آرشیو مجلاتاخبار فرش ماشینیاخبار نساجی

شماره ۸۳ مجله نساجی کهن ویژه نامه فروردین ماه منتشر شد

تبلیغات روی جلد: شرکت معتمد تکس

دانلود پی دی اف (pdf) مجله مرکز دانلود مجله نساجی کهن

فهرست مطالب شماره ۸۳ مجله نساجی کهن

نمایشـگاه دموتکـس دبی یکـی از بهترین نمایشـگاه هــا خواهد شــد دبـی یـک مرکـز بزرگ بــرای نمایشــگاه های دنیــا در خاورمیانــه نمایشگاه دموتکس دبی: فرصت ها و چالش ها برای صنعت فرش ایرانی حضـور بیـش از ۱۰۰ غرفـه دار از سراسـر جهـان در دموتکـس خاورمیانـه
کنتــرل ســرعت توســط گیربکــس ســیاره ای (خورشــیدی) در ماشــین آلات ریســندگی ربات هــای تولیــد فــرش دســتباف ایرانــی بــه صــادرات آن لطمــه میزننــد فراز و فرود چرم خسروی تبریز نقــش نهادهــای مالــی توســع های در گســترش ســرمایه گذاری و نوســازی صنایــع
عرضۀ یک میلیارد دلار پوشاک توسط یک پلتفرم ترکیه ای در ایران مروری جامع بر پیشرفت های بازار جهانی فرش درام موتور در ریسندگی قدرت نمایی ۲۹ شرکت فرش ایرانی در نمایشگاه دموتکس دبی
شرکتهای نساجی خاورمیانه دارنده گواهینامه استاندارد ۱۰۰ نـخ چیسـت و چه کاربـردی دارد؟ دیویــد آرمیتــاژ رئیــس شــرکت Sellers، در ســن ۸۰ ســالگی درگذشــت ۴ CHINAFLOOR/Asia DOMOTEX: رونمایـی از بـازارجهانـی کفپـوش در شـانگهای
دویچـه مسـه و مرکـز تجـارت جهانـی دبـی بـا همـکاری فـورج میزبــان DOMOTEX خاورمیانــه در دبی هســتند

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
×