.‏

‏۸۱-اثر “هیپوکلریت ها” چه تأثیری بر پشم دارد؟‏
اغلب کراتین پشم را از بین می برد.‏

‏۸۲-عملیات تکمیلی سفید گری پارچه چیست؟‏
‏۱-شستشو-۲-سفیدگری یا رنگ زدایی-۳-شستشو-۴-خشک کردن-۵-تراش و پرزگیری-‏
‏۶-مرحله بخار-۷-اتو کشیدن.‏

‏۸۳-مواد رنگین پارچه را، چه مواد شیمیایی ار بین می برند؟‏
به وسیله حمام آب داغ و صابون صورت می گیرد.‏

‏۸۴-مراحل عملیات تکمیلی سفیدگری را نام ببرید؟‏
‏۱-از بین بردن صمغ-۲-سفیدگری یا رنگ زدایی.‏
‏ ‏
‏۸۵-سفیدگری یا شستشوی پارچه ابریشم چه موادی را از ابریشم جدا می کند؟
رنگ زرد و کدر .‏

‏۸۶-عملیات تکمیلی سفید گری چند مرحله دارد؟‏
یک مرحله ، سفیدگری یا رنگ زدایی

‏۸۷-برای از بین بردن رنگ زرد ابریشم از چه استفاده می کنند؟‏
لاجورد.‏

‏۸۸-پارچه های مصنوعی چه ناخالصی هایی دارند؟‏
ناخالصی های طبیعی به علت نحوه تولید الیاف مصنوعی در پارچه های مصنوعی وجود ندارد و معمولاً رنگ این گونه پارچه ها سفید یا شیری می باشد.ناخالصی های ناشی از مراحل بافندگی در این نوع منسوجات نیز وجود دارد.‏

‏۸۹-اغلب برای رنگ زدایی پارچه هایی که با الیاف مصنوعی بافته می شود از چه موادی استفاده ‏می کنند؟
از آب اکسیژنه، پراکسید سدیم،پربرات سدیم و کلریت سدیم استفاده می کنند.‏

‏۹۰-به چه محصولاتی “کالای نساجی” می گویند؟‏
الیاف، نخ و پارچه.‏

‏۹۱-در رنگرزی سه عامل مهم است آن سه عامل چیست؟‏
‏۱-رنگ-۲-پارچه-۳-واسطه ای که سبب جذب پارچه و رنگ به یکدیگر می شود.‏

‏۹۲-یکی از ارزان ترین حلال ها، در رنگرزی ، کدام است؟
آب.‏

‏۹۳-عوامل موثر در رنگرزی چیست؟‏
‏۱-نوع و ساختمان فیزیکی الیاف-۲-نوع ماشینی که برای رنگ کردن الیاف به کار برده می شود-‏
‏۳-مقدار حرکت محلول رنگ در الیاف یا کششی که بین مولکول های رنگ و الیاف وجود داردو باعث جذب این دو به یکدیگر می شود.‏

‏۹۴-ثبات کننده ها چه کاربردی دارند؟‏
ثبات ها واسطه ای می باشند که سبب نفوذ رنگ در الیاف می گردد . تجزیه آن باعث ترکیب مواد شیمیایی الیاف و مولکول های رنگ می شود.‏

‏۹۵-برای ثبت رنگها بر روی پارچه پشمی از چه موادی استفاده می کنند؟‏
از سولفات آمونیوم استفاده می کنند.‏
‏ ‏
‏۹۶-ثبات های آلی را نام ببرید؟‏
تانن یا جوهر مازو، آلبومین.‏

‏۹۷-ثبات های معدنی را نام ببرید؟‏
نمک های آهن، کرم، آلومینیوم، اتان، مس.‏

‏۹۸-انتخاب ثابت کننده ها بستگی به چه موادی است؟‏
انتخاب مواد ثابت کننده بستگی به رنگ و جنس الیاف پارچه دارد .‏

‏۹۹-در مورد پارچه های ابریشمی روشن چه نکته ای رعایت می شود. چرا؟‏
از مصرف ثبات ها خودداری می گردد، زیرا استعمال آنهارنگ ابریشم را کدر می سازد.‏

‏۱۰۰-برای پارچه های رنگی از چه موادی برای ثبت رنگ ها استفاده می شود؟‏
‏ ‏
‏۱۰۱-الیاف پشم چگونه رنگ آمیزی می شود؟‏
ابتدا الیاف را در سبد های مشبک گذاشته و سپس در داخل خم رنگرزی یا حمام رنگ قرار می دهند. رنگ به وسیله لوله ای محوری و مشبک وارد حمام رنگ می شود و پس از نفوذ در سبد مشبک و پر شدن حمام رنگ از طریق لوله دیگری خارج می گردد. جریان رنگ بین لوله ها و خم رنگرزی به وسیله یک پمپ حرکت دورانی دارد ، الیاف پشم را اکثراً قبل از ریسندگی و بافندگی رنگ می کنند تا از نمدی شدن آن جلوگیری به عمل آید.‏

‏۱۰۲-رنگرزی قرقره های نخ چگونه انجام می گیرد؟‏
طریقه دسته ای،طریقه لوله مشبک.‏

‏۱۰۳-رنگرزی کلاف نخ چگونه انجام می گیرد؟‏
کلاف های نخ بر روی پایه ای متحرک (مانند کلاف پیچ)در داخل خم رنگرزی قرار می دهند. خم رنگرزی را حرارت داده ، بدین ترتیب رنگ بر تمام سطح نخ قرار می گیرد.‏

‏۱۰۴-شستشوی کالای نساجی پس از رنگرزی با چه موادی انجام می گیرد؟‏
با صابون یا مواد قلیایی دیگر انجام می شود.‏

‏۱۰۵-خشک کردن کالای نساجی چگونه انجام می گیرد؟‏
در معرض هوا قرار دادن آن یا عبور از روی غلتک های داغ انجام می گیرد.‏

‏۱۰۶-منظور از یکنواخت بودن رنگ یعنی چه؟‏
رنگرزی پارچه باید به طور یکنواخت بر روی تمام سطح پارچه اعمال می گردد.‏

‏۱۰۷-عملیاتی که در یکنواخت کردن رنگ بر روی پارچه موثر است چیست؟
‏۱-سفیدگری یا شستشو-۲-شرایط رنگرزی.‏

‏۱۰۸-در شستشوی خانگی الیاف چه نکاتی باید رعایت شود؟‏
استفاده از محلول صابون یا مواد قلیایی دیگر ۵ گرم در لیتر، حرارت حمام شستشو ۴۰ درجه سانتیگراد، مدت عملیات ۲۵ تا ۳۰ دقیقه.‏

‏۱۰۹-برای استحکام در مقابل سفید کردن یا اکسید کردن الیاف چگونه عمل می کنیم؟
در صورتی که پارچه ای بتواند شرایط سفید کردن را تحمل کند مانند پارچه های کتانی و نخی از محلول زیر می توان استفاده کرد.‏

‏۱۱۰-به طور کلی چند نوع استحکام بخشیدن به کالای نساجی وجود دارد؟‏
‏۱-شستشوی خانگی-۲-استحکام در مقابل سفید کردن یا اکسیده کردن-۳-استحکام در مقابل آب دریا -۴-استحکام در مقابل کلر-۵-استحکام در مقابل مواد خشکشویی-۶-استحکام در مقابل حرارت اتو-۷-استحکام در مقابل سائیدگی-۸-استحکام در مقابل نور-۹-استحکام در مقابل عرق بدن .‏

‏۱۱۱-چاپ چیست؟‏
چاپ، نوعی رنگرزی است که در آن رنگ بر اساس طراحی مشخص تنها قسمتی از سطح پارچه را ‏
می پوشاند و اغلب از پشت پارچه نیز به خوبی دیده نمی شود.‏

‏۱۱۲-اصول چاپ چیست؟‏
رنگی را که به وسیله طراحی مشخصی محدود می باشد بر روی سطح پارچه قرار می دهند و با فشاری که بر آن وارد می گردد این رنگ در تار و پود پارچه نفوذ می کند. برای جلوگیری از عمل ریزش رنگ از روی پارچه از رنگ ها در حالت خمیری استفاده می شود.‏

‏۱۱۳-چاپ به چند روش انجام می گیرد؟‏
‏۱-چنانچه از نقوش رنگی بر روی پارچه سفید استفاده گردد، چاپ را مستقیم گویند-۲-نقوش سفید بر روی پارچه رنگین-۳-انتخاب نقوش رنگین بر روی پارچه رنگین، البته با رنگ های متفاوت.‏

‏۱۱۴-چاپ نقش بررسی پارچه سفید، چه نوع چاپی است؟‏
‏ ‏
‏۱۱۵-رنگ + سفید‏
‏         سفید + رنگی‏
‏        رنگی + رنگی   متفاوت‏

‏۱۱۶-چاپ رزرو، چگونه است؟‏
‏۱-چاپ بر روی سطح سفید صورت می گیرد و فواصل بین رنگ ها را با ماده ای که مانع نفوذ ‏
رنگ ها در یکدیگر می شود، پر می کنند-۲-پارچه رنگ می شود و قسمت هایی که با مواد رزرو پر شده است سفید باقی می ماند.‏

‏۱۱۷-چاپ دیس شارژر چگونه انجام می شود؟‏
‏۱-پارچه به طور یکنواخت رنگرزی می شود-۲-پارچه رنگرزی شده به وسیله ماده رنگزا چاپ ‏می گردد. قسمت های چاپ شده مطابق نقشه سفید می باشد.‏

‏۱۱۸-مواد مورد استفاده در چاپ چیست؟‏
‏۱-مواد رنگین-۲-تلغیظ کننده ها-۳-مواد اضافی.‏

‏۱۱۹-چاپ که از طریق رنگ هایی با مواد ثابت رنگ می شود، در چند مرحله انجام می شود؟‏
دو مرحله، ۱-چاپ مواد ثبات، غلیظ بر اساس طرح بر روی پارچه-۲-مرحله رنگرزی.‏

‏۱۲۰-غلظت دهنده ها کدامند؟‏
تلغیظ کننده ها موادی نیمه محلول می باشند که فاقد مواد رنگین بوده ولی می تواند غلظت لازم را به رنگ، مواد ثابت کننده، مواد رزرو، مواد دیس شارژ دهد.‏

‏۱۲۱-مهترین تغلیظ کننده های مواد چاپی کدامند؟‏
معدنی:کائولین، اکسید روی، اکسید تیتان-گیاهی: مواد نشاسته ای،صمغ عربی، کتیرا-‏
حیوانی: آلبومین،کازئین-مصنوعی: مشتقات سلولز، متی سلولز، اتی سلولز.‏

‏۱۲۲-مواد اضافی چاپ  چه هستند؟‏
الف- ثابت کننده ها-ب-مواد رزرو-ج-مواد دیس شارژ یا رنگزا-د-مواد دیگر.‏

‏۱۲۳-مواد رزرو چند نوع هستند؟‏
دو نوع، ۱-مواد رزروی مه تنها نقش فیزیکی دارد مانند: موم، پارفین-۲-مواد رزروی که نقش شیمیایی دارند مانند: سود سوز آور، نمک های قلیایی که در طول عملیات شرکت دارند.‏

‏۱۲۴-مواد رزرو با نقش شیمیایی چه هستند؟‏
سود سوز آور، نمک های قلیایی که در طول عملیات شرکت دارند.‏

‏۱۲۵-عملیات آماده سازی برای چاپ در انواع الیاف نساجی چگونه است؟ ( پارچه پشمی، ابریشمی، کتانی).‏
‏۱-آماده ساختن-۲-آماده کردن رنگ-۳-مرحله اجرا.‏

‏۱۲۶-رنگرزی به چند روش انجام می گیرد؟‏
‏ ‏
‏۱۲۷-در چاپ قالبی از چه نوع چوبی استفاده می شود؟‏
معمولاً از چوب گلابی یا چوب دیگری که از محکمی نسبی برخوردار است .‏
‏ ‏
‏ ‏
‏۱۲۸-چاپ غلتکی چگونه انجام می شود؟‏
در این روش نقوش را بر روی غلتک های مسی حکاکی می کنند و چاپ به وسیله آنها انجام می شود. چنانچه نقشه شامل رنگ های مختلف باشد لازم است که به تعداد رنگ های طرح غلتک های مسی حکاکی شده آماده گردد.‏

‏۱۲۹-چاپ شابلن چگونه انجام می شود؟‏
در این روش چاپ از یک چهار چوب یا قاب که در اصطلاح نساجی به آن شابلون می گویند استفاده می گردد.بر روی چهار چوب پارچه ای توری بسیار نازک که از جنس ابریشم، الیاف مصنوعی و یا فلز است کشیده می شود. طرح به وسیله مواد حساس کننده و به روش های مختلف بر روی پارچه ابریشمی منتقل می گردد. برای تهیه شابلون تمامی پارچه ابریشمی را به وسیله ماده حساس که معمولاً مخلوط ژلاتین و بیکرومات آمونیوم است می پوشانند سپس شابلون را بر روی نقشه گذاشته و در مقابل نور قرار می دهند. قسمت هایی که نور دیده سخت شده و به صورت نا محلول در آب در می آیند. در اثر شست و شو با آب گرم قسمت های نور ندیده در آب حل شده و از سطح شابلون زدوده می گردند. در حالیکه بقیه نقشه در آب حل نشده و روی شابلون باقی می ماند. پارچه مورد نظر برای چاپ را روی میز چاپ که از پارچه ای نمدی مانند پوشیده شده است پهن می کنند سپس شابلون را با دقت روی آن قرار می دهند و به وسیله گیره هایی دو طرف آن را محکم می کنند آنگاه خمیر رنگ را در قسمت گود شابلون ریخته و به وسیله کاردک لاستیکی روی آن فشار وارد می آورند تا رنگ از سوراخ های شابلون گذشته و بر روی پارچه منتقل گردد. معمولاً دوبار کاردک را از جهت طول روی شابلون می کشند پس از آن که با اولین شابلون تمام سطح پارچه را چاپ کردیم در صورتیکه طرح شامل چند رنگ باشد شابلون های دیگر را به همین ترتیب روی پارچه چاپ می کنند.‏

‏۱۳۰-مراحل تکمیلی پارچه شامل چه عملیاتی است؟
خشک کردن-بخار دادن برای ثبوت رنگ-عملیات ظهور و گسترش رنگ به وسیله مواد شیمیایی-صابونی کردن برای زدودن رنگ ها و مواد اضافی-شستشوی پارچه.‏

‏۱۳۱-منظور از پرداخت پارچه یعنی چه؟‏
پرداخت پارچه عبارت است از یک سلسله عملیاتی که پس از مرحله بافت و یا در مرحله رنگرزی و چاپ بر روی پارچه با مواد پرداخت کننده انجام می شود.‏

‏۱۳۲-مهمترین عملیات پرداخت پارچه چیست؟‏
‏۱-برق و جلا دادن-۲-نرم کردن پارچه-۳-تشدید صخامت پارچه-۴-ابعاد ثابت-۵-خاصیت غیر قابلیت کشش-۶-کاهش خاصیت احتراق-۷-خاصیت رطوبت ناپذیری-۸-پرس کردن نقش بر روی پارچه.‏

‏۱۳۳-منظور از مرسریزه کردن چیست؟‏
عبارت است از اثر سود سوز آور بر روی سلولز طبیعی مانند پنبه و سلولز مصنوعی مانند ویسکوز ریونو فیبران(‏FIBRONNE‏ )این عمل باعث افزایش درخشندگی پارچه های سلولزی و نیز فزونی خاصیت جذب رنگ این پارچه می گردد.‏

‏۱۳۴-تفاوت سطح مقطع نخ ها در مرسریزاسیون و کالدرینگ چیست؟
پارچه هایی که تحت عمل مرسریزه کردن قرار می گیرند سطح مقطع نخ ها تقریباً دایره ای و مسدودو تار و پود های پارچه و نوع بافت آن کاملاً مشخص است در صورتیکه پارچه هایی که تحت عمل کالدرینگ می باشند سطح مقطع نخ ها بیضی و سطح پارچه مسطح و صاف و درهم کوبیده است و بافت پارچه معلوم و مشخص نیست.‏

‏۱۳۵-پارچه را به چه وسیله نرم می کنند؟‏
به وسیله مواد نرم کننده مانند روغن، موم، گلیسیرین و غیره نرم می کنند.‏

‏۱۳۶-تشدید ضخامت پارچه پشمی چگونه انجام می گیرد؟‏
در اثر محلول های ضعیف قلیایی و در آب گرم حالت نمدی پیدا می کنند.‏

‏۱۳۷-برای ثابت نمودن ابعاد پارچه چه می کنند؟‏
برای نگه داشتن ابعاد ثابت پارچه به وسیله بخار یا آب گرم پارچه را رطوبت می دهند پس از آنکه چند ساعت پارچه به این حالت باقی ماند آن را خشک می کنند. این عمل سبب می شود که ابعاد پارچه در اثر شست و شوی متعدد ثابت بماند.‏

‏۱۳۸-خاصیت غیر قابل کشش در پارچه های پشمی چگونه انجام می گیرد؟‏
در مورد پارچه های پشمی باید از کلر یا ترکیباتی که کلره می باشد و یا اکسید کننده ها استفاده نمود. این عمل تغییراتی را در ترکیبات شیمیایی کراتین پشم موجب می گردد که خاصیت نمدی آن را کاهش می دهد و البته از استحکام پارچه نیز کم می کند.‏

‏۱۳۹-برای ایجاد کاهش خاصیت احتراق چه عملیاتی انجام می گیرد؟‏
پارچه را در موادی که تا حدودی احتراق را متوقف می کنند قرار می دهند.‏

‏۱۴۰-خاصیت رطوبت ناپذیری چگونه انجام می شود؟‏
پارچه را در محلولی قرار می دهند که از خاصیت جذب رطوبت و گاز آن بکاهد.‏

‏۱۴۱-پرس کردن نقش بر روی پارچه چگونه و برای چه استفاده می شود؟‏
در بعضی مواقع هنگام کالندرینگ نورد نقش های مخصوصی روی پارچه به وجود می آورد به این ترتیب که بر روی یکی از نورد ها نقش های برجسته (طرح مثبت) و بر روی نورد دیگر از روکشی با نقش فرو رفته (طرح منفی) استفاده می شود. پارچه پس از عبور از میان نورد ها تحت فشار شدید قرار گرفته و به طور مداوم منقوش می شود از این عمل برای به دست آوردن طرح های کرپ و نظیر آن استفاده می گردد.‏
‏         ‏

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
×